07 oktober 2015

Koninklijke Academie voor Geneeskunde blundert met Charter

Met haar voorstel van het "Charter over goed patiëntschap" heeft de Koninklijke Academie voor Geneeskunde een diplomatieke uitschuiver gemaakt die kan vergeleken worden met de pauselijke bullen die Joseph Ratzinger de wereld instuurde. Geen zinnig mens die zal betwisten dat patiënten naast rechten ook plichten hebben. Maar deze plichten ex-cathedra verkondigen zoals dat op zaterdag 26 september gebeurd is, is een blunder zonder weerga.

Aan de publicatie van zo'n werkstuk is –gezien de lijst van eminente medewerkers- zeker heel wat denkwerk vooraf gegaan, maar de communicatie hierover dateert uit het tijdperk dat ons politiek verstand nog op steenkool draaide en meneer doktoor het nog samen met de pastoor en de hoofdonderwijzer het in het dorp voor het zeggen had. Ik zeg niet dat hier een volksraadpleging aan vooraf had moeten gaan, maar op zijn minst hadden de diverse patiëntenverenigingen en organisaties van zorgverleners geraadpleegd moeten worden. Daar is nu geen sprake van geweest. Dit is een werkstuk van specialisten medisch recht, hoogleraren en medici die nauwelijks voeling hebben met de dagdagelijkse praktijk van de geneeskunde.

Het Vlaams Patiëntenplatform vindt het charter te eenzijdig. Ilse Weeghmans zegt duidelijk: " dit is een verhaal dat in twee richtingen geldt." Het komt er hier op neer dat in plaats van een plichtencharter beter gewerkt was geweest aan een convenant waarbij beide partijen, artsen én patiënten, in volle respect voor elkaar de wederzijdse plichten en rechten neerschrijven.

De Orde van Geneesheren is wel enthousiast. Pediater Michel Deneyer van de Nationale Raad van de Orde der Geneesheren,  en professor aan de VUB vindt dat het niet bij dit document mag blijven. "Dit moet het begin zijn van een sensibiliseringscampagne."  De Orde heeft het dus nog altijd niet begrepen.

In hetzelfde weekend maakte minister van Justitie Geens bekend dat hij werkt aan een lijst van onafhankelijke verzekeringsartsen. MediQuality heeft patiënten en artsen  recent nog het forum gegeven om deze heikele kwestie aan te kaarten. Geens wil dat de artsen publiceren voor welke verzekeringsmaatschappijen ze hand- en spandiensten verlenen zodat een conflict of interest niet langer mogelijk is.

De Orde én de Academie hebben altijd het stilzwijgen bewaard in deze kwestie.  Het feit dat hier een stevig loopje genomen wordt met de medische deontologie weegt blijkbaar niet zo zwaar als een patiënt die niet op zijn afspraak verschijnt.  Ik wil de vraag stellen wiens fysieke en psychische integriteit hier beschadigd wordt.

Marc van Impe

14:50 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)