23 november 2017

Zorg is zieker dan u denkt


Ons systeem zet de dokters aan om veel en hard te werken. Het verplegend personeel is op. Uit de enquêtes van Deloittes Centre For Health Solutions blijkt dat de werkdruk op ziekenhuispersoneel de voorbije vijf jaren hoger is geworden en dat weegt vaker fysiek en mentaal zwaar door. Het personeel in de zorgsector is door de hoge werkdruk vatbaarder voor burn-outs. Dat kan een impact hebben op de kwaliteit van de zorg.


Vandaag stellen de hoofdeconoom Bart Van Craeynest van vermogensbeheerder Econopolis en Anne Massij van de consultant Deloitte, een belangrijke studie voor aan de ziekenhuisdirecteurs. De Tijd bracht een voorgesprek met beide auteurs. De teneur is ontnuchterend: Onze gezondheidszorg behoort minder dan we denken tot de wereldtop. Alleen merkt de patiënt het nog niet echt. En doen sommige partners alsof hun neus bloedt, is de conclusie.


Wie naar een ziekenhuis gaat, komt in de meeste gevallen als een tevreden ex-patiënt buiten. Maar het is de vraag of het zo verder kan. Niet echt, is de conclusie van een studie die de vermogensbeheerder Econopolis en de consultant Deloitte vandaag voorstellen aan ziekenhuisdirecteurs. "Gezondheidszorg moet behalve patiënten tevreden houden ook drie andere doelen hebben: voor verplegers en dokters moet het werk doenbaar blijven, de belastingbetalers moeten waar voor hun geld krijgen en de gezondheid van de bevolking moet goed zijn. Maar daarbij loopt het mis."


"De Belgische gezondheidszorg is eigenlijk een ziektezorg", legt Econopolis-hoofdeconoom Bart Van Craeynest in De Tijd uit. "We zijn heel goed in zieke mensen genezen. Maar we zijn veel minder goed in het gezond houden van wie al gezond is."


Vooral de betaalbaarheid van de gezondheidszorg baart zorgen. Die komt almaar meer onder druk. In België gaat gemiddeld 41 procent van de uitgaven in de ziektezorg naar 3 procent van de bevolking, vooral de alleroudsten.

Tegen 2050 zullen er nog 1 miljoen 60-plussers meer zijn dan nu en dubbel zoveel 80-plussers.
"Zelfs in de voorzichtige scenario's stijgen de uitgaven voor gezondheidszorg in België tegen 2040 van 8 procent van het bruto binnenlands product (bbp) naar 10 procent", zegt Van Craeynest. Maar er is ook positief nieuws: "Het goede nieuws is dat met het huidige budget meer mogelijk moet zijn", leert de Econopolis-Deloitte-studie.


Wat dat betreft kunnen we nog wat leren van een landje als Luxemburg waar de burger veel meer terug krijgt voor elke euro die uitgegeven wordt. Wij geven ons geld misschien verkeerd uit. België scoort heel goed voor investeringen in medische apparatuur en ziekenhuisbedden.


Op de VS, Frankrijk, Japan en Luxemburg na heeft geen enkel land meer CT- en MRI-scanners per inwoner dan België. Alleen Japan, Oostenrijk en Duitsland hebben meer bedden. Maar tegelijk is onze zorg veel te versnipperd, waardoor elk ziekenhuis nog altijd elke ingreep kan uitvoeren.


Het zou efficiënter zijn én kwaliteitsvollere zorg opleveren als gespecialiseerde zorg wordt geconcentreerd. Ook scoort België heel slecht voor personeel. Er zijn minder dan 0,2 dokters per bed in de ziekenhuizen. Dat is het laagste aantal in de West- en Noord-Europese landen. En op Finland, Duitsland, Nederland en Spanje na hebben ze allemaal meer verpleegkundigen per bed. De lage bestaffing bij artsen is een gevolg van ons systeem, dat dokters aanzet om veel en hard te werken. Bij het verplegend personeel is dat gelinkt aan het beleid, dat de voorbije jaren te weinig heeft geïnvesteerd in het verplegend personeel waardoor ziekenhuizen erop beknibbelen.


Tenslotte nog dit: De beide auteurs hebben woorden van lof voor de inspanningen van de federale en Vlaamse regering op het gebied van reorganisatie van het ziekenhuisnetwerk en de verloning van artsen. Over de Franstalige zorg geen woord.

Marc van Impe


Bron: MediQuality

19:05 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)