15 augustus 2016

Arts aan de telefoon schendt privacy patiënt

In Nederland is op de sociale media een rel ontstaan door een arts van het Gronings Universitair Centrum UMCG die in een treincoupé een telefonisch gesprek voerde met een collega waarin de zorg voor enkele patiënten voor het weekend werd overgedragen. De arts was zich hierbij onvoldoende bewust dat dit gesprek door enkele aanwezige passagiers kon worden gehoord. Via een van de passagiers is het incident via sociale media onder de aandacht gebracht. De medewerker betreurt de gebeurtenis ten zeerste en is erg geschrokken. Mede naar aanleiding van de commotie die in de (sociale) media is ontstaan, heeft de medewerker het incident gemeld bij het afdelingshoofd. Het UMCG heeft één van de besproken patiënten geïnformeerd over het incident. Andere patiënten waren niet herleidbaar. Conform de wet Meldplicht Datalekken deed het UMCG ook melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook zal een gesprek met de betrokken arts plaatsvinden.

Vaak besteden artsen te weinig aandacht aan de privacy van hun telefoongesprekken. Door de drukte in een ziekenhuis, onderweg van de ene kamer naar de andere worden vaak telefonische conversaties gevoerd die niet zelden woord voor woord door de bezoekers of wachtende patiënten gevolgd kunnen worden. Het gaat om gesprekken met de verpleging, met collega's of met het labo. Ik heb zelf, wachtend op een onderzoek, zo'n gesprekken mogen meemaken en heb die telkens als storend ervaren. De privacy van patiënten moet altijd beschermd worden. De privacywetgeving is daar heel duidelijk over. Maar soms gaat het ook om meningsverschillen tussen artsen die luidop over de telefoon uitgepraat worden. Voor de patiënt werkt dit alleen maar verwarrend en snel ontstaan er verkeerde indrukken. Datzelfde risico doet zich voor in huisartsenpraktijken. In Nederland heeft de overheid daarom de nieuwe wet Meldplicht Datalekken ingevoerd, begeleid door onder andere een campagne ‘Wat zou jij doen' die de zorgverstrekkers bewust wil maken van de mogelijke risico's op het gebied van datalekken.

De directie van het UMCG heeft zich publiek verontschuldigd en wijst er in een mededeling op zijn website zijn medewerkers nogmaals op het grote belang van het zorgvuldig omgaan met patiëntgegevens. De privacy van patiënten moet altijd beschermd worden, zegt het UMCG.

Als ik hierover een paar ziekenhuisartsen aanspreek vallen die uit de lucht. Geen enkele van hen is zich bewust van het probleem. "Moet ik dan de patiënt eerst de kamer uitsturen, voor ik een telefonische conversatie kan voeren" vraagt er één. Dat is nu ook weer niet nodig , denk ik, maar het dempen van het stemvolume zou een mooi begin zijn. De meeste mensen, ook artsen, hebben de neiging onnodig luid te praten over de telefoon. Ze moesten beter weten: een moderne smartphone werkt al lang veel beter dan een ouderwetse veldtelefoon.

 

Marc van Impe


Bron: MediQuality

16:32 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)