16 januari 2017

PVDA roept op tot pogrom

 

Ik zit op het terras van het eiland als Cohen op Hydra en lees Homo Deus uit de bibliotheek van mijn gastheer. Ik bracht hem Graailand mee van de gewezen maoïst Peter Mertens, de compagnon de route van dr. Van Duppen, die zich warm loopt om zijn lange mars door de instellingen te maken. De aanzet is gegeven: een oproep aan de sympathisanten van de PvdA om Maggie De Block ongezouten hun mening te geven. Sommige “patiënten”, 41 om precies te zijn op het ogenblik dat ik dit schrijf, wensen de minister een enge ziekte toe waaraan ze liefst pijnlijk mag bezwijken. Operatie karaktermoord is tot zover geslaagd. De reguliere media hebben toevallig net die boodschappen overgenomen en dus nog eens herhaald waardoor het lijkt alsof de minister bedolven wordt onder een golf van boze nieuwjaarswensen.


De tijden zijn veranderd. De methode blijft dezelfde. De communistische theorie van mass media werd al in de 19de eeuw beschreven door George Hegel en later verfijnd door Karl Marx en Friedrich Engels. Lenin en Trotsky pasten ze in de praktijk toe. Begin geen lastercampagne in je eigen media maar gebruik de hefboom van de bourgeois pers. Het is zo dat ze de hervormer en socialist Kerensky ten val brachten, het is op dezelfde manier dat ze De Block voetje willen lichten. Dezelfde Soviet Theory of Mass Communication werd door de 45ste president Trump gebruikt. Hij hoefde de media niet voor zich en zijn programma in te nemen, hij nam de politiek correcte journalisten bij de elleboog en leidde ze naar de door hem gewenste richting. De fantasie wordt op 20 januari werkelijkheid. Het leven is een illusie en het politiek bedrijf is navenant.
Homo Deus is een boek dat ik u allen wil aanraden, een fascinerend boek over hoe wij allemaal in illusies leven.


De Israëlische historicus Yuval Noah Harari (1976) vertelt op een begeesterende wijze hoe het humanisme dat we sinds de verlichting dachten te hebben uitgebouwd tot het basisprincipe waarop onze humane orde moet gebaseerd zijn, verkruimeld is en hoe we nu bij het begin van de 21ste eeuw geconfronteerd worden met de nieuwe mens die daarvoor in de plaats komt. Harari schuwt de grote uitspraken niet: de mens heeft zijn dominante positie op aarde echt niet aan zijn intelligentie te danken. Dat de mens reeds één miljoen jaar het intelligentste dier op aarde is, is een illusie en de geschiedenis bewijst dat.


Wat ons onderscheidt van de andere zoogdieren is dat we gemeenschappelijke illusies kregen, ons konden organiseren in groepen die groter zijn dan de paar honderd mensen die we persoonlijk kennen en dat we ons dus met vreemden kunnen associëren. Chimpansees kunnen óók goed samenwerken, maar hun groep kan nooit groter worden dan het aantal dieren dat zij persoonlijk kennen. Maar chimps hebben geen god, geen ideologie, delen geen illusies en hebben ook geen gemeenschappelijk streven. Een aap dient geen hoger doel. Dat stukje genetische afwijking wordt nu epigenetisch versterkt door de sociale media die de massamedia vervangen hebben.


Massamedia zijn altijd voor het groteske gegaan: voor moord en doodslag, brand, rampen, politieke hanen en Houdini's, voor leiders, dus niet voor de waarheid. Niet voor het bedachtzame, het essay; de reflectie, de humor. Dat verklaart het succes van Facebook, Snapchat en Twitter. Als Luther en Calvijn daarover beschikt hadden was het protestantisme nu een wereldgodsdienst in plaats van een verkruimelde verzameling van obsessionele gedachten over de Sola Scriptura. Ik huiver voor ideologieën en godsdiensten die geloven dat alleen het Boek ons alles leert wat nodig is om verlossing van onze zonden te ontvangen. Het Boek wordt het hogere doel. Zo bouw je uiteindelijk een wereldrijk op. Proletariërs aller landen verenigt u. Make America great again. Vive la république. De individuele verantwoordelijkheid verdwijnt. Het ideaal is in de plaats gekomen. De Franse boeren lynchten de lokale markies. De communisten lynchten de grootgrondbezitters. De nazi's de Joden. Ze kenden elkaar niet persoonlijk. Maar de homo deus wantrouwt mensen uit andere sociale klassen en culturen. Onze waarden en overtuigingen omtrent de werkelijkheid zijn in wisselbare illusies die gemakkelijk kunnen verdwijnen omdat ze alleen in gedachten bestaan. We nemen ze serieus omdat andere mensen hetzelfde denken. Zoals geld alleen waarde heeft omdat anderen het eveneens waardevol vinden. Het papier zelf is niks waard. Harari geeft als vuistregel: als iets zelf pijn kan voelen is het echt. Een bankdirecteur is echt, een bank bestaat alleen in onze gemeenschappelijke gedachten. Zo is ook een minister echt, een ministerie bestaat alleen in gedachten.


Ik hoef de verdediging van de minister niet op te nemen. En ik sta ook niet achter alle maatregelen die ze neemt. Maar ik ken haar en lees haar werkstukken. De patiënten die Maggie De Block kanker toewensen, kennen haar niet persoonlijk. Zij kennen evenmin de inhoud van haar programma noch haar maatregelen. Ze zijn wel klaar voor de pogrom die de rode Trump, Peter Mertens op gang wil brengen. Ditmaal onder de leuze: iedereen gelijk. Maar ik verwed er mijn hoofd op dat er toch wel weer een paar zullen zijn die gelijker zijn. Gelukkig zijn de Belgen nogal traag van begrip. En voor Mertens heb ik slecht nieuws: Harari beschrijft de ondergang van het communisme. Bijna een eeuw lang heeft het massa's geïnspireerd. Het versloeg het fascisme, bedreigde het kapitalisme en hield hele volkeren in een ijzeren vuist. In de jaren tachtig verschrompelde het tot helemaal niets omdat de mensen er niet meer in geloofden. Het communisme heeft geen supermens gerealiseerd. Het echte grote gevaar zegt Harari is het ‘dataïsme'. Daarin wordt ieder individu ontleed in al zijn losse onderdelen, van koopgedrag tot ziektegeschiedenis, met grote voorspellende kracht. Maar daarover heb ik al iets geschreven.


Marc van ImpeYuval Noah Harari: Homo Deus. A Brief History of Tomorrow. Vintage Publishing, 448 blz. € 29,99. De Nederlandse vertaling verschijnt in februari 2017 bij uitgeverij Thomas Rap.

 

Bron: MediQuality

16:51 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (1)

30 november 2016

In de marge van het pact

Bij de ondertekening van belangrijke pacten valt vaak meer te lezen in de marge van de tekst dan in het eigenlijke protocol.
Zo leerden we gisteren van Jean Hermesse, voorzitter van het Nationaal Intermutualistisch college (NIC) dat de ziekenfondsen nooit toegang zullen hebben tot het Elektronisch Patiëntendossier (EPD). "Uiteraard beschikken we over heel wat administratieve data," zei Hermesse op onze vraag wie nu de "bewaarder en eigenaar van het EPD" was, maar dat administratieve dossier zal en kan nooit gekoppeld worden aan het EPD dat de exclusieve eigendom van de patiënt is."
Minister Maggie De Block maakte van de gelegenheid gebruik om nogmaals te onderstrepen dat ruim 4 miljoen Belgen al hun "informed consent" gegeven hadden en dus bereid zijn hun dossier met andere dan hun eigen vertrouwde huisarts te delen. Dat die informed consent in werkelijkheid de facto wordt onderschreven bij een registratie in een zorginstelling, vertelde de minister er niet bij.
Beide personaliteiten verklaarden op de persconferentie ook dat vanaf heden de ziekenfondsen en de overheid zoveel mogelijk de norm evidence based medicine zouden hanteren bij het terugbetalen van de zorg. En dat frivoliteiten als sauna, fitness, beautyfarm en reizen naar Lourdes niet langer in het terugbetalingspakket vallen. Betekent dat dan ook dat de homeopathie, waar evidence based geen hout valt te snijden, uit het terugbetalingspakket valt?
"Nee," zei Hermesse, "Als een arts een homeopathisch voorschrift maakt dan is dat voor ons een geneeskundige reden. De arts zal wel weten waarom hij dat voorschrift uitreikt. Voor ons is dat dus een gewoon geneeskundig voorschrift en dat valt onder de gewone terugbetalingsregels." Als statement kan dat tellen.


Marc van Impe

 

Bron: MediQuality

14:29 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

07 november 2016

Besparingen: de omslag

‘Asociale besparingspolitiek, zonder visie, louter gestuurd door een politiek liberale agenda.’ Zo beschreef professor Jan De Maeseneer, van gedegen marxistische huize, de beslissing van minister van Volksgezondheid Maggie De Block om 7 miljoen te besparen bij de wijkgezondheidscentra. Als hij zo’n gedegen wetenschapper was als hij graag beweert te zijn, dan had hij dit kunnen zien aankomen.

Hij niet alleen overigens, want wat voor de Gentse goeroe van het medisch huis geldt, gaat ook op voor de huisartsen- en artsensyndicaten, de ziekenhuislobby en de farmaceutische industrie. Wat we nu meemaken is een omslag, een tipping point zoals dat in de statistiek heet. Mijn goede vader die zijn statistiek als een maatpak droeg, mocht daar op zondagavond graag naar refereren. Het omslagpunt, dat alles zou veranderen. Zoals zijn humeur. Ik heb geleerd er mee te leven.

Omslagen komen abrupt maar onvoorspelbaar in complexe systemen zoals onze gezondheidszorg. Het fenomeen komt voor in het klimaat: de opwarming; de samenleving: de val van de muur; het financiële systeem: de bankencrisis; de hersenen: de burn-out. Het zijn kantelpunten, vaak komen ze niet voor, dramatisch zijn de gevolgen. Het mechanisme wordt beschreven in de dynamical systems theory, dat gebied binnen de wiskunde dat het gedrag van complexe dynamische systemen beschrijft.

Lieven Annemans is een van de eerste en weinige wetenschappers in ons land die zag aankomen wat zich nu voordoet. Psychiaters zullen dit herkennen: het leven gaat moeilijk, je rijdt een deuk in je auto, je verliest je baan, je partner loopt weg maar je gaat door want je veer houdt het. Je wordt misschien wat sneller geïrriteerd. En dan gaat het verder dan de early warning signals en maakt er iemand een flauwe grap: je gaat door het lint. De veer is gebroken. De depressie slaat toe. Je kan nooit exact voorspellen wanneer een systeem gaat kantelen. Er is altijd een element van toeval. Maar het kwam eraan.

Ik heb een vriend manager die het een paar jaar geleden helemaal niet meer begreep. Elk jaar ging zijn salaris annex bonus exponentieel omhoog. Tot het jaar 2008. Toen werd hij ineens geconfronteerd met de premier-norm: 290.000€ of niets. Ik vrees dat de professionals in de gezondheidswereld nu hetzelfde meemaken. De bomen worden afgetopt, wat ooit was, zal niet meer zijn. Te lang hebben ze hun verstand in de ijskast gezet, niet gekeken naar wat er om hen heen gebeurt. Anderzijds is er de overheid die, voorspelbaar, van zo'n kantelmoment gebruik maakt om de bakens en ijkpunten te verzetten.

Lieven Annemans schatte een paar jaar geleden dat er tussen 7 en 14% in de zorg verspild wordt. Niet alleen door de artsen maar door de hele administratie daarrond, ook door ziekenhuisdirecties en ziekenfondsen, en door de overheid zelf. Annemans argumenteerde om de verspilling aan te pakken en voor een groot deel te herinvesteren in preventie, betere toegang tot de zorg en nieuwe technologieën.

De denktank Itinera publiceerde in 2013 meer dan 1800 ideeën uit de sector voor slimme besparingen in de zorgsector. 283 miljoen euro quick win besparingen mogelijk zonder kwaliteit van zorg te raken. Een greep: Hervorm de financiering van zorg. Bespaar hierdoor op korte termijn 100 miljoen euro. De herberekening van de honoraria en het ziekenhuisbudget op basis van de reële kosten, met verschuiving naar een groter deel kwaliteitsgestuurde en vaste betaling. Als quick win kan er 93,5 miljoen euro bespaard worden op heropnames en nosocomiale infecties.

Na structurele hervormingen is er ook 36 miljoen euro te vinden bij hemodialyse. Verminder administratieve belasting en streef naar één geïntegreerd IT-systeem. Besparingspotentieel tot 25% op alle zorguitgaven. Dankzij administratieve vereenvoudiging kan er op korte termijn 90 miljoen euro worden bespaard in de zorg. Ga anders om met technologische mogelijkheden. Bespaar hierdoor 50 miljoen euro op korte termijn. Het blijft mogelijk om technologie en innovatie ten volle te blijven benutten op voorwaarde dat we in de zorg een objectieve waarde voor ons geld vragen, gegarandeerde resultaten, het aanmoedigen van postpatent concurrentie en het schrappen van verouderde technologie.

Op korte termijn bieden de ideeën van de sector voldoende input om 50 miljoen euro te besparen. En wijs de patiënt op zijn verantwoordelijkheid in zijn zorguitgaven. Besparingspotentieel van 50 miljoen euro op korte termijn. Hervorm ook de remgelden in functie van al dan niet gepaste zorg, zeker ook bij spoedgevallen. Hiermee besparen we enkel en alleen op de korte termijn al 50 miljoen euro. En tenslotte verdien tot 8 euro terug voor elke geïnvesteerde euro in antifraudebeleid in de zorg.

Tenslotte nog dit: professor De Maeseneer moet eens leren rekenen. Dr. Marc Moens rekende voor wat zijn bezuinigingsplannen zouden betekenen. Jan De Maeseneer en Dirk Van Duppen gunnen de artsen een salaris als universiteitsprofessor, zoals die laatste in MediQuality schreef. Dat zou schommelen tussen de 4.500 à 9.000 euro per maand, netto na belastingen, wat voor de werkgever een uitgave betekent van +/- 12.750 à +/- 27.000 euro per maand of gemiddeld +/- 238.500 euro per jaar. Moens rekende daar dan nog niet de kostprijs bij van 3 weken studieverlof, naar Nederlands model, een 13de maand, extra vakantiegeld, een eventuele bonus, en allerlei extralegale voordelen als groeps- en hospitalisatieverzekeringen, een bedrijfsvoertuig, IT en ouderschapsverlof.

Ik denk echt dat een seminar met ervaren topmanagers nuttig zou zijn. De mevrouw van Proximus bewijst dat het voor minder beter kan.

Het kantelpunt is er gekomen, we zijn op weg naar radicale verandering. Het is tijd dat we nieuwsgierig worden. Wie nieuwsgierig is en opstaat voor heel veel nieuwe ideeën, ziet ineens een heel veld vol nieuwe deeltjes die je op nieuwe manieren kan combineren. Om met het met wiskundige ecoloog Marten Scheffer te zeggen: "Dat is wat nieuwe ideeën zijn: rare combinaties van dingen die niet eerder gecombineerd zijn. Die associatieve modus werkt onder bepaalde omstandigheden beter. Ga bijvoorbeeld eens onder de douche staan."

Marc van Impe

Bron: MediQuality

"Slim besparen in de zorg: 1800 ideeën vanuit de praktijk" op www.itinerainstitute.org.


09:41 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)