22 augustus 2016

Foute medicatie voor vier op tien bejaarden

Uit Nederlands onderzoek van dr. Donna Bosch-Lenders e.a, blijkt dat patiënten van 80 jaar of ouder, en dan vooral mannen, die 5 of meer voorgeschreven medicijnen gebruiken, weinig kennis hebben over de reden van voorschrijven. Patiënten die thuis wonen met een partner weten meer dan anderen. De onderzoekers vonden geen verband met opleidingsniveau. De onderzoekers ondervroegen de patiënten over hun medicatie tijdens huisbezoeken en met schriftelijke vragenlijsten.

Artsen worden steeds vaker geconfronteerd met complexe medische besluitvorming bij oudere patiënten met multimorbiditeit en polyfarmacie. Vanwege de veranderde farmacokinetiek en -dynamiek verhoogt het gebruik van meerdere medicijnen het risico op bijwerkingen, vooral bij ouderen. Ook draagt het gebruik van veel medicamenten per dag bij aan therapieontrouw, wat onder andere samenhangt met de kennis die patiënten hebben over de indicaties van de aan hen voorgeschreven medicatie.

Aan het onderzoek namen 24 huisartsenpraktijken (43 huisartsen, 21 praktijkondersteuners), 17 openbare apotheken en de medische specialisten van 2 regionale ziekenhuizen deel. 754 patiënten met een gemiddelde leeftijd van 73,2 jaar gebruikten gemiddeld 9 voorgeschreven medicijnen. 47,2% van hen was vrouw. In totaal werden 6960 medicijnen voorgeschreven, gemiddeld 9,2 per patiënt. Slechts 15% van hen kon de juiste indicatie van al hun voorgeschreven medicijnen benoemen. Deelnemers hadden accurate kennis over 64,6% van de voorgeschreven medicatie, maar wisten de indicatie niet van 31,6% van de medicijnen en voor 3,9% van de voorschriften noemden ze een foute indicatie. De beste kennis hadden mensen over antidiabetica (81,9% correct benoemd) maar dit was niet verrassend omdat niet alleen orale antidiabetica maar ook insuline-injecties hiertoe hoorden.

Bejaarden die in een verzorgingstehuis woonden wisten minder (op ≥ 75%-niveau) dan zelfstandig alleenwonende bejaarden. Er was geen significante relatie tussen opleidingsniveau en kennis over de voorgeschreven medicatie.

Het resultaat van deze studie is veel minder dan in een Canadese studie, waarin 65% van de patiënten 100% accurate medicatiekennis had. Patiënten kunnen baat hebben bij een duidelijke uitleg door een arts, verpleegkundige of apotheker, met duidelijke visuele of schriftelijke inname-instructies. Als patiënten een slecht begrip hebben van de indicaties van medicijnen, zijn zij waarschijnlijk ook minder goed in staat om symptomen die mogelijk samenhangen met hun medicatiegebruik te interpreteren en te omschrijven. In dergelijke situaties is het belangrijk veranderingen van medicatie niet alleen met de patiënt te bespreken, maar ook met een familielid of een verzorgende.

bron: https://www.ntvg.nl/artikelen/wat-weten-ouderen-met-polyf...

Marc van Impe

Bron : MediQuality

 

 

18:18 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)