14 januari 2012

Voyeurs

Toen mijn geleerde vrouw ‘haar’ Riziv onderzoek in Haasrode moest ondergaan werd ze verzocht zich tot op haar lingerie uit te kleden, en mocht zo, gezeten op de onderzoekstafel een soort van voodoo ritueel ondergaan waarbij een beschonken arts haar beklopte met een rubberen hamertje ondertussen kraaiend dat ze er toch niet zo slecht uit zag voor iemand van haar leeftijd en met haar ziekte. Toen ze hem erop wees dat ze een collega was en hem bovendien persoonlijk kende schrok het aangeschoten stuk controleur zich een rolberoerte. Het verdict was: als je te ziek bent om als arts te werken, maar je kan nog altijd werken als vrijwilliger dan kan je je nog altijd omscholen. Tot medisch secretaresse bijvoorbeeld. Dit getuigt niet alleen van een totaal gebrek aan respect voor een collega, maar bovendien van een totaal onbegrip over hoe belangrijk en verantwoordelijk de taak van een medische secretaresse is. Ik was getuige van dit voorval. De dronkaard, die ook nog een interessante professionele voorgeschiedenis bleek te hebben en eerder al omwille van dronkenschap tijdens de diensturen was onstlagen, legde klacht tegen mij neer toen ik dit incident gemeld had  bij   het kabinet van toenmalig minister Frank Vandenbroucke. Hij werd gesteund in zijn actie door het ACOD.  Ik werd ondervraagd door de gerechtelijke politie en verder niets meer. We zijn in beroep gegaan bij de Arbeidsrechtbank en hebben gewonnen.  Ik heb de zaak zelf gepleit.

Waarom dit alles? Omdat er hoop is. Het Riziv is niet onoverwinnelijk. Er zijn rechtvaardige rechters. En de dronken controlearts, die kreeg promotie.

Een andere zaak is het voyeurisme van de controleartsen. Het is artsen formeel verboden patiënten te onderwerpen aan vernederende en onnuttige onderzoeken. Iemand in zijn ondergoed zetten om zijn bloeddruk te meten is onnodig en vernederend. Het enige gevolg dat u daaraan kunt geven is een klacht neerleggen bij de provinciale Orde van Geneesheren. Vermeld altijd de exacte naam, datum en plaats van het gebeuren. U kan zich ook ten allen tijde door een vertrouwenspersoon laten bijstaan en begeleiden, ook tijdens het onderzoek. Sta daarop. Meld dit ook aan uw ziekenfonds en vraag hen nadrukkelijk wat ze daaraan denken te doen. U bent tenslotte geen watje.

Marc van Impe

09:42 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (3)