13 maart 2012

Veto van minister Onkelinx redt de CVS-centra

Minister Onkelinx fluit heel luid directeur-generaal Ri De Ridder terug. Zij het om puur opportunistische redenen. De minister heeft immers onder druk van de Socialistische Mutualiteiten een veto uitgesproken tegen de beslissing van De Ridder om de behandeling in de beruchte CVS-referentiecentra niet langer te financieren. Dat gebeurde via haar regeringscommissaris bij het Riziv.

 

De Ridder strafte de CVS-centra omdat ze niet nauwer waren gaan samenwerken met de huisartsen. Dat was nochtans afgesproken. De vertegenwoordigers van de centra zeggen echter dat ze geen huisartsen bereid vonden om mee samen te werken. De vraag waarom dit zo was wordt niet gesteld. Feit is dat sinds het beruchte plan Baeyens dat in alle stilte een paar jaar geleden werd goedgekeurd en waartegen zowat alle CVS/ME Verenigingen geprotesteerd hadden, geen enkele poging ondernomen werd om contact te leggen met de verenigingen van huisartsen Domus Medica en SSMG. In feite kwam het er op neer dat de referentiecentra gewoon verder aan modderden, wat ze nu ook mogen beweren. Het was een soort van vanzelfsprekende  werkvoorziening geworden voor universitair personeel op een zijspoor. Dat was bekend, bij het Riziv en bij het KCE.

Heel wat betrokken specialisten hadden al afgehaakt en waren zelf hun pseudo alternatieve circuit gaan uitbouwen met therapieën allerhande, maar met één gemeenschappelijk kenmerk: de artsen waren niet geconventioneerd.

 

In elk geval nam niemand van het verzekeringscomité van de ziekteverzekering, niemand van de artsen, noch de andere zorgverstrekkers de verdediging van de CVS-centra op. Behalve het socialistisch ziekenfonds. ‘Ook wij vinden dat de centra zich niet aan de afspraken houden', zegt topman Paul Callewaerts. ‘Maar het is ook niet de bedoeling de patiënten in de kou te zetten. We moeten tot een aangepaste en multidisciplinaire zorg voor patiënten met zulke complexe aandoeningen komen. En er moet meer wetenschappelijk onderzoek komen om de ware aard van CVS te doorgronden.'  Maar dat is de kans die de voorbije tien jaar wel gemist werd. ‘Al bij al is het beter de patiënten in het medisch systeem te houden, al zijn we het niet eens over wat er precies mee te doen', luidt de redenering nu.

 

 

Marc van Impe

16:52 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

12 maart 2012

Een bijgedachte bij de sluiting van de referentiecentra

Met een niets ontziend cynisme heeft de ministre de hakbijl gezet in de betoelaging van de CVS Centra. De details zijn genoegzaam bekend. 1,7 miljoen ging jaarlijks door het afvoerputje van vijf zogenaamde referentiecentra die nota bene door overheid- Riziv én KCE- en door de huisartsenverenigingen nooit au sérieux genomen werden wegens amateuristisch, niet- wetenschappelijk en autoritair. De CVS-patiënten treuren niet om het feit dat de centra dicht gaan. Het is echter ongepast om de loftrompet te steken of zich stoer op de borst te slaan. Wie dat doet vergeet dat niet alleen de centra van eind van dit jaar dichtgaan - een universiteit investeert geen cent in een project dat niet op zijn minst een evenwichtige kosten-batenstructuur kan voorleggen- maar dat dit meteen ook betekent dat er geen geld meer geïnvesteerd wordt in het onderzoek naar CVS.  De 1,7 miljoen zijn weg en blijven weg. De regering heeft dit op voordracht van de ministre niet beslist omdat de centra niet deugden maar omdat ze wou besparen. De achterliggende gedachte is dus niet politiek-wetenschappelijk maar politiek-economisch en ingegeven door het inzicht dat er van de kant van de patiënten weinig protest of weerstand te verwachten valt.

Daar zorgt de onderlinge verdeeldheid, de lethargie en de moedeloosheid wel voor. En dat weet men zeer goed op de Tervurenlaan en in de Handelsstraat. Voor de patiënten is de sluiting van de CVS-centra dus een Pyrrhus-overwinning. Wie beweert dat het allemaal aan hem te danken is kan net zo goed beweren dat dankzij hem de zon elke dag in het Oosten opkomt.

Voor de twee grote ziekenfondsen CM en SM betekent dit wat men in Brussel “un bon débarras” noemt.  Ze zijn nu zogenaamd buiten hun wil om af van een project dat als een molensteen rond hun nek begon te hangen en waaraan geen eer meer viel te halen. Voor de CM betekent dit dat er nu volop kan gewerkt worden aan de variétéshow van Ziekenzorg met de grote goochelaar emeritus en truc van het zakdoekje uit uw oor. Voor de SM wordt het hoofdstuk definitief  afgesloten. De opvolger van Guy Peeters heeft wel andere katten te geselen.  De andere ziekenfondsen zijn in deze verwaarloosbaar. Voor hen is CVS nu herleid tot een “gewone” ziekte. Niks geen speciale aanpak meer. Men kan dat betreuren maar liever dat dan de aandacht van iemand die CVS-patiënten eigenlijk nooit geacht heeft. Ik herinner me de quote van een bekende hoogleraar revalidatiearts uit het Leuvense bij de eerste werkvergadering rond de oprichting van de referentiecentra, in de tijd dat de heilige Vandenbroucke nog de plak zwaaide: “ Tenslotte  lijden ze toch maar aan renteneurose.” Het staat zo achteraan in de notulen.

En de universitaire wereld verkiest te zwijgen. Behalve dan professor Dirk Vogelaers van de UGent die al een oude krokodil tranen laat omdat de kudde een andere rivierovergang zal moeten kiezen. Bleek er toch net geen plan op tafel te liggen voor samenwerking met de eerstelijns. Allemaal werk voor niets. Voor de kinesisten is dit de ergste tegenslag. De patiënten moeten zelf betalen en blijven dus weg. Ook het water van hun warmwaterzwembad voelt plots koud aan.

Marc van Impe

13:22 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (1)