06 januari 2017

E-health, droom en werkelijkheid

De voorbije weken passeerde het ene na het andere bericht over de geneeskunde van de toekomst. We zouden geen dokters meer nodig hebben, Star Trek-achtige apps zouden onze vitale parameters continu doorsturen. En op zijn minst zou de arts, online vanuit de cloud, over alle data kunnen beschikken om de exacte diagnose te stellen. Alle medische kennis en ervaring op afroep en in een vingerknip, als het ware.

Vorige week deed de verwarmingsketel het even niet. Ik belde niet naar mijn installateur want dat had me vorige maal 230 € gekost voor het opendraaien van twee kraantjes, die hij bij de vorige onderhoudsbeurt zelf (bewust?) had dicht gedraaid. Ik las foutcode F22 op het schermpje, googelde merk, type en foutcode en zag in een oogwenk wat er aan de hand was. Ik rebootte de ketel. Twee minuten later was het probleem opgelost. Was alles maar zo eenvoudig.
De voorbije weken passeerde het ene na het andere bericht over de geneeskunde van de toekomst. We zouden geen dokters meer nodig hebben, Star Trek-achtige apps zouden onze vitale parameters continu doorsturen. En op zijn minst zou de arts, online vanuit de cloud, over alle data kunnen beschikken om de exacte diagnose te stellen. Alle medische kennis en ervaring op afroep en in een vingerknip, als het ware. Maar in werkelijkheid staan we nog niet aan de vooravond van een technische revolutie die het concept geneeskunde totaal zal omgooien.
Maar laat me eerst enkele illusies de grond instampen.
We kunnen op het Internet voor alles en op elk moment terecht. En dat alles in gewone mensentaal, op basis van een paar lukrake zoektermen. We kunnen zelfs verbale zoekopdrachten inspreken met een slok op. Siri -of hoe ze ook mag heten- helpt u verder.
Toen Google in 2012 de Knowledge Graph lanceerde namen de zoekmogelijkheden een quantumsprong voorwaarts. Met de Knowledge Graph werd semantisch gedreven informatieverzameling op verschillende bronnen poepsimpel: de machine doet in feite het zoekwerk en structureert het resultaat.
Maar zover zijn we in de geneeskunde nog lang niet. Gezondheidsdata worden nog altijd gefragmenteerd en angstvallig bewaard in silo's en ook al werd er de voorbije jaren voorzichtig voortuitgang geboekt als het over het delen van data gaat, toch fungeren de psychologische, politieke en culturele barrières nog altijd als negentiende-eeuwse tolgrenzen.
Ik kreeg eind vorig jaar nog een bericht –onder embargo, alsof het ging om een staatsgeheim- dat twee ziekenhuizen een akkoord gesloten hadden met de VUB. Het ging om West-Vlaamse instellingen dus dit was wel wereldschokkend nieuws. In dit land waar de statistiek als het ware uitgevonden werd is er nog lang geen sprake van één enkel universeel patiënt-gecentreerd medisch dossier dat door alle universiteiten, perifere ziekenhuizen en alle artsen gehanteerd wordt.
Google's Knowledge Graph is eigendom van Google, naar diens beeld en gelijkenis wordt nu de Flow Health Medical Knowledge Graph opgezet die, gebaseerd op Machine Learning (ML) in staat moet zijn om zeer grote hoeveelheden klinische data te analyseren en daaruit patronen en ontwikkelingen af te leiden.
ML is in feite een verzameling computeralgorithmes die data omzetten in Artificiele Intelligentie (AI). De Medical Knowledge Graph sorteert en structureert al die AI zoekresultaten en giet die in een context-sensitieve en op de patiënt gerichte informatiestroom die de arts in één oogopslag kan raadplegen.
In november 2016 sloot Flow Health daarover een overeenkomst met het Amerikaanse Department of Veteran's Affairs (VA). Dat betekent dat in een klap de gezondheidsdata van 22 miljoen veteranen of ongeveer 30 petabytes aan klinische data, en 4.5 miljard beelden voor analyse ter beschikking komen.
In Londen sloot Google AI-afdeling DeepMind reeds in april 2016 een akkoord met de Londense ziekenhuizen van de Royal Free NHS Trust waardoor de data van 1.7 miljoen patiënten toegankelijk werden. Met een rijke dataset als deze kan krachtige AI worden opgebouwd.
Inzicht in de ziekte kan als nooit tevoren worden opgeslagen. En op die manier zal men de komende jaren geïndividualiseerde behandelingen en aanbevelingen kunnen voorschrijven, niet op basis van de persoonlijke opinie of ornithologische voorkeur van proffen die meer tijd besteden aan lobbyen voor hun eigen kleine labo'tje maar op basis van diepgaande kennis die het resultaat is van een grote massa gegevens. De Medical Knowledge Graph kan een echt Electronic Health Records systeem aandrijven dat bruikbaar is voor clinici en ingenieurs die apps gericht op patiënten willen ontwikkelen.
Wereldwijd staan we pas aan de vooravond van zo'n revolutie. In ons land, waar men elkaar het licht in de ogen niet gunt en waar smaldenken de norm is, staan we nog nergens. Meer dan 4.5 miljoen patiënten gaven al bewust of onbewust toestemming om hun medisch dossier te laten delen. Maar verder dan een belofte is men niet.
Hier kijkt men niet naar de foutcode op het scherm maar belt men voor een afspraak met een loodgieter die pas nadat je twee dagen in de kou gezeten hebt, langskomt en dan nog het liefst handje contantje betaald wordt.


Meer info: http://www.businesswire.com/news/home/20161129005475/en


Marc van Impe

 

Bron: MediQuality

08:43 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (1)

30 september 2015

Een nieuwe poging om de privacy verder uit te hollen

Big brother bestaat en hij heet Frank Robben. Little brother is met pensioen en van de weeromstuit hebben de ziekenfondsen hun attitude tegenover het grote dataproject dat luistert naar de naam e-Health gewijzigd. Ze zien het niet meer zitten om de privacy van hun leden te schenden en een reeks gegevens, die volgens hen supergevoelig zijn, over te maken aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van de federale overheid.

Officieel waren de bedoelingen van de Kruispuntbank nochtans nobel, want kijk, men had niets anders op het oog, de toekenning van een aantal rechten aan de minst bedeelden automatiseren. Wie de dag van vandaag nog een paar weken per jaar zoet is met het aanvragen en invullen van attesten om een verlaagd tarief voor water, gas en elektriciteit, het openbaar vervoer, fiscale voordelen, een verminderd kadastraal inkomen te krijgen, zou vanaf morgen dat allemaal gratis en automatisch toegekend krijgen.

Morgen scheert men gratis, luidt het spreekwoord, en voor niets gaat de zon op. De Kruispuntbank vroeg daarom  de ziekenfondsen de namen van de leden  over te maken, net als het percentage autonomieverlies, het soort handicap en het soort uitkering om zo een centraal bestand in het leven te roepen.  Voor de Waalse socialistische mutualiteiten die aan de alarmbel trokken was dit een maatje te groot: zij weigeren daarin mee te stappen.

"Het is zorgwekkend, in de huidige context van opgevoerde strijd tegen sociale fraude, huisbezoeken bij werklozen", zegt Solidaris. De christelijke mutualiteiten zeggen dat het doel van gegevensuitwisseling al bereikt is met het huidige systeem.

Die houding van de ziekenfondsen is op het eerste gezicht prijzenswaardig. Privacy gaat boven alles. Maar in feite is ze dubbelzinnig. Om te beginnen beheren ze liever zelf hun databank en kunnen ze aan de hand daarvan een gepersonaliseerde service aan hun leden bieden.

Vooral bij de twee grote ziekenfondsen is dat van belang. Dat dit niet zo efficiënt gebeurt en zeker niet in het belang van de patiënt hebben recente nieuwsberichten over het aantal Belgen dat recht heeft op de minimumfactuur maar dit niet krijgt, bewezen.

Anderzijds hebben de ziekenfondsen het recht niet om de gegevens van hun klanten door te geven aan om het even wie. Ook niet aan de overheid. Daarvoor is de "geïnformeerde toestemming" waarmee deze te kennen geeft geen bezwaar te hebben tegen het elektronisch delen van zijn gezondheidsgegevens.

En die toestemming betreft enkel de personen die hem  medisch behandelen.  Het delen van de gegevens vindt uitsluitend plaats in het kader van de continuïteit van de zorg en voldoet aan de regels inzake de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. De patiënt kan op ieder ogenblik beslissen om die toestemming in te trekken. De ziekenfondsen weigeren dus iets te delen dat ze niet in bezit hebben.

De algemeen bestuurder van de Kruispuntbank, Frank Robben,  probeert de plooien glad te strijken en  zegt dat zijn doel "niet rechtstreeks" de strijd tegen sociale fraude is. Onrechtstreeks dus wel.

Het is daarvoor dat de twee grote ziekenfondsen beducht zijn.

 

Marc van Impe


Bron: MediQuality

10:06 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)