01 juli 2012

Zo tevreden

Op een recente voorstelling van nog maar eens een studie over de kostprijs van onze gezondheidszorg bleek voor de zoveelste maal dat de zorg in ons land de patiënt het meeste kost.  Met andere woorden, we zijn allemaal verplicht verzekerd maar eenmaal iemand van ons patiënt wordt, begint het pluimen van de kip. Ik heb niet de bedoeling u te bedelven onder een hoop cijfers, enkel dit: in 2009 bedroeg de out-of-pocket besteding aan gezondheidszorg voor alle 11 miljoen Belgen samen 20 miljard euro. Da’s veel, en veel meer dan in de ons omringende landen. Voor verder cijfermateriaal verwijs ik u graag naar de website www.itinerainstitute.org. Wat me opviel tijdens het debat was het schrijnende gebrek aan ernst en respect voor hun publiek dat de deelnemers aan de dag legden. Veel verder dan een beetje algemeenheden en gemeenplaatsen als “het is zo erg nog niet” en “van alle Europeanen blijken de Belgen het meest tevreden te zijn over hun gezondheidszorg” kwam men niet. En toen de vertegenwoordiger van het grootste ziekenfonds van het land het ineens had over een dringend initiatief dat moest genomen worden om de medische consumptie terug te dringen, daarin roerend bijgevallen door de vertegenwoordiger van de grootste private hospitalisatieverzekeraar, werd het koud om mijn hart. Beide heren pretendeerden niet meer noch minder dan dé vertegenwoordigers van de patiëntenbelangen te zijn. Ik hou mijn hart vast voor hun initiatief. We weten dat hun financiële belangen zwaarder doorwegen dan om het even wat. En toen de ziekenfondsarts afsloot met de mededeling dat hun actie voor het zoeken naar geluk daar een belangrijke bijdrage zou leveren, besloot ik dat het tijd was om op te stappen.
In de file onderweg bedacht ik: “ Het is alsof autoverzekeraars de wegcode zouden mogen herschrijven. Zouden de Belgen dan ook nog het meest tevreden zijn?” De wijsheid zegt: Veel beloven en weinig geven, doet de zotten in vreugde leven.
Marc van Impe

17:48 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)