10 december 2015

Slechts vijf procent van de wereldbevolking is gezond, en u ?

Naar aanleiding van mijn vorige column(*), wijst de geleerde vrouw me op een niet onbelangrijk artikel in The Lancet van 22 augustus waaruit blijkt dat in 2013 meer dan 95% van de wereldbevolking last heeft van minstens één ziekte. Slechts 4,3% van de totale wereldbevolking voelt zich kiplekker. Dit blijkt uit een grootschalige analyse door wetenschappers van het onderzoeksprogramma Global Burden of Disease Study 2013. Zouden de verzekeringsmannetjes dat weten? Ik zou met die gedachte in mijn achterhoofd geen polis meer durven uitschrijven. Want stel dat al die mensen niet zo dapper en flink zijn en de tussenkomst van hun verzekering zouden vragen, dan is de financiële schade niet te overzien.


Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 301 acute and chronic diseases and injuries in 188 countries, 1990–2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013 is gebaseerd op de analyse van 35.620 gegevensbronnen uit 188 landen over de periode 1990-2013. De onderzoekers definieerden 301 ziekten en kwetsuren, en 2337 sequellen. Uit die analyse blijkt dat 2,3 miljard individuen meer dan vijf kwalen heeft. Hé, ik ben niet meer alleen.


Ook leven zieken of personen met handicaps langer, waardoor het aantal ongezonde levensjaren (years lived with disability  of YLDs) toeneemt. Nu komt het goede nieuws dat niet zo leuk is:  de wetenschappers verwachten dat de komende decennia steeds meer mensen in suboptimale gezondheid gaan leven, wat vooral komt door toenemende vergrijzing. Zo heeft 1.6 miljard mensen last van spanningshoofdpijn. Bij de tien belangrijkste oorzaken van de toename van YLDs horen lage-rugpijn en een majeure depressie.


En cijfers zijn ook maar relatief. Zo is de afgelopen 23 jaar is het aantal mensen met diabetes met 43% gestegen, maar het aantal doden door diabetes is met ‘slechts' 9% toegenomen. En dat betekent dat meer mensen chronisch lijden. De afgelopen 23 jaar zijn gezondheidsklachten nauwelijks veranderd.


De helft van de kwalen valt onder aandoeningen aan het bewegingsapparaat (denk aan: rugpijn, nekpijn en artritis) of mentale problemen (depressie, angst, drugsverslaving, alcoholverslaving). Toenemende ziekten zijn diabetes (+136%), Alzheimer (+92%), hoofdpijn door overmatig medicijngebruik (+120%) en artrose (+75%). En  heeft 36% van de kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar in eerstewereldlanden geen gezondheidsproblemen, terwijl dit onder welvarende tachtigplussers slechts 0,03% is. En een van de plaatsen waar het lijden het meest toeneemt in het sub-Sahara Afrika.


Zou hier geen mooie opdracht liggen voor al de believers in mindfulness en cognitieve gedragstherapie die de mensen kunnen leren leven in het nu en leren omgaan met hun gebreken? Laat hen hun goede boodschap wereldwijd uitdragen. De zwarte wereldbevolking in het zuiden zit er op te wachten.


Het onderzoek werd gesponsord door de Bill & Melinda Gates Foundation.


Marc van Impe

(*) Aan welke ziekten gaat u in 2030 dood?

 

Bron: MediQuality

15:15 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)