19 mei 2014

Ide, De Block of Brotchi

VILVOORDE 16/05 - De Semois staat hoger dan gewoonlijk en het weer is kouder. We vergelijken Hollandse, Franse en Oostenrijkse trappist en bespreken de komende verkiezingsuitslagen. Dat meer dan de helft van de Vlaamse artsen op 25 mei voor de N-VA zal stemmen, is ook tot aan onze tafel doorgedrongen. Met een score van 56 procent voor het Vlaams parlement en de Kamer laat N-VA een verpletterende indruk na in deze uithoek van Wallonië waar niemand naar een Belgische zender kijkt en de helft van het cafépubliek uit Fransen bestaat die hier goedkoop bier en sigaretten halen.
… En die aan de toog graag het hoge woord voeren. Een paar weken geleden nog moest ik hier een eulogie op Marine Le Pen aanhoren, maar nu wordt De Wever geschoren. Het zit de Vlamingen in het bloed, weet er een, sinds generaties zijn ze zo, dat krijg je er niet uit. Mijn vriend, de huisarts, beaamt. Toch zal ook hij, weer thuis in Brussel,  voor een Vlaming stemmen. Net zoals 56% van zijn Franstalige collega's zullen stemmen voor de MR van Didier Reynders. Centrumrechts dus.
Het stemgedrag van de Vlaamse en Waalse artsen loopt parallel, zo blijkt ook uit de kiesenquête van de Artsenkrant en Le Journal du Médecin. Centrumrechts krijgt in Vlaanderen in combinatie met centrumlinks waar de Open VLD zich feitelijk sociaal situeert, zelfs een luxueuze meerderheid. Nog een parallel: de CD&V haalt in Vlaanderen 9 procent, terwijl het CdH in Franstalig België 10% haalt. Alle andere partijen vallen beneden de 10%. Maar onbekend is ook in België onbemind. Voor de Vlaamse artsen wordt de N-VA-politicus dokter Louis Ide minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, (39 procent), gevolgd door dokter Maggie De Block van Open VLD (37 procent). In Franstalig België kiezen de artsen voor Jacques baron Brotchi van de Mouvement Réformateur en neurochirurg uit Luik.
De uitkomst van deze niet-wetenschappelijke peiling onder 500 Vlaamse en 245 Franstalige artsen, die echter wel een duidelijke tendens aangeeft, mag allerminst verbazen. Om te beginnen is men 25 jaar socialistisch bewind op Sociale Zaken meer dan beu. Op de Vlaming Frank Vandenbroucke na, die door zijn eigen partij gedefenestreerd werd, werd het een pleiade van politique politicienne en droegen de besluiten de muffe geur van de achterkamertjes waar ze bekokstoofd werden. In feite hadden de PS-ministers het beleid voor Volksgezondheid uitbesteed aan de twee grote ziekenfondsen.  En dat wordt allerminst geapprecieerd.
Het cliché dat Vlamingen en Walen over zowat alles een tegengestelde mening zouden hebben is dus gebarsten. Dat blijkt ook uit de onderzoeken naar de kiesintenties van de VRT, VTM, RTBF en RTL.  Wel blijkt dat de partijen in Noord en Zuid andere oplossingen voorstellen voor dezelfde problemen. Zo wil N-VA tegen 2019 maar liefst 16 % besparen op de uitgaven van Volksgezondheid. De Vlaamse arts blijkt daar niet wakker van te liggen. Net zomin als hij wakker ligt van communautaire kwesties, dat interesseert hem slechts voor 11.3%. Uit de stemtest www.uwregering.be (Het Nieuwsblad/Gazet van Antwerpen/Het Belang van Limburg) blijkt overigens dat er in het algemeen op heel wat vlakken een kloof gaapt tussen wat de Vlaming denkt en wat de twee grootste Vlaamse partijen, N-VA en CD&V voorstaan. Maar dat is in Franstalig België niet anders.
De verklaring daarvoor is dat de kiezer, ook al is hij arts, zijn stemkeuze niet laat bepalen door rationele argumenten pro of contra een partijprogramma. Vlamingen en Walen hebben grosso modo dezelfde meningen, maar hun  buikgevoel is anders. Het imago is belangrijker dan het beleid. Met dat verschil dat de doorsnee Vlaming trendgevoeliger is dan de doorsnee Waal. Ik weet dat ik hiermee kort door de bocht ga.  Maar anders kan je niet verklaren waarom in Vlaanderen op tien jaar tijd de populairste politicus achtereenvolgens een socialist, een christendemocraat, een liberaal en nu een Vlaams-nationalist was. Dat is Wallonië anders, daar is men conservatiever en gold entre les deux mon coeur balance. Nu pas is die balans pas nu goed naar de rechterkant doorgeslagen.
Ik herinner me een bachelorscriptie van de Waalse Vincenza Russo die een paar jaar geleden in het kader van het Erasmus Belgica programma aan de Kempische Hogeschool kwam afstuderen op het verschil tussen Leeuwen en Hanen. Zij besloot dat het grootste verschil hierin bestond: "In Vlaanderen groeten mensen elkaar pas op de feestdagen: kerstmis, nieuw jaar, enz. Maar dat blijft toch een heel kleine bijzonderheid wanneer we beschouwen dat ook heel grote verschillen daarover in Wallonië bestaan. Als we maar het voorbeeld van Doornik nemen kunnen we ook zeggen dat sommige Walen afstandelijk zijn. Eigenlijk kussen de mensen zich vier keer in Doornik om mekaar te groeten, terwijl in andere Waalse steden pas één kus gegeven wordt." En dat klopt. De Vlamingen komen hier stil binnen, de Walen daarentegen…
Overigens blijkt uit onze discussie dat van de meeste aanwezigen niemand enige relevante programmapunten kent. Van geen enkele partij. Ook de aanwezige West-Vlamingen die zich met de hun kenmerkende bescheidenheid op de achtergrond hielden weten in feite niet waarom ze een voorkeur voor een of andere kandidaat hebben. De apotheker meent te weten dat West-Vlamingen uiteraard voor dokteur Ide zullen stemmen. "Dat is er immers ene van ons." Ide is inderdaad van Roeselare. Nobody is perfect.


Marc Van Impe

 

Bron : MediQuality

11:25 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

03 mei 2014

Hadrontherapie: Een slag met een wafelijzer

VILVOORDE 02/05 - Niemand wil een tweede protontherapiecentra in België. De rectoren van de universiteiten zijn tegen, de artsensyndicaten hebben voorbehoud en zelfs de direct betrokken radiotherapeuten en oncologen zijn niet gewonnen voor de oprichting van twee protontherapiecentra in België. Liever zouden ze de beschikbare middelen en kennis beheerd zien in één nationaal centrum.
Maar toch maakt de Waalse regering 47 miljoen euro vrij voor de oprichting van een centrum voor protontherapie in Charleroi. Voor PS-voorzitter en burgemeester van Charleroi  Paul Magnette is er geen twijfel mogelijk: "zijn" centrum komt er. Sterker nog, voor de ULB-academicus Magnette die steeds meer onder vuur komt te liggen in eigen streek en steeds meer Putineske streken begint te krijgen, is het hadroncentrum een prestigekwestie geworden. Het feit dat de KU Leuven samen met de UCL een accoord hebben gesloten met de steun van UGent en de stilzwijgende toestemming van de ULg is voor hem niets minder dan verraad. Het nieuwe Belgische centrum dat op zich al in vraag had kunnen gesteld worden komt er in in Leuven. Rectoren Rik Torfs (KU Leuven) en Bruno Delvaux (UCL) sprelen zich zeer kritisch uit over de plannen van de Waalse regering.  Het centrum gaat gepaard met een investering van 40 miljoen euro. "Om electorale redenen neemt de burgemeester van Charleroi, gesteund door de Waalse regering, een initiatief alsof hij eigenhandig kan beslissen over de inzet van overheidsgeld. De PS gebruikt de overheidsmiddelen alsof het eigen middelen zijn", zegt Rik Torfs. "Magnette versterkt met zijn démarche het beeld van veel Vlamingen over Wallonië ". Zijn UCL-collega Delvaux bestempelt het project in Charleroi als pure "geldverspilling". "Het project in Charleroi is niet levensvatbaar", klinkt het.
Voor de N-VA is dit gratis koren op de communautaire molen. De Vlaamse nationalisten worden gesteund door een rapport van het federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg (KCE) dat dateert uit 2007 en dat mede geschreven wordt door toekomstig CM-voorzitter Dirk Ramaekers, toen directeur van het KCE. En in een recent rapport dat luid werd aangekonigd door PS-ministre Laurette Onkelinckx werd ronduit gepleit voor de centralisatie van de behandeling van zeldzame kankers. Momenteel zouden volgens de radiotherapeuten en oncologen in België jaarlijks slechts 180 tot 200 patiënten een protontherapiebehandeling moeten krijgen. Dit komt neer op 0,5 procent van de in totaal 35.000 jaarlijkse bestralingsbehandelingen. "De wafelijzerpolitiek van de PS kent geen grenzen", aldus N-VA senator Louis Ide. "Het aantal patiënten dat baat heeft bij deze dure therapie is nog zeer klein en twee centra kunnen dan ook nooit rendabel zijn. Twee centra dat is een extreem overaanbod van een dure behandeling en zal leiden tot overconsumptie en veel meer uitgaven voor de ziekteverzekering", aldus Ide. Hij pleit ervoor geen terugbetalingen te voorzien door het Riziv voor behandelingen in het "overbodige" Waalse centrum.
Momenteel komen jaarlijks 180 à 200 patiënten in ons lans in aanmerking voor een behandeling met hadrontherapie, stellen de radiotherapeuten, "dat is amper 0,5% van de 35.000 patiënten die elk jaar radiotherapie krijgen." Er zijn ook twijfels over de grootte van de investering. Het KCE tenslotte stelde al in 2007 dat op basis van prijsinformatie van meerdere constructeurs, men realistisch gezien voor een koolstof-ion en protontherapie-centrum met 3 behandelruimtes een totaal investeringsbedrag verwacht mag worden van naar schatting 159 miljoen € (inclusief kosten van het gebouw en architect, alle materiaal en installatie, project management, BTW, financieringskost en uitgaven om het centrum op te starten). Indien het centrum 12,5 uur per werkdag actief is, dan kunnen jaarlijks een 900-tal patiënten behandeld worden. Op voorwaarde dat het centrum goedgekeurd is in het zorgstrategisch plan van de bevoegde minister, schreef het KCE. In dat geval zou het centrum in aanmerking kunnen komen voor de klassieke ziekenhuissubsidies ter hoogtevan 60%. Dit zou zich vertalen in een totaal subsidiebedrag van 95.4 miljoen € (de betalingsmodaliteiten kunnen verschillen van regio tot regio, zo zou in Vlaanderen het subsidiebedrag gespreid kunnen worden in 20 jaarlijkse betalingen van 6,2 m€). Het jaarlijkse budget voor terugbetaling van de ze therapie door het RIZIV zou dan 22.2 miljoen € bedragen, of 24 700 € gemiddelde terugbetaling per patiënt. Gezien de hoge overhead kosten (van het gebouw en de versneller) is een kleiner centrum geen aanbevolen optie, aldus het KCE in 2007. Op langere termijn is het mogelijk dat ontwikkelingen op vlak van technologie tot kleinere en goedkopere hadroncentra leidt. Quod non. Iemand  heeft een harde slag met wafelijzer gekregen.


Marc van Impe


https://kce.fgov.be/sites/default/files/page_documents/d2...

13:34 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

01 februari 2012

Iedereen gelijk, sommigen gelijker

De vakbonden staakten maandag niet alleen tegen de besparingsmaatregelen van de regering-Di Rupo. Ze willen ook vermijden dat straks aan de index wordt geraakt, aldus Jan Vercamst, voorzitter van het ACLVB. Het was de N-VA die aankloeg dat onze ministers maar liefst 8 procent meer gingen verdienen. Foutje, zei de premier, het stond zo wel in de begrotingsteksten maar dat was niet de bedoeling. Integendeel, de ministers zouden minder gaan verdienen. Veel minder. De verwarring over de cijfers weet premier Di Rupo aan de begrotingstabellen die de parlementsleden hadden ontvangen. Gezien de snelheid waarmee de begroting moest worden ingediend - voor 31 december 2011 - waren die tabellen niet meer aangepast. "De vragen die bepaalde parlementsleden nu stellen, zijn dus begrijpelijk", aldus nog Di Rupo. Het blijkt nu dat de ministers in de regering Elio Di Rupo dan toch niet veel minder gaan verdienen. Want net zoals een eenvoudig vakbondslid houden onze ministers vast aan de hun gegarandeerde indexaanpassingen. Zodoende wordt de salarisverlaging bijna volledig gecompenseerd door indexaanpassingen. Elio Di Rupo en zijn vicepremiers verdienen straks dus 222.000 euro in plaats van 224.000 euro. De verlaging met 5 procent van de salarissen en representatiekosten van de federale ministers wordt bijna volledig gecompenseerd door de twee overschrijdingen van de spilindex die dit jaar worden verwacht. Bij de opmaak van de begroting 2012 werden de vergoedingen van 137.000 euro voor de ministers en 130.210 euro voor de staatssecretarissen van de regering-Di Rupo met 5 procent ingekort in vergelijking met vorig jaar. De bedragen zakten naar respectievelijk 130.308 en 123.699 euro. Maar deze bedragen worden dit jaar wellicht tweemaal geïndexeerd en dus zullen ze  de facto met minder dan 5 procent dalen. De eerste minister en de vicepremiers bijvoorbeeld zullen slechts 0,9 procent minder verdienen dan onder de regering-Leterme. Sommige staatssecretarissen, zoals die voor Administratieve Vereenvoudiging, zullen 1,5 procent moeten inleveren, de minister van Begroting 3 procent.   Op basis van de vooruitzichten van het Planbureau heeft de regering een indexering van 3,53 procent voorzien voor de openbare diensten, maar dat moet nog bevestigd worden. Zegt begrotingsminister Olivier Chastel: "Voor zover ik weet, stelt niemand de loonindexering in vraag, zoals het ook duidelijk in het regeerakkoord staat."  Of, iedereen gelijk en sommigen gelijker. En de regering die hoeft niet te staken.  http://syndication.vmma.be/syndication/?vID=PIt_80763_vtm...

Marc van Impe

17:28 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)