12 december 2011

Just is just

 

De Brusselse rechtbank veroordeelde gisteren drie chirurgen van het UKZF omdat ze onnodige operaties op kinderen uitvoerden. Welke stappen heeft of denkt de DGEC te ondernemen? Ik stelde die vraag vorige week donderdag aan het Riziv maar het blijft er oorverdovend stil.

Ondertussen bracht de post tweemaal nieuws: het beroep dat de geleerde vrouw heeft aangetekend bij de Raad van State is ontvankelijk verklaard. Dat betekent dat er gronden zijn om het vonnis tegen drs.  Uyttersprot en Coucke (ik ga er van uit dat ook hij beroep heeft aangetekend) te verbreken. Dat lijkt me nogal logisch. Niet alleen wordt Anne veroordeeld voor feiten die ze zou gepleegd hebben in het AZ Waasland, wordt er gezwaaid met een totaal verkeerd artikel uit de ziekteverzekeringswet, maar wordt boven alles de vloer aangeveegd met de verantwoordelijkheid van de adviserende geneesheren en zo is er nog een waslijst fouten: schrijffouten, collagefoutjes, fouten tegen het goed Nederlands en fouten tegen het goed fatsoen.

Tweede brief kwam van het Riziv zelf: het vonnis moet uitgevoerd worden en zo’n kleine 100.000 euro moet opgehoest worden. Helaas droeg de postbode geen kerstmuts en kwam hij gewoon op de fiets.  Let wel het gaat hier niet om gelden die Anne noch haar collega ontvangen hebben. Het gaat om de kostprijs van medicatie die patiënten voorgeschreven werd, waar voorafgaand een toestemming voor gevraagd werd aan de adviserende geneesheer van het ziekenfonds en die –soms na uitgebreide argumentatie- ook verkregen werd. De medicatie heeft gewerkt, de patiënten werden beter, er werd niets overbodigs gedaan.

In het geval van het Kinderziekenhuis Koning Fabiola werden baby’s onnodig geopereerd: ze ondergaan een buikoperatie en hun darmstelsel werd letterlijk omgedraaid. Zo’n ingreep is levensgevaarlijk, uiterst pijnlijk, duur maar brengt de chirurgen en hun team  per keer duizenden euro’s op.  Het gaat hier om gerenommeerde specialisten, autoriteiten binnen hun vakgebied, die door de correctionele rechtbank en niet door een schertskamer van het Riziv , na uitgebreid onderzoek en tegenonderzoek, veroordeeld werden tot voorwaardelijke gevangenisstraffen.

Dus nog eens de vraag: gaat de dienst van dokter Bernard  Hepp dat ten onrechte verdiende honorarium terug eisen? Ik dacht dat dit niet meer dan logisch zou zijn. Een echte justaart kan dit niet zomaar laten passeren.

Marc van Impe

16:58 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (4)