14 februari 2017

Liefdesstofje maakt darmen verdraagzaam voor bacteriën

 

Van het Prikkelbare Darmsyndroom wordt wel eens gedacht dat het syndroom vooral tussen de oren zit, maar met deze ontdekking lijkt het bewijs geleverd dat het wel degelijk in de darmen zit.
Onderzoekers van de afdeling Maag-, Lever- en Darmziekten van het Rotterdamse Erasmus MC hebben ontdekt dat het afweersysteem in de darmen een stofje aanmaakt dat ervoor zorgt dat de miljarden bacteriën die in de darmen leven daar ‘liefdevol' worden gekoesterd. Zij publiceren over dit biochemische proces in de nieuwste editie van Immunity dat vandaag, op Valentijnsdag, verschijnt.


Maikel Peppelenbosch, hoofd van het MDL-laboratorium, beschrijft in het artikel dat bij de afbraak van het aminozuur tryptofaan een stof vrijkomt die het afweersysteem vertelt dat het verdraagzaam moet reageren op de darmbacteriën. ,,Een van de afbraakproducten van tryptofaan, kynurenine, blijkt als een liefdesdrankje te werken voor de dendritische cellen van het afweersysteem. Die geven onder invloed van kynurenine de boodschap af dat het afweersysteem de darmcellen met rust mag laten.''


In de hersenen zorgt de afbraak van tryptofaan voor de aanmaak van serotonine. Serotonine staat al lang bekend als ‘love hormone'. De ontdekking van het effect van het ‘liefdesstofje' in de darmen kan een stap vooruit zijn voor de behandeling van mensen met darmaandoeningen zoals de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. Maar ook voor de talloze patiënten met het vaak onbegrepen Prikkelbare Darmsyndroom. Bij deze patiëntencategorieën reageert het afweersysteem juist veel te fanatiek op de darmflora.


Het Prikkelbare Darmsyndroom is een omvangrijk maar miskend probleem. Schattingen lopen uiteen, maar gedacht wordt dat vijf tot twintig procent van de bevolking er in min of meerdere mate last van heeft. ,,Bij mensen met het Prikkelbare Darmsyndroom viel het al op dat ze relatief vaak producten als gedroogde worstjes eten,'' vertelt Peppelenbosch.


,,Wellicht blijkt daaruit dat deze patiënten een soort natuurlijke behoefte hebben aan veel tryptofaan omdat bij de afbraak ervan kynurenine vrij komt.'' De oorzaak van het Prikkelbare Darmsyndroom blijft bij het merendeel van de patiënten onbegrepen. ,,Er werd wel eens gedacht dat het syndroom vooral tussen de oren zit. De darmen lijken nu eenmaal zeer gevoelig voor stress. Maar met deze ontdekking lijkt het bewijs geleverd dat het wel degelijk in de darmen zit.''
Vervolgonderzoek zal meer duidelijkheid moeten geven over de behoefte aan tryptofaanrijk voedsel die patiënten met Prikkelbare Darmsyndroom vaak aan den dag leggen. Ook zal moeten worden onderzocht hoe de ontrafeling van dit biochemische proces kan helpen bij het vinden van nieuwe geneesmiddelen voor darmziekten.


Peppelenbosch voerde de studie uit in nauwe samenwerking met zijn Italiaanse collega Ursula Grohmann van de Universiteit van Perugia. Het artikel is te vinden op de website van Immunity. Bekijk ook het filmpje waarin Maikel Peppelenbosch zijn bevinding toelicht: https://youtu.be/gfD6iYoxQ6A

Marc van Impe

 

Bron : MediQuality

10:25 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

16 december 2011

De wet van Mackenbach

Gemiddeld zouden we  zou 10 jaar langer in goede gezondheid kunnen leven. Meer dan de helft van alle ziektegevallen is vermijdbaar. Zoals uiteindelijk de meeste ziekten van de negentiende eeuw zijn uitgebannen, zouden ook de ziekten van nu grotendeels kunnen worden voorkómen. Dit vraagt om de juiste keuzes van individu en samenleving. Vooral de politiek zou andere keuzes moeten maken om het ontstaan van ziekten tegen te gaan. Dat zegt de Nederlandse Prof. dr. Johan Mackenbach van het Rotterdamse Erasmus MC in zijn boek ‘Ziekte in Nederland’ dat vorig jaar verscheen en ik nu pas uit heb. Ik kan het u als  literatuur bij de haard van harte aanbevelen.

De meeste mensen denken dat ziekten als kanker, beroerte en suikerziekte er nu eenmaal bij horen, maar niets is minder waar. Deze en andere ziekten zijn meestal het gevolg van de verkeerde keuzes die we maken, als individu én als samenleving. Wetenschappelijk onderzoek heeft ondubbelzinnig aangetoond dat de gemiddelde Nederlander, dus ook Belg  bijna 10 jaar langer in goede gezondheid kan leven. Mackenbach, hoogleraar Maatschappelijke Gezondheidszorg: ‘Het lijkt wel of we deze waarheid niet onder ogen willen zien. In plaats van onze tijd, energie en geld aan preventie te besteden, laten we iedere dag de wachtkamers van huisarts en specialist volstromen om al die onnodige ziektegevallen zo goed mogelijk te behandelen.’ In zijn boek doet Mackenbach onder andere een beroep op de politiek om in hun partijprogramma’s meer aandacht te besteden aan gezondheid. ‘De meeste kiezers vinden een goede gezondheid het belangrijkst, maar veel politieke partijen negeren dat’, aldus Mackenbach. ‘Kiezen voor gezondheid betekent soms kiezen tegen hoge winsten, grenzeloze consumptie, of een snelle reductie van het overheidstekort. Als politieke partijen in hun programma’s meer aandacht besteden aan gezondheid, geeft dat ons ook de mogelijkheid om met onze politieke stem invloed uit te oefenen op de keuzes die gemaakt zouden moeten worden.’ In ons land is dat niet anders. Het wordt tijd dat zorgverstrekker en zorgconsument de politiek afrekent op wat ze echt voor de burger doet.

Mackenbach geeft een overzicht van de oorzaken van ziekte, van de mogelijkheden om ziekte verder terug te dringen, en van de keuzes die dat van individu en samenleving zou vragen. De meerderheid van alle ziektegevallen wordt veroorzaakt door bekende factoren in leefomgeving en leefstijl die we ongehinderd hun ziekmakende werk laten doen. Dit aantal kan sterk omlaag. Door ons gezonder te gedragen. Door school en werk anders in te richten en door te investeren in een gezondere leefomgeving. Door toepassing van de door specialisten gekende knowhow. En niet door  idiote spektakelprogramma’s, door psychodramatieke mumbo jumbo van de kouwe grond , een zakdoek uit het oor toveren, een stukje variété à la psychoanalyse met het optreden van de beroemde Rorschach brothers  of door de terugbetaling van ons pakje margarine.

Marc van Impe

 

Ziekte in Nederland (co-editie uitgeverij Mouria en Elsevier gezondheidszorg); ISBN 978 90 458 0184 1; Paperback, 336 blz.; €27,50.

14:21 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (1)