12 september 2012

Hippokrates draait zich om

Misschien hebt u wel een alzheimerpatiënt in uw bestand. Vraagt u hem dan eens hoe het zit met zijn geluksgevoel en zijn seksueel leven. Waarom deze intro?  Het is pas in tijden van crisis dat de echte waarde van mensen en dingen zich manifesteert. Zolang alles goed gaat is er meestal geen vuiltje aan de lucht. Maar als er knopen moeten worden doorgehakt, dan wordt de harde waarheid les. De voorbije weken is dat eens te meer duidelijk geworden. Feit één: in een krant voor artsen verscheen een lezersbrief van een arts die zijn beklag maakt over de kwaliteit van de controlerende geneesheren. Niet alleen hun vakbekwaamheid en kennis maar vooral hun eigenzinnige interpretatie van de medische ethiek wordt in vraag gesteld. Dat is een oud zeer dat we al eerder aangekaart hebben. Je zult weinig echte specialisten onder de controlerende geneesheren treffen. Dat maakt dat specialisten die dagelijks tot over hun enkels in de realiteit staan, gecontroleerd worden door watjes die vanachter een schrijftafel met het lijstje in de hand hokjes afvinken. Een karikaturaal beeld maar zo is het.
Feit twee: In diezelfde krant klaagt een neuroloog aan dat de ziekenfondsen demente patiënten naar de arbeidsrechtbank sturen. Wat doet zich voor? De ziekenfondsen moeten 20 miljoen euro besparen. Ze doen dat door absurde controles op de voorschriften voor geneesmiddelen die onder hoofdstuk IV vallen. Doen ze dat niet dan moeten ze die twintig miljoen uit hun eigen (zeer ruime) werkingskosten snijden. Het eerste slachtoffer zijn de alzheimerpatiënten die nu hun  Bf medicatie geweigerd zien. De CM neemt daarin het voortouw, schrijft die krant. Het is niet de eerste maal dat dit gebeurt. Eerder al werden chronisch zieke patiënten hun medicatie geweigerd. Toen we hen daarover interpelleerden luidde het antwoord van de geneesheer-directeur van de CM dat de patiënten altijd het recht hebben om beroep aan te tekenen bij de arbeidsrechtbank. En hij poetste even zijn brillenglazen. Minzame man.  Dat patiënten en artsen daardoor worden ontmoedigd. Daar had hij begrip voor. Maar zo luidde het reglement en hij haalde het papiertje erbij. Daarop sloeg de geleerde vrouw de deur dicht.
Veel ellende en sociale miserie wordt daardoor veroorzaakt. In sommige gevallen leidde dit al tot zelfmoord van patiënten. De ziekenfondsen keren zich daarmee tegen de meest sociaal zwakkere leden. Dat staat diametraal op hun opdracht. En daarmee bewijzen ze wat ze zijn: verzekeraars als alle andere. Uit op hun profijt. En ondertussen maar studies publiceren over geluk en seks, alsof iemand daar op zit te wachten. Vraag het dus maar aan uw alzheimerpatiënt hoe gelukkig hij is en of hij seksueel nog wel actief is. Hippokrates draait zich om in de Hades.
Marc van Impe

11:14 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (1)