22 februari 2015

Sociale fraude : de gelegenheid schept de dief

 

In 2010 stelde ik voor het eerst de vraag aan de diensten van het Riziv of het gerucht klopte dat artsen die niet medisch actief waren en een administratieve functie uitoefenden, gebruik maakten van het sociaal statuut dat toegekend wordt aan wie zich conventioneert. Een arts die ontslag genomen had bij het Riziv vertelde me dat zelfs op het hoogste niveau van die fraudetechniek gebruik gemaakt werd. Het antwoord was absoluut en negatief: geen enkele ambtenaar noch bediende zou er ook maar aan denken om op die manier fraude plegen.

Ook bij het kabinet Onkelinx, waar ik de vraag gedurende twee legislaturen tot driemaal toe stelde, reageerde men verontwaardigd en ontkennend. Nu blijkt dat tientallen adviserend geneesheren systematisch elk jaar een aanvraag indienen voor het sociaal statuut, terwijl ze voltijds aan de slag zijn als bediende en in die hoedanigheid reeds een wettelijk pensioen opbouwen. Het Riziv kan niet ontkennen dat het hen dat bijzondere sociaal statuut zonder enige vorm van controle heeft toegekend. Het bericht verscheen vrijdag in De Artsenkrant en is gebaseerd op een parlementaire vraag van N-VA volksvertegenwoordiger An Capoen.

In feite lokt het Riziv die fraude bewust of onbewust uit. Laten we ervan uit gaan dat het laatste het geval is. Dan is dit het gevolg van de perverse en onwettige manier waarop de conventie aan de artsen ter goedkeuring wordt voorgelegd. Daarbij hanteert men de opt out , wie niet tegen is en dat aangetekend laat weten, is voor. Dus wordt de conventie elk jaar met een gegarandeerde meerderheid goedgekeurd. Wie de conventie goedkeurt wordt uitgenodigd om gebruik te maken van het sociaal statuut.

De adviserend geneesheren die net als andere artsen over een Rizivnummer beschikken, krijgen net als de echte artsen een groen formulier waarop ze hun verzekeringsmaatschappij aanduiden en een verklaring op eer afleggen, waarin ze aangeven dat ze tot de conventie zijn toegetreden. In werkelijkheid is dit in 14% van de gevallen een valse verklaring, aangezien ze voltijds als bediende werken voor een ziekenfonds, en daarnaast geen of nauwelijks een medische praktijk hebben. Sinds 2014 moeten artsen een minimale activiteit kunnen aantonen om van het sociaal statuut te kunnen genieten. Dus een paar familieleden behandelen, of een avond in de week consultatie houden volstaat niet. Strikt gezien is dat zelfs verboden gezien hun statuut.

Enkel research of onderwijs zijn toegelaten als bijkomende activiteit. Het antwoord van minister Maggie De Block blijkt nu dat van de 335 adviserend geneesheren die bij het Riziv bekend zijn, er vorig jaar en het jaar voordien 47 van die artsen aanvraag ingediend. Het gaat om een bedrag van zo'n 175.000 euro per jaar. De adviserende geneesheren zijn niet de enige dokters die geen medische praktijk mogen voeren en van deze mogelijkheid profiteren. Er zijn ook artsen met een ambtenarenstatuut bij het Riziv, bij de FOD Volksgezondheid, het leger en andere (overheids)instellingen die geen praktijk voeren, en die een flink salaris gekoppeld aan een uitstekend pensioengarantie genieten.

Het gaat hem echter om meer dan sociale fraude. Dit is ook oneerlijke concurrentie. Vooral in het Franstalig landsgedeelte lijden huisartsen onder deze deloyale houding van hun collega's. Bovendien hoeven deze artsen zich niet bij te scholen noch accreditatiepunten te halen.

De ziekenfondsen zijn best op de hoogte van deze praktijken. Sterker nog, ze hebben er alles aan gedaan om ze beneden de radar te houden.

Tenslotte nog dit: als het Riziv niet op de hoogte was dan is dit geen slordige vergetelheid maar schuldig verzuim, zo niet incompetentie. De gelegenheid schept de dief. Maar de dieven zijn gekend nu. Eens kijken of de DGEC de ten onrechte toegekende extralegale pensioenrechten en reeds uitgekeerde pensioenen gaat terugvorderen. Volgens de wet kan de terugvordering tot vijf jaar terug gaan. Vandaag, maandag 9 februari,  wordt de kwestie besproken in de medicomut.

Marc van Impe

 

Bron: MediQuality

14:57 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (1)