02 november 2011

Een merkwaardig vonnis

Er doen allerlei geruchten de ronde over het arrest Uyttersprot vs Riziv dat diende voor de Kamer van Beroep van het Riziv. Daarom deze verduidelijking.

Op 25 oktober zond de Kamer van Beroep haar vonnis in de zaak van Dr. Anne Marie Uyttersprot vs het Riziv. Het vonnis heeft verstrekkende gevolgen want de verantwoordelijkheid van voorschrijvende artsen blijkt een stuk groter dan gedacht.

Het vonnis in eerste aanleg werd nietig verklaard: de samenstelling van de kamer in Eerste aanleg, waarin een arts van de CM zetelde die betrokken en aanleggende partij is in deze zaak, was niet volgens de regels en de arts moest inderdaad gewraakt worden. De Kamer van Beroep heeft dit bevestigd. Daarmee werd ook het eerste vonnis nietig verklaard. Dokter Uyttersprot haalt in deze dus gelijk: de CM wil de zaak manipuleren en het proces was opgezet spel.

Wat de sanctie betreft geeft de Kamer van Beroep dokter Uyttersprot ook gelijk en oordeelt dat deze aanvankelijk te hoog was. Daarom wordt de boete van 100% gelicht en blijft enkel het netto terug te betalen bedrag van ongeveer 98.000 € over. Of hoe je gelijk kunt krijgen en toch verliezen.

Belangrijkste is echter dat de rechtbank de advocaat van het RIZIV in zijn hoogst eigenaardige interpretatie van de functie van de adviserende geneesheer. De rol van de adviserende geneesheer zou beperkt zijn tot een administratieve functie die geenszins beslissende bevoegdheid heeft bij het al dan niet toekennen van een toestemming voor de terugbetaling van gereglementeerde medicatie. Daar kan je een aantal vragen bij stellen. Betekent dit echt dat de verzekeringsartsen er voor Piet snot bijzitten? Wil men hiermee hun onkunde en gebrek aan kennis maskeren? Of manipuleert het Riziv zijn eigen jobdescription voor verzekeringsartsen?

Overigens blijkt het arrest Uyttersprot een letterlijk doorslagje te zijn van het arrest Coucke dat op heel andere gronden gevoerd werd. Zo wordt dokter Uyttersprot ervan beschuldigd onvolledige dossiers te hebben gemaakt in het Waasland ziekenhuis, een plek waar ze nog nooit een voet gezet heeft.

De artsenorganisaties en de raadslieden van dokter Uyttersprot beraden zich na dit merkwaardige vonnis over de te volgen procedure. Wordt zeker vervolgd.

 

Marc van Impe

12:23 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (14)

20 oktober 2011

Me, myself and I

De criminoloog Paul Vincke, een ambtenaar van het RIZIV  en gewezen kabinetschef  die het European Healthcare Fraud and Corruption Network  leidt, heeft vorig jaar  de “EHFCN Excellence Awards 2010” toegekend aan de Belg  Dr Bernard Hepp, Leidend ambtenaar van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle (DGEC ) van het RIZIV en gewezen kabinetslid. Paul Vincke: ” Dr Bernard Hepp heeft een vergelijkbaar globaal en geïntegreerd fraudebestrijdingssysteem uitgebouwd, hetgeen bijgedragen heeft tot een beter gebruik van de beschikbare middelen in de Belgische gezondheidszorg. Door het praktisch uitwerken van twee wetten die de responsabilisering van de zorgverleners en de modernisering van de geneeskundige controle als doel stelden, werd een belangrijke stap voorwaarts gezet in de fraudebestrijding.” Kijk dat hadden we nu zelf niet beter kunnen formuleren. Hepp kreeg vorig jaar al van ons de wisselbeker voor de Heppzucht nadat hij in opdracht van de CM twee artsen, waaronder mijn geleerde vrouw, tot een monsterboete liet veroordelen omdat ze CVS/ME efficiënt aanpakken.

Het globale en geïntegreerde systeem voor fraudebestrijding in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in België, ontwikkeld door Dr Bernard Hepp, is gebaseerd op drie pijlers: informatie, controle en evaluatie, het ICE-beleid. Dit concept vloeide voort uit de vaststelling dat een continue observatie en evaluatie van het gedrag van de zorgverleners een sterk preventief effect heeft. Cold as Ice , zoals de bottelaars zeggen.

Het feit dat de ene Belg de andere Belg onderscheidt en beiden collega’s zijn is puur toeval. Vincke is ook de man die vorig jaar teruggefloten werd nadat hij in de kranten geroepen had dat door fraude en inefficiënt gebruik  er jaarlijks zeven miljard euro verloren gaat in de Belgische ziekteverzekering. Dit alles om u er aan te herinneren dat volgende week 25 oktober de uitspraak valt in het beroep van de dokters Coucke en Uyttersprot.

www.transparency.org/publications

Marc van Impe

17:01 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

26 augustus 2011

Hubris

De Grieken noemden het hubris. De hoogmoed die zo gemaximaliseerd wordt dat de drager ervan zich onaantastbaar waant. Alcibiades ging de  geschiedenis in als het schoolvoorbeeld van de geniale, gefortuneerde en briljante jongeman die, zonder de rem van een geweten, de leer der sofisten in praktijk bracht en alles en allen ondergeschikt maakte aan de bevrediging van zijn eigen tomeloze eerzucht en machtsdrift. Hij was veldheer, vlootleider, wagenrenner, vriend van Socrates, echtbreker en nachtacrobaat. Alcibiades verried zijn vrienden, slijmde met zijn vijanden, keerde hen de rug toe en had vooral medelijden met zichzelf. In die antieke tijden keken de goden niet op een gram en logisch dus dat hij door moord aan zijn einde kwam.

Daar moest ik aan denken toen het aangetekende schrijven van het Riziv binnenviel waarin aangekondigd werd dat op 27 september de zaak van de geleerde vrouw en haar collega zal behandeld worden in een zitting van de kamer van beroep. Blijkt dat één van de zetelende rechters niemand minder is dan de zeer geleerde en uitmuntende  zielenknijper Joël Boydens, de Alcibiades van de Aeropolis aan de Haachtste steenweg in Schaarbeek alwaar het grootste ziekenfonds van het land dagelijks zijn verliezen telt die het dankzij zijn participatie in de grootbank Dexia.

Met dr. Boydens is het allemaal begonnen. Ik zie hem nog zitten in het clair obscur van een bezemkast waar wij ontvangen werden om te overleggen over het CVS/ME beleid. Het fijne hoofd gesierd met een fijn gouden brilmontuur, met de glimlach van een Duitse kippenkweker, lichtjes gebogen naar links sprak hij ons toe. Er volgde een logorhée, een balkenbrij van nietszeggende woorden, newspeek en slogans met veel aandacht voor patiëntenbelangen, omringen met zorg, primaire belangen, ondersteuning tot het de geleerde vrouw teveel werd en ze opstond en de deur van het bezemhok achter haar dichtgooide. Tenslotte is  geen lid van de club van simpele lieden die hun eer en zaligheid verkopen voor een kop vakbondskoffie en Lotuskoekje.

“Als u niet naar ons wil luisteren, dan weet u nog niet wat wij u kunnen en zullen aandoen,” fezelde hij. Ik dronk mijn koffie op en wenste hem allerhartelijkst  een lastige kanker achter het hart toe en hoopte dat de dokters echt lang zouden moeten zoeken en nam vervolgens beleefd afscheid.  

De volgende dagen verscheen een hele correspondentie in mijn mailbox. Gericht aan Marc Justaert, Luc Cools, Peter Donceel en de andere leden van het christelijke sanhedrin, in CC aan Marc van Impe.

“Wat is de te volgen strategie ten aanzien van Van Impe,” schreef de Alcibiades vanop de Aeropolis.

Die strategie ligt nu op tafel. Boydens wordt dus nu niet alleen betrokken partij, maar ook nog eens aanklager en rechter. Ik heb daar zo mijn idee over. Ik denk dat ik de hulp van de gezusters Alecto, Tisiphone en Megaira ga inroepen. Ze zijn Griekse wraakgodinnen of Erinyen. Zij achtervolgen en kwellen degenen die iets misdaan hebben. De Erinyen wonen in de benedenstad en komen graag naar de bovenstad als er een misdadiger met hun wraak gestraft moet worden. En ook bij hubris doen ze hun huiswerk. We beginnen dus met hem te wraken.

Marc van Impe

17:25 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (3)