19 juli 2016

De Block legt haar administratie vermageringskuur op, DGEC gezakt

Minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open VLD) is klaar met de hertekening van haar diensten. Dat maakte ze maandag bekend op de Algemene Raad van het Riziv. Uit de evaluatie van alle acht diensten die de revue passeerden bleek alvast dat de Dienst Geneeskundige Evaluatie en Controle, DGEC, op alle vlakken ondermaats en soms zelfs contraproductief scoort. Dr. Bernard Hepp, de huisarts cabinettard die twee burn outs door leidt, weet zich de wacht aangezegd. De operatie maakt deel uit van de besparing van 750 miljoen euro bij de federale overheid.

Het gaat in totaal om acht administraties: de FOD Volksgezondheid, Voedselveiligheid en Milieu, het Riziv, het Fagg, het KCE, het WIV, het eHealth Platform, de Hulpkas voor Ziekte en Invaliditeit en de Conrtroledienst voor de Ziekenfondsen.

De Block wil al die instellingen hergroeperen rond verschillende politieke domeinen. Dat moet tot een duidelijker structuur leiden. Zo zijn er vijf instituten bezig met de toekomstige uitdagingen in de gezondheidszorg. Het doel is om tot één instelling te komen. Eenzelfde oefening wordt gemaakt voor de inspectie en de controlediensten van de verschillende instellingen.

Daarnaast komt er ook een overlegplatform waar de federale overheid en de regio's kunnen overleggen over zorg, om de samenwerking efficiënter te laten verlopen. "Doel van dit (proef)project is om meer coherentie te bereiken op politiek en beheersvlak in een netwerk van acht gezondheidscellen. Er wordt gekeken hoe hun opdracht kan worden gereorganiseerd en hoe de onderlinge samenwerking kan worden verbeterd. Dat moet leiden tot een betere dienstverlening voor de cliënten". Lees: de zorgverstrekkers en de patiënten. In mensentaal zou dit moeten betekenen dat er het administratieve waterhoofd waar ambtenaren elkaar voor de voeten lopen en die op hun beurt een gigantische stapel paperassen creëren, een einde komt.

Volgens insiders moet de hervorming tegen het einde van de legislatuur zo'n 50 miljoen euro opleveren. Maar De Block betwist dat. "de bedoeling is een efficiëntere administratie, daarna zullen we zien of we kunnen besparen." Nochtans is het voorzien in het regeerakkoord Michel I dat de hergroepering van de federale pool gezondheid de Staat geld moet opbrengen.

Vorig jaar werd in deze zomermaand berekend dat de hertekening voor dit jaar al 100 miljoen moet opbrengen, 200 miljoen in 2017 en 250 miljoen in 2018. Een en ander moet resulteren in de oprichting van een nieuw Toekomstinstituut voor Gezondheidszorg dat onder een nieuw elan de Zorg in ons land eindelijk de 21ste eeuw moet inleiden.

Niet toevallig gebeurt dit alles nu in een periode dat de soixanthuitards en de cabinettards van de oude CVP en PS-kabinetten met pensioen gaan. De marxistisch-leninistische koers die deze lopers van de lange mars door de instellingen hebben uitgezet, wordt nu afgebroken. Minder politiek en meer beleid, of zoals het staat in de bijzondere wet van 31.01.2014 die de zesde staatshervorming regelt: " geconcentreerde antwoorden op de ‘grote uitdagingen' die te maken hebben met de gezondheidszorg." Een tekst die niet zou misstaan in de slotconclusies van een zogenaamd Volkscongres.

De nieuwe traject manager die verantwoordelijk wordt voor de ‘redesign' weet wat hem te doen staat.

In de lift, na de vergadering, opperde Directeur-Generaal Ri De Ridder van het Riziv de gedachte dat hij nog maar anderhalf jaar te gaan heeft en dan met pensioen mag. Samen met professor Jan De Maeseneer een rustige oude dag in rusthuis De Sleep. Je zou voor minder tekenen.

Marc van Impe

Bron: MediQuality

 

17:29 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)