20 februari 2017

Ooit goed geslapen in een ziekenhuis?

Waar vind ik een onderzoek naar de slaapkwaliteit in onze ziekenhuizen? Ik herinner me van mijn laatste verblijf dat de nachtverpleging systematisch de deur halfopen liet staan, wat me mateloos ergerde en liet deelnemen aan een hoorspel dat zo rond elven begon en meestal doorliep tot vijven: een verwarde bejaarde die de hele nacht om aandacht vroeg.


En niemand die haar noch mijn deur sloot. Toen ik daarover mijn beklag maakte bij de hoofdverpleger van de afdeling haalde die zijn schouders op. Zo gaat dat blijkbaar in dat ziekenhuis. Niemand die van mijn insomnia wakker ligt.


Er is veel te weinig onderzoek gedaan naar de kwaliteit van slaap van patiënten op verpleegafdelingen van ziekenhuizen. Nochtans is de kwaliteit van slaap is gerelateerd aan de gezondheid. Een goede nachtrust in het ziekenhuis is dus zeker essentieel.


Ook in Nederland stelt men zich de vraag hoe het met de slaapkwaliteit gesteld is en daarom start men er deze maand een uniek flashmob-onderzoek, de Insomnia-studie, naar de slaapkwaliteit in ziekenhuizen en welke ziekenhuisgebonden factoren hierin de belangrijkste rol spelen. De verwachting is dat mensen in het ziekenhuis slechter slapen dan thuis.


Het onderzoek wordt uitgevoerd op de verpleegafdelingen van 40 ziekenhuizen in Nederland. In aansluiting op de uitkomst kunnen gerichte interventies voor een betere slaapkwaliteit ontwikkeld worden.Het is een initiatief van acute internisten in Nederland en wordt gecoördineerd door VUmc en Erasmus MC.


Op een ochtend in de maand februari krijgen patiënten in 40 ziekenhuizen in Nederland een vragenlijst over hun slaap. Voor dit onderzoek gebruiken de onderzoekers een samengestelde vragenlijst, gebaseerd op de ‘Consensus sleep diary', die gericht is op de kwantiteit en kwaliteit van slaap van de afgelopen nacht, en het ‘Patient-reported outcomes measurement information system' (PROMIS) met vragen over slaapkwaliteit. De PROMIS-vragenlijst is gevalideerd in de algemene bevolking en in patiëntgroepen met bepaalde chronische ziekten.


Als opzet is gekozen voor een ‘flashmob'-onderzoek, waarbij gedurende 1 reguliere werkdag in februari 2017 patiënten van alle deelnemende centra kunnen worden geïncludeerd. Alle patiënten van 18 jaar of ouder die in staat zijn om informed consent te geven, de Nederlandse taal voldoende spreken om de vragen te kunnen beantwoorden en die zijn opgenomen op een gewone verpleegafdeling vanaf minimaal middernacht de afgelopen nacht, kunnen deelnemen aan het onderzoek.


Op basis van eerder flashmob-onderzoek verwachten de onderzoekers 1500 proefpersonen te includeren, afgaande op 30 inclusies per ziekenhuis bij een deelname van 50 klinische centra. Hoofdonderzoeker is acute-internist dr. Prabath Nanayakkara van VUmc: "Een grootschalig onderzoek naar hoe patiënten slapen in ziekenhuizen is uniek in Nederland. We denken dat patiënten vaak slecht en te weinig slapen en dat het ziekenhuisritme hierbij een belangrijke rol speelt. Doorgaans maken we mensen heel vroeg wakker omdat er vóór het ontbijt allerlei metingen gedaan moeten worden, dus omdat het handig is vanwege de werkprocessen in het ziekenhuis. Terwijl zieke mensen hun slaap juist hard nodig hebben. Met de resultaten van het onderzoek kunnen gericht interventies ontwikkeld worden om de slaap in ziekenhuizen te verbeteren."


Naar verwachting zullen in totaal 1500 à 2000 patiënten deelnemen aan het onderzoek. De precieze onderzoeksdatum wordt niet vooraf bekend gemaakt. Het is immers een flashmob; dit om te bewaken dat de situatie zo natuurgetrouw mogelijk is en niet vooraf kan worden beïnvloed. Op de ochtend van het onderzoek zal VUmc bekendmaken dat het onderzoek op die dag heeft plaatsgevonden. De resultaten van het onderzoek en eventuele vervolgstappen worden binnen enkele maanden gepubliceerd.


Mijn vraag: wie start er zo'n initiatief op in ons land? En als men daar dan mee klaar is, kan men dan ook eens naar de kwaliteit van het voorgeschotelde menu informeren. Ik wed dat de resultaten onthutsend zullen zijn.


Marc van Impe

 

Bron: MediQuality

11:12 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)