31 augustus 2011

Geluk

 Bij het opruimen van mijn archief valt mijn oog op een bericht van vorige zomer waaruit moet blijken dat geluk relatief is.  60-plussers zijn gelukkiger dan mensen met een andere leeftijd. Dat blijkt uit de enquête die de Christelijke Mutualiteit (CM) afgelopen zomer afnam bij tweeduizend Vlamingen. Ook huisvrouwen en -mannen zetten een hoge geluksscore neer.   Op basis van een wetenschappelijk onderbouwd meetinstrument werd het individuele geluksgemiddelde berekend. Dat levert een score op een schaal van 1 (minst gelukkig) tot 7 (meest gelukkig) op.  Mensen van 60 tot 69 en 70-plussers zetten een score van respectievelijk 5 en 5,7 neer. Ter vergelijking: voor 30- tot 39-jarigen is dat 4,7; voor 40- tot 49-jarigen 4,6.  Huisvrouwen en -mannen (5,3) zijn over het algemeen nog iets gelukkiger dan gepensioneerden (5,1).    Een mogelijke verklaring voor de hoge scores is volgens de CM dat bijna alle huisvrouwen en -mannen samenwonend en/of gehuwd zijn en genieten van de sociaal-economische status van hun partner. Gepensioneerden zien bij pensionering dan weer de tijdsdruk wegvallen en krijgen een grotere vrijheid ter beschikking.  De CM-enquête gaf geen verschil in geluk tussen mannen en vrouwen, en ook het opleidingsniveau bleek niet bepalend voor geluk.  Evenmin werd er aandacht besteed aan chronisch zieke patiënten die door hun adviserend geneesheer in het beste geval met een kluitje in het riet worden gestuurd als ze al niet geschoffeerd worden.

Over de wetenschappelijke waarde van dit onderzoek spreken we ons dus niet uit. De CM promoot hiermee zijn zogenaamde gelukscoaches. Even naar de CM gebeld:  hoeveel van die coaches zijn bezig met het geluk aan te kweken. Daar kon men ons ongelukkig genoeg niet op antwoorden. Gelukkig hebben de leden en de overheid het geld voor die coaches wel al betaald. Toch iemand die gelukkig is.

Marc van Impe

11:17 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (2)