14 augustus 2016

Het middel tegen valse ziektebriefjes bestaat al

De N-VA wil een meldpunt voor artsen die valse ziektebriefjes schrijven. De partij wil daarmee de straffeloosheid die geldt voor artsen die aan sociale fraude meewerken, tegen gaan. Valerie Van Peel (N-VA) die in de Kamer een resolutie indiende: "Het zijn slechts een paar rotte appels, maar zij werken mee aan de sociale fraude van de patiënt." Een echte kliklijn wil Van Peel niet: “Het is niet de bedoeling dat iedereen zijn buur en diens huisarts kan aangeven.” Nochtans is er een oplossing, die niemand blijkbaar ziet.

Bij de Waalse en Brusselse cipiers was dit voorjaar, tijdens de stakingen, meer dan de helft van het corps ziek. De zieke cipiers kregen dankzij de zogenaamde welwillendheidsattesten hun loon doorbetaald wat een stuk gunstiger uitkwam dan de 30€ stakingsvergoeding die ze van de vakbond kregen. Het Franstalige artsencorps werd met de vinger gewezen. Maar de staking is niet uniek. De plaag heerst overal en is van alle tijden. Bij verkiezingen valt het op hoeveel opgeroepen bijzitters met een ziektebriefje komen aandraven. En valt het einde van het schooljaar midden de week dan zijn duizenden schoolkinderen geëxcuseerd met een ziektebriefje zodat ze een paar euro's goedkoper met hun ouders een vlucht naar hun vakantiebestemming kunnen nemen. En zelfstandige ondernemers kennen het fenomeen van de buikgriepepidemies als er geen wettelijke brugdag kan genomen worden. In 2014 startte de toenmalige Orde van Geneesheren zelf een sensibiliseringsactie. De Orde vroeg iedereen die een vermoeden heeft van een vals medisch attest om een klacht in te dienen. 'Het is ons om de geloofwaardigheid van ons ambt te doen', verklaarde dokter Georges Albertyn, toen voorzitter van de Antwerpse provinciale raad van de Orde van Geneesheren, deze opmerkelijke oproep. Van de duizenden klachten die de commissie kreeg, werden er in 2014 426 als ernstig bestempeld. 146 dokters kregen ook effectief een sanctie. Meer dan tachtig procent daarvan had een vals attest uitgeschreven.

Artsen die betrapt worden krijgen meestal een blaam of een schorsing van enkele dagen. Bij zwaardere feiten kan die schorsing oplopen tot enkele jaren, of zelfs levenslang.

Het is genoeg, vindt N-VA-Kamerlid en OCMW-voorzitter Valerie Van Peel: "Wij willen zeker geen heksenjacht ontketenen maar op deze manier schaden de artsen een hele beroepsgroep", meent ze. "95% van de huisartsen gaat zeer correct om met het uitschrijven van ziekteattesten. Het zijn die overige 5%, de rotte appels, die consequent en manifest ziekteattesten blijven uitdelen. Zij worden na een tijd bekend bij een grote groep patiënten. Ik spreek uit eigen ervaring."

Volgens Van Peel voelen de controleartsen zich echter niet geroepen om hun collega's fraudeurs te melden. "Ze hebben geen duidelijk aanspreekpunt en ze staan te vaak geïsoleerd tegenover de collega's die ze moeten controleren." Daarom wil de N-VA de zogenaamde adviserende geneesheren van de ziekenfondsen onafhankelijker laten werken. Ze controleren nu al het recht op een uitkering ingeval van ziekte of ongeval, dus zijn zij de mensen bij uitstek die oneigenlijk schrijfgedrag bij artsen kunnen merken en kunnen melden bij het RIZIV. "Dat gebeurt vandaag niet," zegt Van Peel, "de focus ligt volledig op de burger die fraude pleegt terwijl de arts die de fraude mogelijk maakt niets te vrezen heeft." Volgens minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) werd naar aanleiding van de cipierstaking tot op vandaag geen enkele melding van zogenaamde welwillendheidsattesten gemaakt. Het is dus duidelijk dat de ziekenfondsartsen die binnen dezelfde zuil werken als de vakbonden daar niet de minste aandrang voor voelen. De mutualiteit gaat de vakbond niet in het ongelijk stellen. Komt daar bij dat de ziekenfondsen per uitkeringsrechtigde zieke vergoed worden voor elke euro die ze uitgeven. De ziekenfondsen hebben als taak hun leden te controleren, niet de arts, zeggen de ziekenfondsen.

Minister De Block erkende in haar antwoord op de vraag van Van Peel de problematiek, maar haar kabinet was gisteren niet beschikbaar voor een reactie op dit concrete voorstel. "In eerste instantie werkt de minister aan een database die betere controles mogelijk maakt", klonk het daar. Nochtans bestaat er een dienst die specifiek met dit doel werd opgericht: de Dienst Geneeskundige Controle en Evaluatie die rechtover de hoofdzetel van het RIZIV zetelt en die over alle nodige en artsen beschikt om sociale fraude op te sporen, klacht neer te leggen en vervolging in te stellen. Men kan gerust de techniek van de profielencommissie toepassen. Wie buiten de mediaan valt kan dan nauwkeuriger onderzocht worden. Men kan zich de vraag stellen waarom die dienst niet optreedt. Tenzij de verklaring ligt in het feit dat de directie en de meeste van de controleurs van de DGEC uit de rangen van de ziekenfondsen zelf afkomstig zijn.

In 2015 werden zeven artsen geschorst omdat ze welwillendheidsattesten schreven, aldus de Orde der Artsen, elf dokters kregen een berisping, zeven een waarschuwing. 

Marc van Impe

Bron: MediQuality

15:32 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)