26 augustus 2016

Nederlanders willen af van geldverspillende private zorgverzekeraars

In Nederland is sinds mei een beweging op gang gekomen die ageert tegen de geprivatiseerde zorgverzekeraars. De beweging ijvert voor een Nationaal ZorgFonds zonder eigen risico. Cobie Groenendijk, psychiater te Amsterdam, Bart Bruijn, huisarts te Streefkerk en Bob van Ravensberg, fysiotherapeut te Amersfoort hebben samen met nu al 100.000 zorgverleners en patiënten een heldere eis: hou op met de geldverspillende zorgverzekeraars en hun labyrint aan ondoorgrondelijke polissen. Zij leiden niet alleen tot veel onzekerheid bij verzekerden over wat wel en niet vergoed wordt, maar ook nog eens tot oneindige bureaucratie in de praktijken.

Nederland schafte in 2006 bij wet de ziekenfondsen af. Maar nu blijkt dat de patiënten sinds de afschaffing in 2006 veel meer kwijt zijn aan zorgkosten. Het huidige stelsel had een hoop beloften, maar maakt ze niet waar. Het Nationaal ZorgFonds zegt dat het verzekeringsstelsel niet transparanter maar ondoorzichtiger geworden. Groenendijk: "Het is niet effectiever maar juist enorm bureaucratisch geworden. Het is niet goedkoper maar heel veel duurder geworden; de groei van de ziekenhuiszorg nam toe met 50 procent (OESO).

Maar het is ook ontoegankelijker geworden en dat is ons een doorn in het oog. Het eigen risico werpt levensgevaarlijke drempels op voor mensen om zorg te krijgen. Meer dan 800.000 mensen vroegen in 2014 een betalingsregeling aan en het mijden van zorg om financiële redenen neemt ernstig toe. Door het stelsel eenvoudiger te maken, besparen we dat wat mensen nu moeten inleggen als ze ziek zijn of ziek worden."

In Nederland wordt goede zorg geleverd, zo blijkt uit onderzoek van de OESO, maar dat komt vooral door de uitstekende kwaliteit van de zorgverleners. Volgens dat zelfde gerenommeerd onderzoek van de OESO zijn stelsels met private verzekeraars, waarvan er maar drie in de wereld zijn: Zwitserland, VS en Nederland, duurder dan de publieke stelsels. Dat komt onder andere door transactiekosten. Nederland kent 9 zorgverzekeringsondernemingen, 25 zorgverzekeringmerken en 61 polissen.

Dat labyrint aan verzekeraars en polissen ontwikkelen, onderhouden en aan de man brengen kost een berg geld, zo blijkt. Groenendijk: "Maak er één van, en we besparen. Van vele hoofdkantoren naar één. Zodat dat geld naar de zorg kan in plaats van naar verzekeraars en hun bureaucratie. We weten dat de uitvoering door de zorgverzekeraars 1,5 procent hoger liggen dan ten tijde van het ziekenfonds. Even voor de goede orde: 1,5 procent is bijna 700 miljoen euro. Per jaar."

De initiatiefnemers met een einde aan het private zorgverzekeringsstelsel ook een einde maken aan de enorme overhead die daar in zit. "We willen af van de vrachtwagens aan formulieren en regels van wantrouwen waaraan huisartsen, psychiaters, fysiotherapeuten, logopedisten, verloskundigen en al die andere zorgverleners elke dag hun waardevolle tijd verspillen.

Een zorgverzekeraar die beslist hoeveel je mag behandelen en welke behandeling, is een miskenning van onze professionaliteit. Maar bovenal is het een miskenning van de patiënt. Die komt niet voor een nieuw paar schoenen of een winterjas, maar voor lijf en geest. Die moet erop kunnen vertrouwen dat zijn of haar zorgverlener in zijn of haar belang handelt en niet in het belang van de zorgverzekeraar. Maar die moet ook kunnen vertrouwen op een duurzame behandelrelatie en niet moeten wisselen door inkoopgrillen van de zorgverzekeraar. Heel veel zorgverleners, patiënten, onderzoekers en andere Nederlanders constateren dagelijks dat ons huidige stelsel van dure en elkaar bestrijdende zorgverzekeraars hopeloos faalt."


Marc van Impe

Bron: MediQuality

 

21:40 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)