06 oktober 2016

Wil minister De Block staatswetenschap?

Minister Maggie De Block heeft de krijtlijnen van haar nieuwe wet op de gezondheidszorg getrokken. Een ervan stelt dat wie de wetenschappelijke voorschriften niet volgt, daar in de toekomst vaker voor bestraft moet worden. Uiteraard heeft de minister gelijk dat ze een fossiel als het kb 78, de wet die in ons land de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen regelt, en die ondertussen bijna vijftig jaar oud is, in het museum van de wettelijke rariteiten bijzet. De regelgeving rond gezondheidszorg is dringend aan herziening toe. Maar ik heb daar toch enige bedenkingen bij.

Een eerste overweging betreft de inhoud van de wetenschappelijke voorschriften. Wie gaat die voorschriften vastleggen? Ik mag hopen dat men hiervoor geen uitsluitend beroep gaat doen op de Hoge Gezondheidsraad. Met alle respect, maar dit eerbiedwaardige organisme dat in België het wetenschappelijk adviesorgaan is van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en in 1849 werd opgericht, heeft zich de voorbije decennia niet laten opmerken door zijn bij de tijdse adviezen.

Het KCE dan? Dit Kenniscentrum dateert van het begin van deze eeuw en heeft zich de voorbije jaren erin gespecialiseerd om een "maakbare" geneeskunde te propageren, aangestuurd door de ziekenfondsen en vaak –niet altijd- politiek aangestuurd. Blijft het Riziv, dat eigenlijk een verzekeringsmaatschappij is en dus liever rekening houdt met financiële dan met wetenschappelijke normen.

Het initiatief van de minister biedt een unieke kans om de echte actoren binnen het medisch veld weer rond de tafel te brengen: de huisartsen, de specialisten en de academie. Zij staan in de dagelijkse praktijk en kunnen beter dan wie ook oordelen of bepaalde guidelines zinvol dan wel zinloos zijn. Dit veronderstelt dan wel dat men een nieuw overlegplatform creëert waar op gelijke basis – en dit zal het moeilijkste zijn- meningen, ideeën en ervaringen worden uitgewisseld en in beleidsadviezen worden omgezet.

Dat ik het niet zo heb voor overheden die gaan bepalen wat al dan niet wetenschappelijk is, zal de lezer wel al duidelijk zijn. Het doet me allemaal teveel denken aan Трофим Денисович Лысенко, de Oekraïense bioloog uit de Stalintijd wiens combinatie van vastgeroeste wetenschappelijke ideeën en het marxistische gedachtegoed, hem na 1945 een zeer grote politieke invloed bezorgden.

Trofim Denisovitsj bleek fout. Maar wie afweek van Lysenko's "officiële" leer, kreeg een enkele rit richting Goelag, als hij al niet met een nekschot beloond werd. Lysenko heeft het onderzoek naar genetica in de Sovjet-Unie grote schade berokkend. Het zal zeker niet Maggie De Blocks bedoeling zijn om een stalinistisch geïnspireerde medisch-wetenschappelijke politie op te zetten.

Dat brengt me bij de volgende bedenking: uiteraard wil een minister het menselijk gedrag bijsturen, dat ligt in de aard van het beestje, maar waarom weer bestraffen en sanctioneren? De ervaringen met de Dienst Geneeskundige Evaluatie en Controle hebben bewezen dat afgezien van het feit dat een aantal ambtenaren terug kunnen kijken op straks een halve carrière in de ambtenarij, het gedrag van de medewerkers in de gezondheidszorg niet op die manier bij te sturen valt.

Daarin faalt de DGEC voortdurend omdat het psychologische uitgangspunt niet klopt. De minister kan het slimmer aanpakken. Ik haal een voorbeeld uit het buitenland: ook in Groot-Brittannië zat de regering met zo'n probleem. Om tot een echte gedragswijziging te komen, zette ze een aantal psychologen in, het zogenaamde Behavioural Insights Team (BIT), dat in opdracht van de Britse regering een slim en kostenbesparend plan maakte.

Het BIT analyseerde het gedrag van fiscale weigeraars, parkeerdelinquenten, maar ook van patiënten en hun dokters en onderzocht hoe de burger informatie van de overheid verwerkt en welke keuzes hij vervolgens maakt. De maatregelen die daaruit resulteerden, genereerden niet alleen enorme besparingen maar zorgden ook voor een positieve relatie met de overheid.

Een van de resultaten was dat patiënten trouwer hun afspraken nakwamen en dat de dokters beter rapporteerden. Het voorbeeld werd ondertussen in Australië en Canada opgepikt. In Nederland is professor Harald Merckelbach, rechtspsycholoog aan de Universiteit van Maastricht, een promotor van dit idee. Om het met een boutade te zeggen: dit idee is zo gek nog niet, ook al komt het van een psycholoog. En de kleine minderheid van beroepsweigeraars die niet willen weten van bij- en nascholen, die geef je strafstudie. Daar heb je geen staatswetenschap voor nodig.

Marc van Impe

Bron: MediQuality

12:05 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

19 juli 2016

De Block legt haar administratie vermageringskuur op, DGEC gezakt

Minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open VLD) is klaar met de hertekening van haar diensten. Dat maakte ze maandag bekend op de Algemene Raad van het Riziv. Uit de evaluatie van alle acht diensten die de revue passeerden bleek alvast dat de Dienst Geneeskundige Evaluatie en Controle, DGEC, op alle vlakken ondermaats en soms zelfs contraproductief scoort. Dr. Bernard Hepp, de huisarts cabinettard die twee burn outs door leidt, weet zich de wacht aangezegd. De operatie maakt deel uit van de besparing van 750 miljoen euro bij de federale overheid.

Het gaat in totaal om acht administraties: de FOD Volksgezondheid, Voedselveiligheid en Milieu, het Riziv, het Fagg, het KCE, het WIV, het eHealth Platform, de Hulpkas voor Ziekte en Invaliditeit en de Conrtroledienst voor de Ziekenfondsen.

De Block wil al die instellingen hergroeperen rond verschillende politieke domeinen. Dat moet tot een duidelijker structuur leiden. Zo zijn er vijf instituten bezig met de toekomstige uitdagingen in de gezondheidszorg. Het doel is om tot één instelling te komen. Eenzelfde oefening wordt gemaakt voor de inspectie en de controlediensten van de verschillende instellingen.

Daarnaast komt er ook een overlegplatform waar de federale overheid en de regio's kunnen overleggen over zorg, om de samenwerking efficiënter te laten verlopen. "Doel van dit (proef)project is om meer coherentie te bereiken op politiek en beheersvlak in een netwerk van acht gezondheidscellen. Er wordt gekeken hoe hun opdracht kan worden gereorganiseerd en hoe de onderlinge samenwerking kan worden verbeterd. Dat moet leiden tot een betere dienstverlening voor de cliënten". Lees: de zorgverstrekkers en de patiënten. In mensentaal zou dit moeten betekenen dat er het administratieve waterhoofd waar ambtenaren elkaar voor de voeten lopen en die op hun beurt een gigantische stapel paperassen creëren, een einde komt.

Volgens insiders moet de hervorming tegen het einde van de legislatuur zo'n 50 miljoen euro opleveren. Maar De Block betwist dat. "de bedoeling is een efficiëntere administratie, daarna zullen we zien of we kunnen besparen." Nochtans is het voorzien in het regeerakkoord Michel I dat de hergroepering van de federale pool gezondheid de Staat geld moet opbrengen.

Vorig jaar werd in deze zomermaand berekend dat de hertekening voor dit jaar al 100 miljoen moet opbrengen, 200 miljoen in 2017 en 250 miljoen in 2018. Een en ander moet resulteren in de oprichting van een nieuw Toekomstinstituut voor Gezondheidszorg dat onder een nieuw elan de Zorg in ons land eindelijk de 21ste eeuw moet inleiden.

Niet toevallig gebeurt dit alles nu in een periode dat de soixanthuitards en de cabinettards van de oude CVP en PS-kabinetten met pensioen gaan. De marxistisch-leninistische koers die deze lopers van de lange mars door de instellingen hebben uitgezet, wordt nu afgebroken. Minder politiek en meer beleid, of zoals het staat in de bijzondere wet van 31.01.2014 die de zesde staatshervorming regelt: " geconcentreerde antwoorden op de ‘grote uitdagingen' die te maken hebben met de gezondheidszorg." Een tekst die niet zou misstaan in de slotconclusies van een zogenaamd Volkscongres.

De nieuwe traject manager die verantwoordelijk wordt voor de ‘redesign' weet wat hem te doen staat.

In de lift, na de vergadering, opperde Directeur-Generaal Ri De Ridder van het Riziv de gedachte dat hij nog maar anderhalf jaar te gaan heeft en dan met pensioen mag. Samen met professor Jan De Maeseneer een rustige oude dag in rusthuis De Sleep. Je zou voor minder tekenen.

Marc van Impe

Bron: MediQuality

 

17:29 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

22 december 2015

De rotte appels liggen al dertig jaar in de mand

Ik kijk niet vreemd op bij het bericht dat er in onze Belgische ziekenhuizen een miljoenenfraude wordt gepleegd met CT-scans. Waar ik al evenmin van opkijk is dat de overheid niet moet rekenen op de inspectiediensten van het RIZIV om die misbruiken van de ziekteverzekering op te sporen. Dat komt omdat deze fraude een fundamenteel deel uitmaakt van het financieel beleid van onze ziekenhuizen.
Nu pas, sinds er werk gemaakt wordt van de voorbereidingen van de verandering van het financieringsmodel , iets wat nog een hele legislatuur in beslag gaat nemen, maakt de DGEC er werk van. En dan nog, als je leest dat Raf Mertens, algemeen directeur van het KCE, en gewezen hoofd van de studiedienst van de CM, nu vergoelijkend zegt dat er in de diagnosesector en de medische beeldvorming nog veel overconsumptie blijkt te moeten worden aangepakt, dan trek ik mijn wenkbrauwen op. "Al is dat natuurlijk iets anders dan fraude. Maar overconsumptie aanpakken kan ook veel opleveren." Het is dus geen fraude dat de ziekenhuizen plegen, het is overconsumptie.
Dertig jaar geleden toen  de geleerde vrouw haar klinische carrière begon in een groot West-Vlaams ziekenhuis, werd ze na een paar maanden door de directie op de vingers getikt: ze had een nieuwe digitale EEG-machine gekocht, deze moest dus ook opbrengen. Elke patiënt had toch recht op een EEG? Of niet soms. En wou ze astablief ook solidair zijn met al haar andere collega's en wat meer patiënten doorsturen…
Toen ze het ziekenhuis verliet kwam er een eis voor bijbetaling achteraf wegens onvoldoende technische prestaties. Bij het RIZIV noch op het kabinet Dehaene kwam er enige reactie op een klacht hierover. Het proces tegen het ziekenhuis verloor ze want oordeelde de rechtbank: dit waren de us et coutumes van de regio.
Een paar weken geleden nog sprak een Nederlandse arts, die hier aan een doctoraal werkt, er zijn verwondering uit over het feit dat patiënten in zijn universitair ziekenhuis telkens weer dezelfde routine onderzoeken moeten ondergaan. Dat kon toch veel eenvoudiger? Hadden ze daar geen EMD voor?
Dirk van Duppen , van Geneeskunde voor het Volk, legt de vinger op de wonde: "Hoe meer onderzoeken, des te meer inkomsten voor het ziekenhuis en de arts. Dat lokt misbruiken uit."
De liberale minister zegt dat de rotte appels eruit moeten, ze kan beter de ongeschonden appels eruit pikken en anders de hele mand weggooien.
De DGEC die samengesteld is uit ex-kaderleden van de ziekenfondsen die dus ziekenhuisbeheerders, zijn en in hetzelfde bedje ziek, zal nog veel werk hebben om niet de fraude maar de overconsumptie tegen te gaan. 

Marc van Impe

Bron: MediQuality

Version Française voir: Fraude aux CT-scans: "Les pommes pourries sont dans la corbeille depuis trente ans déjà"

12:22 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (1)