16 november 2017

Pil én zender in één


De FDA heeft vandaag de verkoop goedgekeurd van Abilify MyCite, een pil die zowel werkzame stoffen bevat als een zendertje, waardoor de arts kan controleren of de patiënt zijn medicijnen heeft geslikt.


De pil bevat aripiprazol, een dopamine-agonist die in 2002 al was goedgekeurd, en die vooral dient om psychoses te onderdrukken bij schizofrenie. Het is een derivaat van quinolinon. Aripiprazol heeft een uniek werkingsmechanisme: partieel agonisme van de dopamine D2-receptoren en eveneens partieel agonist van serotonine 5-HT1a-receptoren en antagonist van 5HT2a-receptoren. Onder de naam Abilify is het al jaren op de markt. Het geneesmiddel wordt geproduceerd door Otsuka Pharmaceutical i.s.m. Bristol-Myers Squibb en sinds 2011 ook samen met Lundbeck. Sinds 2015 zijn de patenten verlopen en inmiddels zijn er generieke middelen te koop van meerdere fabrikanten. Met de nieuwe pil probeert het Japanse Otsuka Pharmaceutical zijn marktpositie te redden.


Het zendertje is sinds 2012 op de markt, maar tot nu toe zat het in een suikerpil die je supplementair met de medicatie moest innemen. Het werkt in combinatie met een ontvanger in een pleister op de huid, ter hoogte van de maag, die het signaal doorgeeft aan het mobieltje van de patiënt. Indien die het goed vindt, kan de behandelend arts meekijken via de cloud.


Volgens de producent, Proteus Digital Health in Redwood City, Californië, bewijst onderzoek dat het vooral bij psychiatrische patiënten de therapietrouw bevordert. Gedacht wordt aan bloeddrukverlagers en middelen tegen hepatitis C.

Marc van Impe


Bron: MediQuality

18:36 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)