06 juli 2012

Uit de tijd

Volgens de Nederlandse hoogleraar radiotherapie Marco Van Vulpen moeten ziekenhuizen evolueren naar een ander organisatiemodel, niet langer opgedeeld in specialismen maar via zorglijnen waarbij de route van de patiënt centraal staat. De indeling in specialismen is een achterhaald overblijfsel van vroeger, zegt van Vulpen van het UMC Utrecht in zijn oratie die hij op 19 juni uitsprak. Van Vulpen vindt de indeling van ziekenhuizen in divisies, afdelingen en specialismen naar ziektebeeld dus achterhaald. Het zijn kolommen die goede patiëntenzorg belemmeren. Volgens Van Vulpen lopen verantwoordelijkheden en bevoegdheden spaak. “Wie is er verantwoordelijk voor de aansluiting tussen de kolommen? Waar en wanneer begint de zorg in de andere kolom? En wie draagt de verantwoordelijkheid in het grijze tussengebied? De slagkracht om iets voor elkaar te krijgen buiten het eigen vakgebied ontbreekt.” Als oplossing stelt Van Vulpen een nieuwe indeling voor: de route van de patiënt door het ziekenhuis moet centraal staan. Bijvoorbeeld een zorglijn borstkanker. Binnen deze zorglijn is een vast basisonderzoek nodig. Hierna wordt in een multidisciplinaire bespreking bepaald in welk zorglijn, route A, B of C, de patiënt zal worden behandeld en gevolgd. “Ik ben ervan overtuigd dat 99 procent van alle zorg in een standaard parcours kan worden gevangen. Iedere route bestaat uit diverse teams van artsen uit diverse disciplines die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor een bepaalde patiënt. Het betekent dat patiënten niet langer onder behandeling zijn van één specialist.”  Een interessante denkpiste die ook in ons land ingang mag vinden. Maar kan dat wel in een land waar er op enkele weken tijd bijna 300 huisartsen meer geteld worden? Enkele weken geleden zegde La Ministre dat er 8200 zijn. Dinsdag in TerZake waren dat er bijna 8500! Letterlijk.
Marc van Impe

19:42 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

15 mei 2012

De vlucht vooruit

Simplexiteitsspecialiste dr. Herlinde Wynants stopt van de ene dag op de andere dag haar consultaties. De voormalige medewerkster van dr. Moorkens (UZA) kapt met CVS en fibromyalgiepatiënten. Wynants en Moorkens zullen de medische geschiedenis ingaan als twee vorsers die ontdekten dat het libido bij vrouwen die aan CVS leden, er op achteruit ging, wat ze bijna tien jaar geleden bekend maakten op het ME-congres in Madison (VS). De wetenschap worstelt nog met de vraag hoe dat zou komen. ‎"Het is me al een tijdje duidelijk dat een raadplegingsformule niet de beste wijze is om patiënten met CVS en fibromyalgie te doen herstellen. Voor sommigen is deze vorm van zorg op zich een ziekteonderhoudende factor," mailde Dr. Wynants zonet aan haar patiënten. "Om deze reden ben ik van mening dat enkel gefundeerde veranderingen in het zorgsysteem zelf, het onderwijs en sociale structuren kunnen zorgen voor een herstel van gezondheid bij patienten met CVS en fibromyalgie." "Wat hersteld moet worden bij CVS en fibromyalgie zijn de parasympatische oprichtingsreflexen. Dit is voor een deel gebaseerd op een goede stemontwikkeling. Om dit op een minder amateuristische wijze als arts te kunnen aanreiken, is interdisciplinaire research nodig." "Met deze inzichten is vanaf nu patiëntenzorg in mijn huidige praktijk niet meer ethisch verantwoord.”

Dr. Wynants is een lieve dame, een beetje van een andere wereld en niet geconventioneerd. Haar therapie was gebaseerd op hoger wiskunde, zo vertrouwde ze me eens toe. Ik begreep het toen niet goed, mijn denkraam is daarvoor te klein. Tenzij dat zou betekenen dat wie niet geconventioneerd is een honorarium kan vragen ad libidem. Dat is pas hogere wiskunde.

Marc van Impe

16:25 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (55)