15 februari 2017

Apothekers adviseren onbewezen alternatieve geneeswijzen


In Australië beveelt 1 apotheker op 3 onbewezen kwakzalverij aan. Dr. Marleen Finoulst, media-arts en verbonden aan het Centrum Evidence-Based Medicine twittert: “Hoe zit dat hier? Vermoedelijk niet veel beter”.


De Australische consumentenvereniging Choice klaagt aan dat apothekers therapieën aanprijzen met weinig tot geen bewijs van enige werkzaamheid, gaande van Bachbloesems tot homeopathische producten.


Choice stuurde een aantal mystery shoppers 240 apotheken in met de vraag om advies in verband met de behandeling van stress en kreeg zo in 46% van de gevallen een vitamine B complex aangesmeerd. Bijna een derde van de apothekers adviseerden complementaire en alternatieve geneesmiddelen met weinig tot geen bewijs voor hun werkzaamheid, maar ook potentieel schadelijke kruidengeneesmiddelen zoals Sint-Janskruid en valeriaan.


26% van de apothekers adviseerde Bachbloesems. 59% van de apothekers vertelde dat de aanbevolen complementaire en alternatieve producten echt werkten, en 24% zei dat dit wetenschappelijk bewezen werd, zonder daarvan enig bewijs te leveren.


Volgens professor Ken Harvey voorzitter van Medreach, moeten apothekers, als ze deze producten willen verkopen, een groot lichtpaneel boven de afdeling complementaire en alternatieve middelen plaatsen dat waarschuwt dat deze producten niet gecontroleerd zijn door de overheid.

Volgens Harvey is er duidelijk sprake van een belangenconflict.

Marc van Impe

Bron: MediQuality

12:13 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

30 september 2016

Hoogopgeleiden gaan het vaakst alternatief

Niet de simpelen van geest maar de hoogopgeleiden zoals u, die meestal pretenderen het beter te weten, doen een beroep op alternatieve geneeskunde. Sinds de affaire Klaus Ross, de Duitse natuurgenezer die dodelijke slachtoffers maakte, is die alternatieve geneeskunde de voorbije maanden eens te meer in een slecht daglicht komen te staan. De vraag die ik me daarbij stel: wie zijn die adepten, -patiënten wil ik ze niet noemen-, van al dat alterneuterig gedoe? Het antwoord komt luid en klaar uit Nederland, daar zijn er maar liefst een miljoen gebruikers, en die blijken vaak hoogopgeleid. Etnoloog Peter Jan Margry: "Zijn dat allemaal naïeve idioten? Ik zou het niet durven beweren."

Terwijl ik in Londen praat met Jo Marchant, die op The News Scientist Live een lezing gaf rond het thema Can you think yourself well? en het succes van alternatieve geneeskunde uitlegt via het placebo effect, loopt in Amsterdam een tweedaags congres voor wetenschappers uit de hele wereld die alternatieve geneeswijzen als cultureel fenomeen bestuderen. Professor Peter Jan Margry, hoogleraar Europese etnologie aan de Universiteit van Amsterdam, zegt niet te weten welke behandeling nut heeft en welke onzinnig is maar hij weet wel wie er gebruik van maakt en waarom.

Margry onderzocht deze zomer 1.400 mensen. Ongeveer de helft van hen zegt alternatieve behandelingen te ondergaan. Volgens de jongste peiling van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), uit 2014, laten één miljoen Nederlanders zich alternatief behandelen. Margry: "Paradoxaal genoeg heeft volgens ons onderzoek 83 procent van de mensen die een alternatieve genezer bezoeken, een hbo- of wo-opleiding (hoger onderwijs, nvdr.)."

Paradoxaal, want „de gedachte is vaak dat hoogopgeleiden zich niet met alternatieve geneeswijzen zouden inlaten". Het overgrote deel van de mensen die gebruik maken van alternatieve geneeswijzen, heeft vage pijnklachten die niet weggaan. Maar ook mensen met huidziektes, stofwisselingsproblemen, moeheid, lusteloosheid, stress, zenuwpijn, RSI en hyperventilatie zoeken naar alternatieve oplossingen."

Als mensen hun heil zoeken bij een alternatieve genezer, bespreken ze dit volgens hem vaak eerst met hun huisarts – in veel gevallen is de behandeling complementair, niet volledig alternatief.

Artsen die alternatieve geneeswijzen propageren, worden afgeschilderd als onbetrouwbare, op geld beluste „kruidenvrouwtjes" en „Jomanda-achtigen", zegt Margry in de NRC. En patiënten, of consumenten, worden beschouwd als naïevelingen die geloven in sprookjes. Niet het terrein, kortom, waar je verwacht dat veel hoogopgeleiden er genezing zoeken. Dat komt omdat publiekelijk vooral over alternatieve geneeswijzen wordt gesproken als zich uitzonderlijke misstanden voordoen.

De Vereniging tegen de Kwakzalverij, in ons land vertegenwoordigd door Skepp, speelt volgens Margry een grote rol in de gepolariseerde beeldvorming over alternatieve geneeswijzen. Die vereniging werd in 1881 opgericht door artsen die verontrust waren over ongeoorloofde behandelaars, mensen die niet voldeden aan de Wet op de geneeskunde. En nog altijd voert de vereniging campagnes, spoort alternatieve genezers op en wijst hen publiekelijk op hun dwalingen.

"Maar de vereniging vormt ook een soort vreemde gemeenschap", zegt Margry, "die hooghartig en eenzijdig het eigen gelijk blijft ventileren en koesteren." Zo blijft de vereniging er volgens hem op hameren dat methoden van alternatieve genezers in de regel geen duidelijke wetenschappelijke onderbouwing hebben.

"Er is geen bewezen werkzame kracht maar het helpt de consumenten, cliënten of patiënten – hoe moet je ze noemen? – wel. Zij voelen zich er beter bij. Of dat reëel is of niet: moeten wij dat bepalen?"

Zo noemt de vereniging gebruikers van alternatieve behandelingen onnozel. Ten onrechte, ziet Margry in zijn enquête. "Mensen beseffen in de regel dat de werking onbewezen is, maar toch kiezen zij ervoor, vooral omdat het velen het gevoel geeft dat er aandacht voor hen is en dat het hen helpt."

De tijdgeest is gunstig voor alternatieve genezers, zegt Margry. "Naar alternatieven voor de reguliere arts zoeken sluit aan bij de algemene erosie van traditionele autoriteit die je in de samenleving ziet." Juist hogeropgeleiden nemen niet zomaar aan wat hun reguliere arts vindt. Ze gaan zelf op onderzoek uit, blijkt ook uit de enquêtes die hij afnam.

Volgens Margry maakt de Vereniging tegen de Kwakzalverij wel terecht bezwaar „als er ‘Klaus Rossen' opstaan die gevaarlijke handelingen met injecties uitvoeren". Anderzijds, zegt hij: "De vereniging is tegen alles wat buiten de biomedische wereld valt. Daar zitten ook veel zaken bij waar weinig mee aan de hand is. Het woord kwakzalver is puur negatief en heeft een stereotyperende lading. Terwijl zowat half Nederland aan mindfulness doet, ook een alternatieve therapie."

Marc van Impe

 

Bron: MediQuality

 

 

08:35 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

08 november 2014

Alterneuten kunnen best een voorbeeld nemen aan de Chinezen

De voorstanders van alternatieve geneeswijzen kunnen nog iets leren van de Chinezen. Nog niet zo lang geleden schreef de voorzitter van de Chinese vereniging voor Virologie, George Gao, dat het risico dat er opnieuw een influenzavirus van een kip overspringt op een mens en zo een mengvirus zou vormen dat verwoestend effect zou kunnen hebben, te groot is. Een zeer merkwaardig artikel dat in Science verscheen en in ons land onopgemerkt voorbij ging.

De Chinese hoge overheidsfunctionaris pleit zonder omwegen voor een sluiting van àlle lokale kippenmarkten. Hij erkent dat die kippenmarkt deel uitmaakt van de Chinese nationale identiteit, maar die moet wijken om het risico op een wereldwijde epidemie te voorkomen. Opmerkelijk is dat een ondemocratisch regime wetenschappelijke kennis respecteert en daar naar handelt. Dokter Gao is niet aan zijn proefstuk toe.

Dat blijkt uit een tweede nieuwsfeit, met name dat de Chinezen met alle macht van hun oude geneeskunde met zijn Chinese kruiden , placebo-effect-acupunctuur, neushoornpoeder, gemalen tijgerbotten en slangenjenever, af willen, terwijl een minister met kennis van zaken hier nog altijd een storm in een glas water kan veroorzaken als zij de mogelijkheid oppert om de homeopathie niet te verbieden maar niet langer te erkennen als deel van ons terugbetaalbaar zorgpakket.  Terwijl men in China de weg van de rede opmarcheert, wordt hoor ik hier op de radio een pleidooi voor de financiering van iets wat alleen in de geest van sommigen bestaat en waarvan de woordvoerder van de homeopaten volmondig erkent dat het nooit wetenschappelijk bewezen kan worden.

Dat het in het Verre Oosten nota bene volkssocialisten zijn die komaf maken met de voor-middeleeuwse gebruiken, is des te merkwaardiger, omdat het hier keer op keer socialistische ministers waren die de sjamanen van de eenentwintigste eeuw een erkenning gaven.

In datzelfde Science van 11 april 2014, een weekblad waarvan ik de regelmatige lectuur ten zeerste kan aanraden,- à rato van één stukje per dag voor het slapengaan-, deed hoofdredactrice Marcia McNutt, enthousiast verslag over haar ruim een uur durend gesprek met boerenzoon Li Keqiang, nu minister-president van 1.3 miljard Chinezen. Het gesprek ging over wetenschap, niet over politiek.

Ik heb in mijn niet onaardige carrière nog nooit een gesprek gehad met wetenschappelijke inhoud met een van onze voormalige ministers van Volksgezondheid. Die waren niet zozeer bezig met wat hun opdracht was maar met het mogelijke resultaat van de komende verkiezingen. Daarvoor werden dan wel weer de duurste goeroes ingehuurd. En als het dan toch eens een wetenschappelijke draai mocht krijgen dan was de psychoanalyticus van dienst niet ver uit de buurt. Het pleit voor de huidige minister dat ze daar op een radicale, Chinese manier komaf mee maakt.

Marc van Impe

 

Bron : MediQuality

11:55 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)