23 november 2011

Pensioen

Er zijn twee zaken waarover de Belg absoluut niet wil praten en toch verschrikkelijk graag over roddelt: seks en geld.  Over seks zullen we het deze keer niet hebben. We gaan voor het geld. Bent u bereid om uw bruto of netto inkomen zomaar bekend te maken?  Op de vraag: hoeveel verdient u? antwoordt 95 procent van de Belgen ontwijkend. De overige 5 procent liegt, is onnozel of is zo rijk dat het hem geen lor meer kan schelen. Toch fantaseren wij dolgraag over het inkomen van anderen. En niet altijd in de positieve zin. In een vorig leven heb ik meegewerkt aan de opzet van een gegevensbank voor salarissen. De gegevens waren afkomstig van publieke loonschalen of barema’s zoals dat op zijn Belgisch heet, kwamen uit het Staatsblad als het over ambtenaren ging of kwamen van het Nationaal Bureau voor de Statistiek. Geen geheim dus. Toch voelden een aantal bezoekers aan de website zich geroepen om te protesteren tegen onze indiscretie. De database is ondertussen ingekocht door de christelijke arbeidersbeweging en heeft nu zijn nihil obstat verkregen. Ik moest daar aan denken toen ik in een artsenkrant een nijdig artikeltje las waarin een arts zijn beklag maakte over het magere pensioentje van amper 1.000€ dat hem na negen jaar studie en een volledige loopbaan te wachten stond. Die dokter had wel eens willen weten wat de directeur-generaal van het Riziv als pensioen zou trekken. Wij zijn nooit te beroerd om iemand uit zijn onwetendheid te helpen en hebben een virulente afkeer van afgunstige berekeningen van andermans welvaart. En we zien niet graag dat onze vrienden in de wind worden gezet. Daarom stelden wij de vraag aan onze vriend  Benny Guldemont, directeur van de Pensioendienst voor de overheidssector (PDOS). Die antwoordde per kerende dat  een vast benoemde ambtenaar van een federale overheidsdienst met de (afgeschafte) graad van directeur-generaal (weddeschaal A51),heden  na een loopbaan van 15 jaar het volgende pensioen verkrijgt (er werd rekening gehouden met een diplomabonificatie van 3 jaar, toegekend op basis van 4 jaar studies in het hoger dagonderwijs met volledig leerplan): als alleenstaande : 2.113,38 euro bruto – 1.552,44 euro netto per maand en als gehuwde met echtgeno(o)t(e) ten laste: 2.113,38 euro bruto – 1.827,86 euro netto per maand. Het pensioen is het gemiddelde salaris van de voorbije 5 jaar maal het aantal jaren dienst (wij gingen uit van 15 jaar) gedeeld door 60. Voilà , weer een roddel uit de wereld geholpen. En wie nu wil weten hoeveel zo’n directeur-generaal met afgeschafte graad verdient mag aan het rekenen slaan. En hou er rekening mee dat een ambtenaar niet geniet van het sociaal statuut dat aan de conventionering verbonden is.  Voor de adviserende geneesheren van de ziekenfondsen is dat wel het geval, die eten graag van alle walletjes.

En weet dat wie graag een ander zijn rekening maakt, blijk geeft een groot minderwaardigheidsgevoel. Hem past het gebed: God, vergeef mij dat ik me met anderen vergelijk, terwijl ik alleen moet kijken naar Uw Zoon. Amen.

Marc van Impe

www.pdos.fgov.be   en www.loonwijzer.be 

12:31 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)