10 december 2017

In sommige gevallen zet je beter een punt achter je relatie


Niets zo goed als een goed huwelijk. Maar altijd slecht is ook niet mis. Nieuw onderzoek wijst op een verband tussen burgerlijke staat en gezondheid. De onderzoekers van de Avon Longitudinal Study of Parents and Children (ALSPAC) focusten zich op veranderingen in cardiovasculaire risicofactoren bij 620 gehuwde vaders.


De studie begon in 1991 en duurde 19 jaar. De vaders vulden een gevalideerde vragenlijst in om de kwaliteit van hun huwelijksrelatie te beoordelen toen hun kind bijna 3 jaar oud was en later opnieuw toen hun kind 9 jaar oud was.


De kwaliteit van de relatie werd gedefinieerd als consistent goed; consistent slecht; verbeterd of verslechterd. De onderzoekers evalueerden vervolgens de bloeddruk, hartslag in rust, gewicht (BMI), bloedvetprofiel en glucosespiegels van de vaders tussen 2011 en 2013, toen hun kind bijna 19 jaar oud was, er vanuit gaande dat het na eventuele veranderingen in de relatiekwaliteit enige tijd zou duren voordat overeenkomstige veranderingen in cardiovasculaire risicofactoren zouden optreden.


De resultaten lieten weinig verandering zien in cardiovasculaire risicofactoren voor mannen van wie de relaties met hun echtgenoten constant goed of slecht waren. Maar er ontstond een duidelijker patroon bij diegenen van wie de relaties tijdens de bestudeerde periode waren verbeterd of verslechterd, hoewel de effecten in absolute termen klein waren.


Na rekening te hebben gehouden met mogelijk invloedrijke factoren, zoals leeftijd, opleidingsniveau, korte gestalte en gezinsinkomen, werden verbeterende relaties geassocieerd met lagere (0,25 mmol/l) niveaus van lipoproteïne met lage dichtheid (LLD) en een relatief lager gewicht (ongeveer 1 BMI-eenheid lager) in vergelijking met consistent goede relaties. En ze werden minder geassocieerd met verbeterde totale cholesterol (0,24 mmol/l lager) en verbeterde diastolische bloeddruk (2,24 mm Hg lager).


Verslechterende relaties daarentegen werden geassocieerd met een verslechtering van de diastolische bloeddruk (2,74 mm Hg hoger).


Als verklaring voor de afwezigheid van gewijzigde risicofactoren bij mannen van wie de relaties constant goed of slecht waren, veronderstellen de onderzoekers dat dit tot op zekere hoogte te wijten is aan ‘gewenning' aan de situatie of een hoogst individuele perceptie van de relatiekwaliteit.


Dit is een observationele studie, dus kunnen er geen harde conclusies getrokken worden over oorzaak en gevolg, bovendien zijn de bevindingen alleen van toepassing zijn op mannen, waarschuwen de onderzoekers.


Terzijde: "Vrouwen lijken minder te lijden onder de invloed van een slechte relatie, omdat vrouwen grotere sociale netwerken hebben en minder afhankelijk zijn van hun partner dan mannen," voegen de onderzoekers eraan toe. Hun conclusie: "Uitgaande van een causaal verband, kan huwelijksbegeleiding voor koppels met verslechterende relaties een extra fysiek voordeel bieden, maar in sommige gevallen kan je beter een punt achter je relatie zetten."


Marc van Impe

 

Bron: MediQuality

11:15 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)