03 november 2011

optimisme

Te somber, schrijft een lezer. Hij verwacht een column die hem opvrolijkt. Nu blijkt dat hij het hele weekend heeft lopen somberen over zijn eigen lot. Ach, daarom iets vrolijks. Alles is veel voor wie niet teveel verwacht, schreef de dichter J. C. Bloem. Dus volgt dit.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat wij mensen geboren optimisten zijn. Als het gaat om het inschatten van risico’s reageren onze hersenen sterker op positieve dan negatieve informatie. Dat blijkt uit een recent artikel in het boek The Optimism Bias. Uit experimenten blijkt dat de meesten onder ons geboren worden  met een roze bril die voorop onze hersenen gemonteerd staat. Onze frontale cortex reageert alleen adequaat op positieve boodschap. Tali Sharot gaf negentien vrijwilligers twee opeen volgende boodschappen: een slechte prognose en vervolgens de echte statistische kans dat de ellende hen echt zou overkomen. Wie zijn risico op persoonlijke ellende te hoog inschatte stelde zijn verwachtingen keurig bij, maar wie de kans op miserie te laag had ingeschat bleef blind voor de realiteit. Ze stelden hun verwachtingen wel bij maar bleven volhouden dat ze minder gevaar liepen dan werkelijk het geval was. De geleerde vrouw in mijn leven weet dit al lang.  Iedereen die al eens naar een LOK-meeting geweest is kan dit experiment zelf doen, zegt ze. Iedereen heeft een paar glaasjes op maar toch gaat iedereen rijden want hen gebeurt er niets. Zij is verstandig en laat zich door mij afhalen. Optimist die ik ben, ben ik beter bestand tegen stress en angst, maar breng ik mezelf ook in problemen. Want hetzelfde geldt voor wie van de journalistenclub huiswaarts keert. Maar nu ik al 25 jaar gestopt ben met roken, onveilig vrijen en sinds deze zomer met onmatig eten, waan ik me nog meer immuun voor nare gevolgen. En fietsen doe ik al lang niet meer. Want dat blijkt zowat de gevaarlijkste manier van voortbewegen te zijn. Nu nog ophouden met beleggen want “een onrealistische inschatting van financieel risico wordt algemeen gezien als de belangrijkste bijdrage aan de economische crisis van 2008,” aldus de auteurs.

Marc van Impe

http://www.randomhouse.com/book/165087/the-optimism-bias-by-tali-sharot

22:09 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)