30 november 2016

In de marge van het pact

Bij de ondertekening van belangrijke pacten valt vaak meer te lezen in de marge van de tekst dan in het eigenlijke protocol.
Zo leerden we gisteren van Jean Hermesse, voorzitter van het Nationaal Intermutualistisch college (NIC) dat de ziekenfondsen nooit toegang zullen hebben tot het Elektronisch Patiëntendossier (EPD). "Uiteraard beschikken we over heel wat administratieve data," zei Hermesse op onze vraag wie nu de "bewaarder en eigenaar van het EPD" was, maar dat administratieve dossier zal en kan nooit gekoppeld worden aan het EPD dat de exclusieve eigendom van de patiënt is."
Minister Maggie De Block maakte van de gelegenheid gebruik om nogmaals te onderstrepen dat ruim 4 miljoen Belgen al hun "informed consent" gegeven hadden en dus bereid zijn hun dossier met andere dan hun eigen vertrouwde huisarts te delen. Dat die informed consent in werkelijkheid de facto wordt onderschreven bij een registratie in een zorginstelling, vertelde de minister er niet bij.
Beide personaliteiten verklaarden op de persconferentie ook dat vanaf heden de ziekenfondsen en de overheid zoveel mogelijk de norm evidence based medicine zouden hanteren bij het terugbetalen van de zorg. En dat frivoliteiten als sauna, fitness, beautyfarm en reizen naar Lourdes niet langer in het terugbetalingspakket vallen. Betekent dat dan ook dat de homeopathie, waar evidence based geen hout valt te snijden, uit het terugbetalingspakket valt?
"Nee," zei Hermesse, "Als een arts een homeopathisch voorschrift maakt dan is dat voor ons een geneeskundige reden. De arts zal wel weten waarom hij dat voorschrift uitreikt. Voor ons is dat dus een gewoon geneeskundig voorschrift en dat valt onder de gewone terugbetalingsregels." Als statement kan dat tellen.


Marc van Impe

 

Bron: MediQuality

14:29 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

31 januari 2016

Homeopathie helpt maar geneest niet

Mijn vriend de huisarts praktiseert homeopathie. Hij claimt duizenden patiënten geholpen te hebben. Mijn zus is patiënte bij hem, zij is een believer. Als rationeel denker heb ik daar mijn bedenkingen bij. Ik geloof niet in gepotentieerd mineraal water. Hahnemann zet ik weg bij het rek rariteiten, misvattingen, pseudowetenschap en bijgeloof. En toch werkt het.

Ook al bestaat er geen enkel fysiologisch mechanisme dat daar een mogelijke verklaring van zou kunnen zijn. De werking van homeopathie is niet groter dan die van placebo's. Homeopathie wordt daarom tot de pseudowetenschappen gerekend. Maar ik zou me wel eens kunnen vergissen.

In The New Scientist lees ik bij Jessica Hamzelou dat Teppo L.N. Järvinen, van het Helsinki University Central Hospital,  in 2002 een studie werd opgezet om het effect van placebo te bewijzen. 60 patiënten kregen een fake menisectomie aan een knie met artrose. Het hele gebeuren werd op video vastgelegd en achteraf aan de patiënt getoond. In werkelijkheid werd enkel de opperhuid opengesneden. De rest was theater.

Toch verklaarden alle zestig patiënten genezen te zijn. Het effect van het stukje komedie duurde ruim een jaar, net zo lang als bij een echte operatie. Hetzelfde onderzoek werd overgedaan door Dr. Nelda P. Wray, van het Houston VA Medical Center en Baylor College of Medicine in Houston. Ditmaal waren 180 patiënten betrokken. Allemaal rapporteerden ze tot twee jaar na de ingreep verbeteringen. Het plaecbo effect werkt echt. Vooral bij pijn, maar ook bij astma, Parkinson en bij depressie en angst. Professor Irving Kirsch van het Beth Israel Deaconess Medical Center in Boston vond in 2008 dat een placebo even goed werkte als Prozac, ook als de patiënt op de hoogte was dat hij een neppil kreeg.

Bewijst dit dat homeopathie, reiki en andere alternatieve geneeswijzen zeker en veilig zijn? Absoluut niet. Het placebo effect maakt dat mensen zich beter voelen, en dat is fijn, maar het geneest niet. Het onderliggende probleem wordt niet behandeld. En de patiënt die het bij placebo's houdt, brengt zichzelf schade toe. Het bewijst wel dat geloof en vertrouwen in de arts bijdraagt tot herstel en dat optimisme in de vooruitzichten van het genezingsproces positief stimulerend werken.  Uit onderzoek blijkt overigens dat vasopressine, een hormoon dat geassocieerd wordt met vertrouwen, het placebo-effect doet toenemen.

Tenslotte is het ook bewezen dat patiënten die in een aangename omgeving liggen, zeg maar met een zicht op een park, beter genezen dan zij die uitkijken op een blinde muur. Als het placebo-effect de arts al maar kan leren dat empathie en  vriendelijkheid een positief effect hebben op zijn patiënt, dan hebben we al heel wat gewonnen.

Misschien is dat de belangrijkste les die de alternatieve geneeskunde ons kan bijbrengen.

Marc van Impe

 

Bron: MediQuality

09:10 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

08 november 2014

Alterneuten kunnen best een voorbeeld nemen aan de Chinezen

De voorstanders van alternatieve geneeswijzen kunnen nog iets leren van de Chinezen. Nog niet zo lang geleden schreef de voorzitter van de Chinese vereniging voor Virologie, George Gao, dat het risico dat er opnieuw een influenzavirus van een kip overspringt op een mens en zo een mengvirus zou vormen dat verwoestend effect zou kunnen hebben, te groot is. Een zeer merkwaardig artikel dat in Science verscheen en in ons land onopgemerkt voorbij ging.

De Chinese hoge overheidsfunctionaris pleit zonder omwegen voor een sluiting van àlle lokale kippenmarkten. Hij erkent dat die kippenmarkt deel uitmaakt van de Chinese nationale identiteit, maar die moet wijken om het risico op een wereldwijde epidemie te voorkomen. Opmerkelijk is dat een ondemocratisch regime wetenschappelijke kennis respecteert en daar naar handelt. Dokter Gao is niet aan zijn proefstuk toe.

Dat blijkt uit een tweede nieuwsfeit, met name dat de Chinezen met alle macht van hun oude geneeskunde met zijn Chinese kruiden , placebo-effect-acupunctuur, neushoornpoeder, gemalen tijgerbotten en slangenjenever, af willen, terwijl een minister met kennis van zaken hier nog altijd een storm in een glas water kan veroorzaken als zij de mogelijkheid oppert om de homeopathie niet te verbieden maar niet langer te erkennen als deel van ons terugbetaalbaar zorgpakket.  Terwijl men in China de weg van de rede opmarcheert, wordt hoor ik hier op de radio een pleidooi voor de financiering van iets wat alleen in de geest van sommigen bestaat en waarvan de woordvoerder van de homeopaten volmondig erkent dat het nooit wetenschappelijk bewezen kan worden.

Dat het in het Verre Oosten nota bene volkssocialisten zijn die komaf maken met de voor-middeleeuwse gebruiken, is des te merkwaardiger, omdat het hier keer op keer socialistische ministers waren die de sjamanen van de eenentwintigste eeuw een erkenning gaven.

In datzelfde Science van 11 april 2014, een weekblad waarvan ik de regelmatige lectuur ten zeerste kan aanraden,- à rato van één stukje per dag voor het slapengaan-, deed hoofdredactrice Marcia McNutt, enthousiast verslag over haar ruim een uur durend gesprek met boerenzoon Li Keqiang, nu minister-president van 1.3 miljard Chinezen. Het gesprek ging over wetenschap, niet over politiek.

Ik heb in mijn niet onaardige carrière nog nooit een gesprek gehad met wetenschappelijke inhoud met een van onze voormalige ministers van Volksgezondheid. Die waren niet zozeer bezig met wat hun opdracht was maar met het mogelijke resultaat van de komende verkiezingen. Daarvoor werden dan wel weer de duurste goeroes ingehuurd. En als het dan toch eens een wetenschappelijke draai mocht krijgen dan was de psychoanalyticus van dienst niet ver uit de buurt. Het pleit voor de huidige minister dat ze daar op een radicale, Chinese manier komaf mee maakt.

Marc van Impe

 

Bron : MediQuality

11:55 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)