12 mei 2014

Test-Aankoop huurt dokter Oz in


NEW YORK 06/05 - Terwijl ik me in New–York voorbereid op de opening van de hoogmis van de psychiatrie rond het thema van de DSM-V , lees ik op de smartphone dat Test-Aankoop zich nu gaat wagen aan medisch advies. Patiënten die vragen hebben over een geneesmiddel of over tarieven die artsen aanrekenen, kunnen naar de consumentenorganisatie bellen en krijgen dan “advies op maat – ook als het om de voor- en nadelen van bepaalde behandelingen gaat, als ze niet goed begrepen hebben wat hun huisarts bedoelde, of als ze met vragen zitten over een onderzoek dat ze moeten ondergaan”.
Ik vraag me af wie die maat neemt. Test Aankoop heeft geen artsen in dienst, laat staan dat er specialisten aan boord van de consumentenorganisatie zouden zijn die op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen van de geneeskunde en zomaar een second opinion uit hun mouw kunnen schudden.
Hoe gaat TA dat dan aanpakken? Met pas afgestudeerde dokters die geen stageplaats als specialist kunnen krijgen en die in afwachting een studentenbaantje erbij nemen? Of met artsen die hun praktijk moe zijn en die, zoals een adviserend geneesheer van de Sociale Inspectie het op zijn website schreef, "geen patiënten meer kon zien en uitkeek naar een baan van negen tot vijf"?  Of erger nog met geneesheren die om een of andere  reden vriendelijk of onvriendelijk verzocht werden hun praktijk te verlaten en die noodgedwongen verder aan de slag moeten?
 ‘In alle discretie' kunnen leden tijdens de kantooruren bellen, belooft de website.  Het amateurisme ligt er dik op: Wie naar het nummer voor gezondheidsadvies belt, komt uit op de algemene consumentenlijn van Test-Aankoop. Daar krijgt hij een algemene medewerker aan de lijn die dus niet noodzakelijk medisch geschoold is. Twee halve dagen per week zijn er ook artsen aanwezig naar wie de patiënten desgewenst doorgeschakeld kunnen worden. Ik zie het al voor me. Hebt u kanker? Druk 1; Hebt u last van slapeloosheid? Druk 2. Hebt u diabetes? Druk 3. En ga  zo maar door. Niet gehinderd door enige kennis van zaken, laat staan van uw medisch dossier krijgt u –als u lid bent natuurlijk- een gratis advies. Dat niet altijd een arts op de medische vragen antwoordt, daar zien ze bij Test-Aankoop geen graten in.
Volgens TA zal het vooral gaan om patiënten die vragen hebben over een geneesmiddel of over tarieven die artsen aanrekenen. Maar daar hebben we de ziekenfondsen toch voor?   ‘Er is zoveel informatie over gezondheid, mensen vinden hun weg niet. Net zoals we ze juridisch advies geven, kunnen onze leden nu ook voor gezondheidsadvies bij ons terecht', zegt Joost Vandenbroucke, die bij Test-Aankoop verantwoordelijk is voor het project. Vandenbroucke vergist zich. Juridisch advies is gebaseerd op protocollen, wetgeving, jurisprudentie. Medisch advies is gebaseerd op wetenschap, ervaring en niet te onderschatten: empathie met de patiënt. Elke patiënt is anders. Wie te snel gereden heeft, heeft de maximumsnelheid overtreden. Wie een hersenscan moet ondergaan zal zeker met vragen zitten, maar daar kan een anonieme flippo in een callcenter niet op antwoorden. Marleen Finoulst, arts en coördinator van de website Gezondheid en Wetenschap, die dus concurrentie krijgt, gaf het juiste antwoord:  ‘Vanop afstand kunnen we geen individueel advies geven. Zelfs al vraagt een patiënt met een hernia wat de voor- en nadelen zijn van een rugoperatie, we verwijzen altijd door naar een arts. We kennen niet het volledige medische dossier en de context van de patiënten. We weten ook niet of ze belangrijke informatie bewust of onbewust achterhouden omdat ze misschien graag een bepaalde behandeling willen ondergaan.'
Dit gezegd zijnde hebben de artsen het voor een stuk aan zichzelf te danken dat TA in dit gat springt. Ze verwijzen onterecht te weinig door naar een collega voor een second opion. En de adviserende geneesheren schieten hier eens te meer in te kort. Dat is nu wel bewezen.
Het doet me denken aan de figuur van   dokter Frasier Winslow Crane, M.D., Ph.D., Ed.D., A.P.A,  de psychiater die in de sitcom Cheers aan de bar van het café te pas en te onpas en vooral ongevraagd zijn wijsheden debiteerde. Hij is geëindigd in een eigen sitcom. De acteur Kelsey Grammar ging na twintig jaar zo hard in zijn rol geloven en zijn publiek met hem dat hij een rolmodel werd voor heel wat Amerikaanse psy's. Daar lopen er hier nogal wat van rond. Er is zelfs een sessie gepland rond radio en TV medicine. Die andere beruchte TV-dokter Oz, cardiochirurg die graag in operatiehemdje optreedt is hier een autoriteit. Zover zijn in ons land nog niet. Maar wat niet is kan nog komen.


Marc van Impe

 

Bron: MediQuality

10:27 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (2)

27 november 2011

Enkelband

De onovertroffen grauwe Pecotexpolitie van onze meest performante controledienst van het RIZIV werkt aan een nieuw surveillance project voor chronisch zieke patiënten. Teneinde de reeds zware dagtaak van de sociale inspectie te verlichten zullen nieuwe chronisch zieke patiënten binnenkort uitgerust worden met elektronische  enkelbanden. Het spreekt vanzelf dat het hier niet gaat om de gewone enkelband van de kleine straatcrimineel die er een sport van maakt om na schooltijd een oud vrouwtje van haar overbodige juwelen te ontdoen, of het siervoorwerp dat serial killers die zich in de cel voorbeeldig gedragen,  omgesloten krijgen. De enkelband waarvan hier sprake is een zogenaamde intelligente enkelband die niet enkel registreert of u achter in de hof de konijnen gaat voeren maar ook of u enige intellectuele arbeid verricht. Een mail verzendenbijvoorbeeld, een blog schrijven, een to-do-lijstje opmaken, een shoppinglist maken of een agenda opstellen voor een volgende patiëntenvergadering is al voldoende om alle toeters en bellen in de centrale te laten afgaan. Deze is dan meestal gevestigd  in een naar soep ruikend complex op een troosteloos industriepark. Op de benedenverdieping doen artsen die minstens twaalf jaar over hun basisgeneeskunde gedaan hebben hun afstompend controlewerk op patiënten die braafjes in hun ondergoed zitten te wachten. Boven lopen goofy’s rond die hun dagen vullen met het verleggen van documenten en het uithalen van flauwe grappen met elkaar zoals  het bekende gezelschapsspel: trek eens aan mijn vinger.

De nieuwe enkelbanden zijn zeer scherp afgesteld want uitgeprobeerd op de sociale inspecteurs zelf. Het minste begin van (intellectuele) activiteit wordt opgemeten en doorgestuurd. De ingebouwde GPS doet de rest. Gezien de meeste ambtenaren met hun kloten denken betekent dit dat de intellectuele activiteit van de chronisch zieke of minder-valide het best beneden dijhoogte beperkt blijft.  Vrouwelijke minvalide zullen een desgevallend een sonde ingeplant krijgen.

Ik moet nu ophouden want mijn alarm gaat af: dit wordt overwerken in het industriepark van Haasrode.

 

Marc van Impe

12:00 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)