20 januari 2018

NIPT-test spotte al acht keer kanker


De NIPT-bloedtest die kan aantonen of een foetus het syndroom van Down heeft, heeft in ons land al acht keer kanker opgespoord. Dat bevestigt professor genetica Joris Vermeesch (KU Leuven) deze middag aan Sarah Vandekerckhove in De Morgen.

De niet-invasieve prenatale bloed- of NIPT-test wordt sinds vorige zomer grotendeels terugbetaald. De test doet meer dan louter chromosomale afwijkingen vaststellen. In 2015 ontdekten Leuvense proffen dat de NIPT-test ook kanker kan opsporen. "Sinds die tijd hebben we bij acht vrouwen kanker vastgesteld", zegt professor genetica Joris Vermeesch (KU Leuven). "Op een totaal van 40.000 testen. Dat is dus ongeveer 1 op 5.000." Steeds ging het om vrouwen die helemaal niet wisten dat ze kanker hadden. Geen van hen had symptomen of klachten. Toch betekent dat niet per se dat de kanker in een vroeg stadium door de NIPT-test werd gedetecteerd. Bij zeker één vrouw was er al sprake van uitzaaiingen.

Dat het UZ Leuven op deze manier kanker kon detecteren, heeft veel te maken met de manier waarop zij de NIPT-test uitvoeren. Net zoals de andere Belgische universitaire centra in ons land onderzoeken ze álle chromosomen, niet enkel diegene die gelinkt zijn aan een trisomie-afwijking.

Samen met zijn team onderzoekt Vermeesch nu in welke mate de NIPT-test voor allerlei kankers als speurhond kan dienen bij een grote groep mensen. Dus niet louter zwangere vrouwen. "We zijn hier volop mee bezig", vertelt hij. "Maar voor grote conclusies is het nog te vroeg. Wel ben ik ervan overtuigd dat bloed dé manier wordt om in de toekomst op kanker te screenen."

Marc van Impe

 

Bron: De Morgen via MediQuality

08:43 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

17 januari 2018

eHealth: Slimme thermometers brengen griepepidemie in kaart


Kinsahealth.com, een Amerikaans bedrijf dat "slimme thermometers" maakt, brengt in de VS het griepseizoen sneller en accurater in kaart dan de volksgezondheidsinstanties dat kunnen.

De H3N2 slaat ook in de Verenigde Staten toe. De CDC probeert aan de hand van ziekenhuisdata de verspreiding van het virus in kaart te brengen. Maar dat is een kostelijke en tijdrovende bezigheid. Kinsa blijkt nu in real time koortspieken in staten - of zelfs in steden en buurten – in kaart te kunnen brengen. Reeds meer dan 500.000 huishoudens zijn via hun smartphone en bluetooth koortsthermometer aangesloten op de Kinsa-centrale die ongeveer 25.000 temperatuurlezingen per dag verwerkt.

De technologie van Kinsa werd reeds in 2014 goedgekeurd door de Food and Drug Administration en verzamelde de voorbije jaren reeds griepdata in. Het bedrijf werkt nu aan een studie door externe deskundigen die de werkzaamheid en de voordelen van deze methode moet aantonen. In elk geval blijkt dat de gegevens van Kinsa nauwkeuriger zijn dan de Flu Trends van Google, dat werkte aan de hand van een logaritme gebaseerd op de zoektermen "griep", "koorts" en andere lemma's. Google besloot drie jaar geleden die dienst te sluiten nadat het de piek van het seizoen 2013-2014 compleet gemist had.

Kinsa's smartphone-app richt zich naast volwassenen ook op kinderen die met de eenvoudige oorthermometer zelf hun temperatuur kunnen meten. Als koorts wordt gedetecteerd, geeft de centrale de ouders feedback en vraagt ze naar bijkomende symptomen. Op die basis geeft de centrale dan medisch advies of spoort ze de gebruiker aan een arts te consulteren. De financiering gebeurt op die ogenblik via reclame voor OTC, ontsmettingsmiddelen, tandenborstels en sinaasappelsap op de app. Maar Kinsa mikt nu op een overheidstussenkomst.

Marc van Impe


Bron: MediQuality

17:17 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

15 januari 2018

Kil hart herstelt beter van infarct


Cardiologen van het Eindhovense Catharina Ziekenhuis zijn erin geslaagd om bij mensen met een acuut hartinfarct het hart precies op de juiste plaats te koelen voor, tijdens én na een dotterbehandeling. Dat kan de schade aan het hart verminderen met 20 tot 30 procent. Cardioloog-intensivist Luuk Otterspoor (foto) uit Oirschot (47) promoveerde donderdag aan de Technische Universiteit Eindhoven op deze nieuwe techniek. Die wordt mogelijk de nieuwe wereldstandaard.

Het basisidee komt uit de sport: een gekwetste spier die gekoeld wordt, ontzwelt. Dat moet dus ook lukken bij het hart, tenslotte ook een spier? Dat vroegen de cardiologen Luuk Otterspeer en Nico Pijls zich af. "Vergelijk het met het koelen van een knie na bijvoorbeeld een botsing op het sportveld", gaat Otterspoor verder.

"Doordat er dan direct een ontstekingsreactie op gang komt, gaat de knie zwellen. Daarom worden, om deze zwelling te voorkomen, de spieren vaak direct gekoeld. Datzelfde principe hanteren we nu bij de hartspier. Door het gedeelte van het hart dat wordt getroffen door een dichtgeslibde - of vernauwde - kransslagader te koelen, ontstaat er na het openmaken van de vernauwing minder schade aan de hartspier. We denken dat hierdoor de uiteindelijke grootte van het hartinfarct en de schade aan de hartspier met 20-30 % verminderd kan worden."

Otterspoor had eerder in het UMC Utrecht ervaring opgedaan met het koelen van patiënten na een hartstilstand. Pijls, tevens hoogleraar aan de TU/e, is wereldwijd expert op gebied van kransslagader-ziekten. Het onderzoek liep van 2014 tot 2015. Het hart bij het dotteren beschermen door het te koelen, is niet nieuw. Maar een patiënt helemaal afkoelen is geen sinecure. De kou leidt tot hevige rillingen en stress en daarmee tot een verhoogde zuurstofbehoefte, waardoor het hart harder moet werken. Bovendien duurt het lang voordat een mens is afgekoeld tot 33 graden Celcius, zegt Otterspoor, terwijl bij dotteren snelheid geboden is.

Het bleek mogelijk om via de katheter die de stent in de kransslagader brengt op de plaats van de verstopping, ook koelvloeistof naar de juiste plek te leiden. Eerst gaat tien minuten een zoutoplossing van 20 graden Celsius naar het schadegebied. Dan volgt de dotterbehandeling, vervolgens weer tien minuten koelen met een oplossing van 5 graden. Dat brengt de temperatuur in de spier terug tot 33 graden.

Tijdens de proeven op de varkensharten bleek dat de temperatuur in het schadegebied al na een halve minuut op de gewenste waarde zat. Dat werd vastgesteld met warmtecamera's en temperatuursondes in het hart. Daarna was het tijd om de koeling toe te passen bij mensen. In 2016 zijn tien mensen met een acuut hartinfarct in het Catharina zo behandeld. Dat verliep in alle gevallen goed. Er deden zich geen complicaties voor, er was minder restschade en patiënten bleken niets te voelen van de kilte in hun hart.

Bij de tien patiënten die de nieuwe behandeling hebben ondergaan , bleek dat de methode veilig is en technisch haalbaar en uitvoerbaar. Tijdens de nieuwe behandeling blijft de dichtgeslibde kransslagader tien minuten langer afgesloten. "Patiënten ondervinden hierdoor dus 10 minuten langer druk op de borst. Maar dat wordt gecompenseerd door de gezondheidswinst die je op langere termijn boekt." De cardiologen verwachten dat deze nieuwe methode leidt tot verbeterde overleving van de patiënten die een hartinfarct hebben gehad en tot minder last van hartfalen in het vervolg van hun leven. Een complicatie die vaker voorkomt als een patiënt eerder een hartinfarct heeft gehad.

Het Catharina Hart- en Vaatcentrum gaat nu een groot Europees vervolgonderzoek starten om de effectiviteit van deze methode verder te testen en om na te gaan welke gezondheidswinst het lokaal koelen van het hart precies oplevert voor de patiënt. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in zes grote Europese hartcentra. Naast het Catharina Ziekenhuis zijn dat de hartcentra in Aalst, Glasgow (Engeland), Kopenhagen (Denemarken), Orebro (Zweden) en Boedapest (Hongarije). In deze ziekenhuizen ondergaan de komende tijd 100 patiënten deze nieuwe behandelmethode. Die groep wordt in een zogenoemde randomized controlled trial vergeleken met 100 andere patiënten die op de oude, traditionele manier worden gedotterd. "De verwachting is dat we over drie jaar harde cijfers hebben over de gezondheidswinst van deze nieuwe werkwijze", aldus Otterspoor.

Als over drie jaar ook die tests de werking en effectiviteit aantonen, verwacht Otterspoor dat dit voortaan de standaardprocedure bij dotteren wordt. Grote investeringen zijn niet nodig omdat het materiaal, zoals koelvloeistof en katheters, nu al in alle hartcentra wordt gebruikt.

Marc van Impe

Bron: MediQuality

21:57 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende