27 september 2012

Bericht uit Absurdistan

Hoe komt het dat zorgprofessionals weerstand vertonen tegen het nieuwe beleid, zoals nieuwe bezuinigingen? Bij de overheid bestaat het beeld dat zorgprofessionals niet erg volgzaam of ronduit opstandig zijn. Ook zouden de  zorgprofessionals geen oog hebben voor de waarde van ‘economische’ doelen die ze het liefst vervangen door andere, ‘hoogwaardigere’ doelen. Zij willen ‘de beste zorg voor de patiënt’. Met dat idée fixe in het achterhoofd verzint diezelfde overheid keer op keer maatregelen waar de zorgverstrekker maar vooral zijn patiënt het slachtoffer van wordt. Dat is erg. Maar nog erger is dat zo’n beleid niet leidt tot de daarin gestelde doelen. Het nieuwe beleid leidt helemaal niet tot meer efficiëntie, transparantie en keuzemogelijkheden voor patiënten. Zorgprofessionals, artsen en apothekers, hebben steeds vaker het gevoel zinloos beleid uit te moeten voeren. Zinloos voor de patiënten en zinloos voor de samenleving. Dat is de belangrijkste reden waarom zij ervan vervreemden. Een voorbeeld, ons gesignaleerd door een bekend huisarts uit het noordwesten van het land. Een patiënt met prostaatkanker krijgt sinds jaar en dag om de drie maanden een injectie met leuproreline, merknaam Lucrin Depot (Abbott) voorgeschreven. Deze specialiteit kan slechts worden terugbetaald indien aangetoond is dat ze gebruikt wordt bij de behandeling van prostaatcarcinoom dat gemetastaseerd is of lokaal doorgegroeid. Wat het geval is. Leuproreline, acetaat in spuitampoule 1 van 11,25 mg kost € 203,38 en valt onder de regelgeving bij terugbetaling volgens categorie A. Op p.7 van het Gecommentarieerd geneesmiddelenrepertorium 2012 van het BCFI staat dat Af levensnoodzakelijke medicatie inhoudt met volledige terugbetaling.
Tot verbazing van de patiënt, de apotheker en zijn arts wordt nu een remgeld geëist van bijna € 11,00. De maandelijkse dosis van 3,75 mg die € 106,05 kost is echter gratis. Maar daarvoor moet de patiënt wel elke maand op consultatie bij zijn huisarts voor een nieuw voorschrift. De patiënt heeft dus de keuze: elke maand de ziekteverzekering op kosten jagen of € 44,00 verdoken belasting per jaar betalen. En nu de hamvraag: wie wordt hier beter van? Waarom worden huisartsen niet ingelicht en wist de apotheker deze morgen van niks ? En hoe komt het dat de prijs op de website van het  BCFI honderden euro hoger is dan kostprijs deze morgen vermeld op factuur apotheek. Overschakelen naar generiek is niet steeds voor de hand liggend bij een patiënt, die dit jarenlang toegediend krijgt. De boodschap: Neem een kanskaart en ga terug naar Af.
Marc van Impe

13:32 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)