12 oktober 2011

Verweer u zelf

Een patiënte aan de telefoon. Ze is net terug van een bezoek aan de adviserende geneesheer van haar christelijk ziekenfonds. Ik hoor dat het huilen haar nader staat dan het lachen. ”Ik werd ronduit geschoffeerd, ik werd  gekleineerd, behandeld als een klein kind. Niet alleen verweet ze mij dat ik op consultatie ging bij een kwakzalver, ze zei ook nog eens dat ze niet geloofde in inspanningstesten, in oxidatie en in behandeling met vitaminesupplementen. Toen ik haar zei dat ik ernstige bacteriële ontstekingen had lachte ze dit argument weg en zei dat ze het zelfs niet in overweging wou nemen, laat staan dat ze zo’n nonsens in mijn medisch dossier zou opnemen. Wat moet ik doen?”

De patiënte is niet alleen. Uit het recente jaarverslag van de Federale Ombudsdienst blijkt dat er nogal wat klachten zijn over de houding en werkwijze van deze ‘raadgevende’ artsen. Meestal gaat het om een gebrek aan respectvolle houding, de weigering om het dossier te laten inkijken of een gebrek aan informatie ten behoeve van de patiënt. De vraag is of de patiënt hiertegen geen verweer heeft?  Het antwoord is: zeker wel. De Wet op de Patiëntenrechten is ook van toepassing in het kader van de controle- en expertisegeneeskunde. Er staat immers dat “als er gezondheidszorg verstrekt wordt aan de patiënt, al dan niet op diens eigen verzoek”. Het vaststellen van iemands gezondheid is het verstrekken van gezondheidszorg. De patiënt kan zich dus beroepen op zijn klachtrecht aldus het Brusselse Hof van Beroep in een arrest van 5 maart 2009. Daar werd een ziekenfonds veroordeeld dat een jonge advocaat inzage recht weigerde in zijn medisch dossier. Het ziekenfonds werd veroordeeld op basis van de Patiëntenrechtwet en op basis van de wet op de Privacy.  Ook de Orde van Geneesheren bevestigt dat de wet op de Patiëntenrechten van toepassing is op de controle- en expertisegeneeskunde. In een advies van de Nationale Raad van 26.06.10 staat dat de patiënt altijd het recht heeft om het medisch dossier van de expertisearts in te kijken.  Maar wat te doen als de dokter van het ziekenfonds toch weigert? Een klacht neerleggen bij de Federale Ombudsdienst heeft een signalisatiewaarde maar zorgt niet voor een sanctie.  Blijft een klacht bij de Orde maar die behandelt de zaak in alle discretie. Blijft dus een klacht bij de rechtbank. Wie zich tot de ombudsdienst wil richten doet dit per brief of per mail of kan zelfs telefonisch terecht  op volgend adres Eurostation, blok 2, Victor Hortaplein 40 bus 10, 1060 Brussel,  e-mail sylvie.gryson@health.fgov.be of belt 02 5248520. Gaat om een arts van het Riziv dan belt u 0800 99962, e-mail contact@federaalombudsman.be, Hertogstraat 43, 1000 Brussel.

We hebben zo’n procedure zelf aan den lijve moge meemaken met een controlearts van het Riziv. Het Riziv werd veroordeeld. Waarop het Riziv een nieuwe onderzoeksprocedure startte die nu nog  loopt. Wordt vervolgd…

 

Marc van Impe

20:35 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)