17 maart 2017

Wet gerechtelijke experts is maat voor niets


De wet op de gerechtelijke expertise zoals ze vandaag gestemd werd is een maat voor niets en vertoont zowat alle mankementen die men zich kan voorstellen. Om te beginnen gaat de wet uit van een mythe, de zogenaamde deontologische code.
Niemand heeft deze code gezien, niemand gaat controleren of de code wordt toegepast, en niemand kan bij een inbreuk een sanctie opleggen. Overigens tilt de minister zelf niet zo zwaar aan die code, want reeds in 2016 reeds verzekerde het kabinet Geens de verzekeringsartsen dat ze code toch niet te strikt zal toegepast worden.


Minister Geens wekt ook de schijn dat iedereen in het nationaal register zal kunnen zien welke expert voor welke verzekering werkt. De vraag is waar en hoe de patiënt dat kan. Wat dat betreft is de wet zeer katholiek: slachtoffers moeten "vertrouwen" op de integriteit van de experts, die uit eigen beweging wel zullen zeggen of ze voor een verzekering werken. Zo'n meldingsplicht bestaat al jaren en staat zelfs in het gerechtelijk wetboek en in de deontologische code der artsen. Maar experts, noch de rechters passen deze toe. Niemand controleert de melding en niemand sanctioneert eventuele inbreuken. "95 % van de ‘gerechtsexperts' zijn eigenlijk verzekeringsartsen," aldus Anke Santens die al jaren campagne voert, " zij bepalen wat een rechtbank moet uitspreken, en nu wordt het nog erger want eerlijke rechters die een eerlijke expert willen aanstellen, zullen dat niet meer kunnen : ze zullen veerplicht worden om te kiezen uit het zogenaamde nationaal register dat dus vol zal staan met verzekeringsartsen. Voor ons is dit een status quo."


De wet legt wel een grote verantwoordelijkheid bij de Orde der Artsen en de Provinciale Geneeskundige Commissie: zij zullen niet langer klachten tegen verzekeringsartsen/experts kunnen seponeren zoals dat in het verleden de regel was. Maar dan gaat het enkel om deontologische sancties. Minister Geens wekt de schijn alsof mensen die geconfronteerd worden met een vals verslag een onderzoek zullen kunnen vragen aan de zogenaamde aanvaardingscommissie, die dus ook klachten moet behandelen. Dat wekt valse hoop en een nieuw verslag komt er niet. Die commissie "mag zich niet uitspreken over de inhoud van het dossier". Dat moet de rechter doen maar die zegt in de regel: "Ik ben geen arts, dus ik bevestig wat de expert zegt, die staat immers onder ede en heeft dus gelijk, de arts die het slachtoffer verdedigt is per definitie ‘partijdig' ". Bovendien zal net zoals bij de Orde der Artsen een slachtoffer nooit weten welk gevolg er gegeven werd aan die klacht.


Vandaag staan 1.200 experts in het register, hun erkenning loopt tot 2021. De ‘gerechtsexperts' worden opgeleid door verzekeringsartsen. De wet verplicht de rechters wel een expert aan te duiden uit de namen in het register.

Marc van Impe

 

Bron: MediQuality

07:51 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

28 mei 2016

Slachtoffers van verzekeringsbedrog starten Class Action tegen de Belgische Staat

De Belgische overheid is al tientallen jaren op de hoogte van de medische corruptie in justitie. Toch liet zij al die jaren na, om de nodige maatregelen te voorzien om deze corruptie te stoppen. Tienduizenden Belgen werden hier het slachtoffer van. Diverse gevallen van zelfmoord, talrijke gevallen van schrijnende armoede zijn gekend.

Na de Panorama uitzending 'Onpartijdigheid Verzekerd' op de VRT http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/pa... beloofde Minister van Justitie Koen Geens om de geloofwaardigheid van justitie te herstellen door een diepgaand onderzoek naar dit verzekeringsbedrog door de Hoge Raad voor de Justitie te bevelen en volgend hierop, de nodige maatregelen te treffen.


De audit van de Hoge Raad voor Justitie leverde echter niets op. En één jaar na de Panorama uitzending is nog niet 1 van de Panorama dossiers - noch enig ander dossier bij de vzw Stop Misbruik Verzekeringen gekend - op een correcte manier tot een goed einde gebracht. 28 verzekeringsartsen dienden wel een klacht in tegen de journalisten van Panorama. Maar zij vingen bot.


De Raad voor de Journalistiek oordeelde dat het onderwerp 'medische corruptie in justitie' het algemeen belang diende en dat er als dusdanig over gepubliceerd mocht worden. Er was geen deontologische fout begaan. De journalisten gingen vrijuit. Ondertussen blijven rechtbanken onverminderd verzekeringsartsen met een twijfelachtig parcours als gerechtsdeskundige aanstellen.


De 'maatregelen' die Minister Geens voorziet in zijn nieuwe wetsvoorstel, zijn niets meer dan een zoveelste luchtbel. Het Nationaal Register en de 'deontologische code' die kabinet Geens voorziet, zijn ronduit ontoereikend. De Orde der Artsen weigert ieder onderzoek naar de corruptiepraktijken van artsen. Met haar doofpotpolitiek blijft België artikel 6 E.V.R.M. (Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens) schenden. De druppel die de emmer deed overlopen, is de dagvaarding van Panorama getuige Anke Santens door verzekeringstandarts Daniël Goeleven, op vraag van verzekeraar AG. Santens schreef hierover ook een vrije tribune in MediQuality (klik hier om het artikel te lezen).


"Dialoog leidt enkel tot loze beloftes. De bevoegde ministers Geens, De Block en Peeters staan zeer veraf van de dagdagelijkse werkelijkheid voor duizenden slachtoffers van dit verzekeringsbedrog. De enige resterende weg bestaat er blijkbaar in om de geleden schade te verhalen op de overheid. Dat is wat we nu gaan doen," aldus de vzw Stop Misbruik Verzekeringen (=SMV). Daarom lanceert de SMV een class action suit tegen de Belgische Staat.


De SMV roept iedereen die het slachtoffer geworden is van een vals medisch verslag, hetzij door een verzekerings(tand)arts, hetzij door een arts-gerechtsdeskundige, op hieraan deel te nemen. Door de kosten te delen met verschillende slachtoffers samen, kunnen ook mensen met beperkte financiële middelen een kans krijgen om hun schade alsnog vergoed te zien. Nu kunnen zij vaak hun rechten niet laten gelden omdat ze geen advocaat kunnen betalen.


SMV: "Het nieuwe Justitieplan van Koen Geens zal de toegang tot de rechter nog meer bemoeilijken. De kwaliteit van de pro-deo advocaten in letselschadezaken is ondermaats, het loopt meer fout dan goed, slachtoffers worden midden in een procedure zomaar gedumpt. Ook daar wil deze Class Action een antwoord op bieden."


"We streven naar een instapkost voor de Class Action van amper 100 euro per persoon. Voor die prijs krijg je amper een uur advies van een advocaat. De laagdrempeligheid moet toelaten een zo groot mogelijk aantal slachtoffers bij te staan in hun ongelijke strijd."


Wie wil deelnemen, kan een bericht sturen aan : info@stopmisbruikverzekeringen.be

Marc van Impe

Bron: MediQuality

08:11 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)