29 november 2017

Een op de vier Nederlanders heeft hersenaandoening


Een op de vier Nederlanders heeft een hersenaandoening en een op de vijf sterfgevallen is het gevolg van een hersenaandoening. Dit blijkt uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in opdracht van de Hersenstichting. De organisatie start een campagne om "Nederlanders bewust te maken van de omvang én de impact van een hersenaandoening".


In 2016 stonden er in totaal 3,8 miljoen mensen bij de huisarts geregistreerd met een hersenaandoening in de breedste zin van het woord, van hersenletsel tot dementie. Omdat veel mensen geen medische hulp zoeken en niet geregistreerd worden, ligt het daadwerkelijke aantal patiënten volgens de stichting nog hoger. Volgens de Hersenstichting bedragen de zorgkosten voor de ziekten jaarlijks ruim 25 miljard euro, ofwel 27 procent van de totale zorgkosten in Nederland.


De onderzoekers beschouwen psychische stoornissen ook als hersenaandoeningen. Dit is meteen ook de grootste groep: bijna 2 miljoen Nederlanders lijden aan een psychische stoornis, zoals persoonlijkheidsstoornissen, depressie of angst- en paniekstoornissen. Neurowetenschapper Laura Rigter erkent dat ook andere factoren een rol spelen bij het ontwikkelen van psychische stoornissen. 'Maar er is voldoende wetenschappelijk bewijs dat in de hersenen veranderingen plaatsvinden.'' Een hersenaandoening is niet altijd de directe oorzaak van een stoornis, zegt Rigter, maar de hersenen bepalen wel hoeveel 'aanleg' iemand heeft.


Voor het eerst zijn hersenaandoeningen in de volgende vijf clusters ingedeeld:


Psychische stoornissen, zoals persoonlijkheidsstoornissen, angst- en paniekstoornis of depressie: 1.907.700 mensen


Chronische hersenaandoeningen die geleidelijk zijn ontstaan, zoals dementie, de ziekte van Parkinson of epilepsie: 1.337.800 mensen


Niet Aangeboren hersenletsel (NAH), zoals een beroerte en traumatisch hersenletsel: 645.900 mensen


Slaapstoornissen, zoals insomnie of slaapapneu: 506.200 mensen


Hersenaandoeningen die in het eerste levensjaar tot uiting komen, zoals een verstandelijke handicap of afwijkingen aan centraal zenuwstelsel: 100.300 mensen


"Ook al is een hersenaandoening niet altijd zichtbaar, iedereen kent dus wel iemand die hier aan lijdt", vertelt Rigter. "Hersenaandoeningen brengen niet alleen hoge zorgkosten met zich mee, ook de sociale gevolgen zijn vaak groot. Daarom starten we met een campagne waarin we de impact van een hersenaandoening willen laten zien."


Het totale dossier Hersenaandoeningen, ingedeeld op prevalentie, sterfte, ziektelast en kosten, is in te zien op de site van de Volksgezondheid en Zorg.

Marc van Impe

Bron: MediQuality

19:50 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

09 november 2016

Wijn is medicijn

Het beruchte alcoholplan van de federale regering komt in feite neer op het nog maar eens aanboren van een nieuwe bron van inkomsten. Want denk nu niet dat de christelijke dames en heren in de Wetstraat die het goed met ons voorhebben, echte ingrijpende maatregelen gaan treffen om ons nationaal alcoholconsumptiecijfer naar beneden bij te stellen.

Wat dat betreft heb ik slecht nieuws voor de nuchtere goeroes. In de landen waar de accijns op alcoholhoudende dranken is verhoogd, is de alcoholconsumptie juist toegenomen. In Finland met 2%, in Noorwegen met 7%, in Zweden zelfs met 16%. Niet toevallig landen waar bingedrinken een sociale plaag is. In de Scandinavische landen heerst er een nultolerantie voor alcohol in het verkeer. Wie daar na middernacht bij een bushalte staat, wordt dan ook geconfronteerd met een bende laveloze noorderlingen van diverse leeftijd in op weg naar huis om hun roes uit te slapen.

Zoals de lezer weet, ben ik niet van de blauwe knoop. Ik neem regelmatig in. Orval, een paar glazen, soms een glas wijn of twee. Zelden overdadig, nog meer zelden overdag maar het gebeurt. In het verleden vaker, dat is eigen aan een onstuimige jeugd. In de Vlaamse media werd de Nederlandse hoogleraar psychiatrie René Kahn opgevoerd die stellig beweert dat elke alcoholconsumptie schadelijk is voor de gezondheid. "Dat ongunstige effect begint al bij een glas per dag. Dat lijdt geen twijfel", schrijft hij in zijn boek Op je gezondheid? Over de effecten van alcohol.

Ik twijfel wel. Aan zijn boek. Om te beginnen gooit Kahn gebruik en misbruik op één hoop. Hij citeert te pas en te onpas research over excessief drinken en alcoholisme. Maar wat hem niet bevalt, laat hij achterwege. Zo onderstreept hij dat alcoholgebruik het risico op kanker verhoogt maar nergens dat juist matige alcoholconsumptie de kans op hartaanvallen, diabetes en dementie verlaagt. Een onderzoek van de John Hopkinsuniversiteit in Baltimore onder achthonderd Italiaanse 65-plussers die zij negen jaar volgden, kwam tot de conclusie dat ze niet langer leefden terwijl zij toch veel van het antioxidant resveratrol binnenkregen dat in rode wijn zit. Dus het weldoend effect van resveratrol is een mythe.

Maar Kahn attendeert de lezer niet op een nog veel grootschaliger studie van Universiteit Wageningen, vlakbij zijn deur, en van het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Daarbij werden de gegevens geanalyseerd van 1373 mannen van veertig jaar en ouder die vanaf 1960 tot 2000 werden gevolgd. Hieruit bleek dat een matige consumptie gedurende een langere periode van welke alcoholhoudende drank dan ook de levensverwachting met 2,3 jaar verlengt vergeleken met geheelonthouders. De matige wijndrinker mocht zelfs op een ‘levensduurwinst' van 4,7 jaar rekenen.

En deze resultaten bleven overeind, ook als rekening werd gehouden met de sociaaleconomische achtergrond van de mannen, of met hun voedingspatroon of leefstijl. Opvallend, omdat lang is verondersteld dat juist deze factoren bepalend waren. Een hoogleraar uit datzelfde Wageningen, relativeerde overigens de uitkomst van dat onderzoek. " Dat rodewijndrinkers relatief gezond zijn, heeft heel andere oorzaken. Het gaat veelal om hoopopgeleide, welgestelde burgers. Die leven sowieso langer en gezonder," zegt Sanders Kersten, hoogleraar moleculaire voeding.

Kijk, zo mag ik het graag lezen: volledig. Kahn wil ook John Semba, de onderzoeker van Johns Hopkins Universiteit, niet citeren, "dat er misschien andere stoffen in rode wijn zitten die gezond zijn." Nog dit: serieuze wetenschappers van Brock University en McMaster University in Ontario, ontdekten in 2014 dat zowel rode en witte wijnen de verspreiding van longkanker stopt, en dat rode wijn doeltreffender was dan witte.

Onderzoekers maten de impact van rode en witte wijnen op carcinoma van niet-kleincellige longkankercellen door monsters bloot te stellen kankercellen aan Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Pinot Noir en Riesling afkomstig van producenten in Ontario. Rode wijn stopt effectief de verspreiding van de kankercellen bij een 2% concentratie, terwijl vergelijkbare resultaten voor witte wijn zich niet tot 5% concentratie manifesteerden.

Geen grotere ellendelingen dan onderzoekers van de werking van voedingsmiddelen op onze gezondheid, las ik ooit. Ik kan dit alleen maar bijtreden. Voor het overige herhaal ik: een alcoholplan heeft hetzelfde effect als het plan om de verkeersboetes te verhogen: het vult de schatkist een beetje meer, maar het voegt niets toe aan de veiligheid.

Ondertussen lees ik elke maand met plezier mijn Wine Spectator.

Marc van Impe

Bron: MediQuality

 

 

10:12 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)