26 november 2017

Nieuwe Nederlandse minister zegt ‘nee’ tegen absurde medicijnprijzen


‘Een mensenleven en onze gezondheid zijn heel veel waard. Maar onze budgetten zijn niet oneindig’, aldus Bruno Bruins, de kersverse Nederlandse minister van VWS, tijdens het algemeen overleg met de fracties. ‘Ik zeg nee tegen absurde prijzen.’ Dat de uitgaven aan dure medicijnen jaarlijks met ruim tien procent stijgen, is onhoudbaar aldus Bruins. Hij gaat daarom op zoek naar alternatieve maatregelen. Daarom gaat hij met zijn Belgische, Duitse en Oostenrijkse collega’s rond de tafel zitten en overleggen hoe me de druk op de farmaceuten kan opvoeren.


Ook wordt er een coalitie met stakeholders en deskundigen gestart. Volgens de minister is de problematiek rondom het medicijnbeleid een maatschappelijk vraagstuk. Hij gaat daarbij niet over één nacht ijs: Op de tafel ligt een rapport van de Raad van State(RVS) dat een aantal ingrepen voorziet. Bruins gaat de komende weken al de juridische mogelijkheden onderzoeken.


De RVS en de minister willen de ‘ijzeren greep' van farmaceutische bedrijven doorbreken. ‘Dwanglicenties en apothekersbereidingen zijn interessante alternatieven. De RVS wil deze drukmiddelen inzetten bij prijsonderhandelingen met farmaceutische bedrijven', zegt de minister. Daarbij gaat hij nauw samenwerken met het ministerie van Economische zaken. Naar analogie met wat de APB recent in België aankondigde dekt de minister aan magistrale bereidingen door de apotheker die een stuk goedkoper zijn. Hij wil de apothekers de kans geven om dure geneesmiddelen goedkoper na te maken. Hiermee worden verstrekte octrooien omzeild.


De minister denkt ook aan het verlenen van dwanglicenties waardoor andere bedrijven dan de octrooihouder een medicijn goedkoper kunnen namaken. Ook hier dus generieken. Dit verstevigt de onderhandelingspositie van het VWS over medicijnprijzen met de farmaciebedrijven. Volgens de RVS hebben landen het wettelijke recht om geneesmiddelen breed toegankelijk te maken en daarmee het octrooirecht te ‘schenden'.


Tenslotte haalt Bruins het sluisinstrument aan, waarbij het VWS afspraken maakt met farmaciebedrijven over kortingen op prijzige medicijnen. De teller staat volgens de minister op vijfentwintig en het totale bespaarde bedrag op ruim honderdvijftig miljoen euro.


Minister Bruno Bruins voor Medische wil ook van ziekenhuizen, de geestelijke gezondheidszorg en organisaties voor wijkverpleging horen hoe zij denken dat de zorguitgaven beheerst kunnen groeien. Het nieuwe kabinet wil hoofdlijnenakkoorden afsluiten met de ziekenhuizen, ggz en wijkverpleging. In de regeringsverklaring staat dat die moeten zorgen voor een besparing van 1,9 miljard euro over de periode 2017-2021. Dat betekent niet dat de zorguitgaven met 1,9 miljard euro krimpen. Tot 2021 is er volgens de ramingen van het ministerie van VWS 10 miljard euro extra beschikbaar. Het nieuwe kabinet wil 1,9 miljard euro van die 10 miljard groei afhalen. De minister wil nog niet vooruitlopen op exacte maatregelen die genomen kunnen worden om de kostengroei te beperken. Maar in het AD zegt hij dat er te denken valt aan minder bureaucratie, lagere kosten door technologische vooruitgang en meer behandelingen bij de huisarts of in de thuisomgeving.

Marc van Impe


Bron: MediQuality

19:50 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)