14 februari 2018

Lakse zorgkassen dreigen tot 20 procent werkmiddelen kwijt te spelen


Inefficiënte zorgkassen dreigen tot 20 procent van hun werkingsmiddelen te verliezen. De Vlaamse regering gaat hun subsidies koppelen aan de tijdige afhandeling van ledenbijdragen en uitbetaling van tegemoetkomingen. Dat schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad vandaag.

Inefficiënte zorgkassen dreigen tot 20% van hun werkingskosten te verliezen. Dat is een belangrijke stap naar een sterke Vlaamse sociale zekerheid, zegt de N-VA. De regering stelt dat de zorgkassen van de klassieke ziekenfondsen Christelijke of Socialistische Mutualiteiten of de Onafhankelijke Ziekenfondsen voortaan beter op hun tellen moeten passen, willen ze de 4 procent subsidie voor hun werkingskosten behouden. Vanaf dit jaar wordt door een extern instituut gekeken naar de efficiëntie bij de ziekenfondsen. Daarmee komt een einde aan de zelfcontrole die toch altijd positief uitkwam. De mogelijke financiële sanctie voor te lakse zorgkassen loopt stelselmatig op tot 20 procent in 2022.

Elk jaar betaalt elke Vlaming die ouder is dan 26 jaar, een ledenbijdrage aan een zorgkas naar keuze. Sinds 1 januari bedraagt die 51 euro. Die Vlaamse Sociale Bescherming is een verplichte verzekering en wordt onder meer gebruikt om in een bijkomende ondersteuning te voorzien voor langdurig zieken, mensen met een handicap en bejaarden.

Bij de controle houdt de Vlaamse overheid straks vooral rekening met een tijdige afhandeling van de ­ledenbijdragen en uitbetaling van tegemoetkomingen. Sommige ziekenfondsen sturen hun leden veel te laat aanmaningen om hun bijdrage tijdig te betalen, omgekeerd treuzelen ze ook te lang met de tijdige uitbetaling van tegemoetkomingen aan de leden.

Een ziekenfonds als de Christelijke Mutualiteiten, de grootste in Vlaanderen, kreeg in 2016 bijna 5 miljoen euro aan Vlaamse werkingskosten. Daarvan wordt straks 1 miljoen euro gekoppeld aan een efficiënte werking. Minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) wil het concurrentie-element laten spelen. " Elke zorgkas zal goed willen scoren." De N-VA is altijd een koele minnaar geweest van de zorgkassen, omdat ze eigenlijk uitlopers zijn van de verzuilde ziekenfondsen maar ziet in dat de Vlaamse Sociale Bescherming aan belang wint en dat de zorgkas een nieuwe, belangrijke rol kan spelen. Zegt N-VA-parlementslid Peter Persyn in De Standaard: ‘Maar het systeem is wel een belangrijke opstap naar de uitbouw van een sterke Vlaamse sociale zekerheid. De verantwoordelijkheden van de zorgkassen zullen alleen maar belangrijker worden'. Persyn wil absoluut gedaan krijgen dat de transactiekosten zo laag mogelijk blijven en dat de burger zo laagdrempelig en neutraal mogelijk geholpen wordt. Hij krijgt daarin de steun van het Open VLD-parlementslid Freya Saeys die benadrukt dat er bij de zorgkassen ‘nog heel wat effi­ciëntiewinsten' te boeken zijn. ‘Denk alleen al aan een uniform computersysteem'.

Marc van Impe

 

Bron: MediQuality

08:51 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

13 februari 2018

Als je partner gewicht verliest, is de kans groot dat jij dat ook doet


Waar de liefde al niet goed voor is: als je wederhelft gewicht verliest door gezonder te leven is er een grote kans dat jij ook afvalt. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Connecticut dat recent in het gerenommeerde Obesity Journal verscheen.

Onderzoekers bestudeerden het gewichtsverlies van 130 koppels en kwamen tot de conclusie dat een derde van de partners die niet actief een levensstijlprogramma volgde – terwijl hun partner dat wel deed – 3% of meer van zijn initiële gewicht verloren had na zes maanden. Verklaring hiervoor is het zogenaamde ripple effect.

Liefde is… samen afvallen

Bij 32% van de koppels verloor de partner die niet ingeschreven was voor een levensstijlprogramma, maar wiens wederhelft dat wel was, 3% van zijn gewicht – of gemiddeld zo'n 2 kilogram – na een periode van zes maanden. Dat kan verklaard worden door het zogenaamde ripple effect: een gedragsverandering van een individu kan een onmiddellijke impact hebben op zijn omgeving. De ene geliefde gaat als het ware de gezonde levensstijl van de ander ‘kopiëren' en bijvoorbeeld meer voedingsmiddelen met een lager vetgehalte eten, dan wanneer de andere partner het programma niet zou volgen. Dat effect is te vergelijken met de rimpelingen of ripples die zich verspreiden als je iets in het water gooit.

Verder staat ook het ritme waaraan de koppels gewicht verliezen in verbinding met elkaar. Dat betekent dat wanneer de ene partner op een gestaag tempo gewicht verliest, de andere partner dat ook zal doen. Maar het geldt ook in de omgekeerde richting: wanneer de ene moeite heeft met afvallen, zal het bij de ander ook niet van een leien dakje lopen.

Baanbrekende studie

De studie van de Universiteit van Connecticut is de eerste in zijn soort. Nooit eerder onderzocht men arbitrair en objectief het afvalproces van koppels in levensstijlprogramma's die algemeen beschikbaar zijn. 130 samenwonende koppels werden willekeurig in twee groepen ingedeeld. In de ene groep volgde een wederhelft zes maanden lang het Weight Watchers-programma met persoonlijke begeleiding en online tools. In de andere groep kreeg een van de partners een informatiebrochure over gezond eten, voldoende beweging en strategieën om je gewicht onder controle te houden.

Marc van Impe

 

Bron: MediQuality

17:47 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

Uw honorarium? Een kwestie van verhoudingen


Ik lees in de krant dat een bekende Brusselse strafpleiter 250 € per uur een heel matig en dus normaal honorarium vindt. Een elektricien die ik vorig weekend ter hulp riep omdat plots een deel van het huis in het donker viel, kwam een kwartiertje langs, haalde een metertje uit zijn zak, stak hier en daar een stekker in een contactdoos en vroeg 40€, plus reiskosten en weekendvergoeding. Ik was voor zo’n kleine 80€ geholpen.

We kregen in die zin een bijdrage van dokter Arne Van Renterghem, huisarts in Mariakerke, die zich terecht verwondert waarom de prestatie van een huisarts in het weekend niet hoger ingeschat wordt.

"Geld is in sé niet zo belangrijk. Het is ook maar een vodje papier ten slotte. Geld stelt echter waarde voor. Hoeveel iemand wilt betalen voor een dienst of een product toont aan wat hij/zij ervan vindt.

Stel: je levert een dienst. Hoge kwaliteit of uniek of … in alle opzichten. Niemand die hetzelfde kan leveren. Lof alom. Je denkt - logischerwijs - dat je een hogere prijs kan vragen. Of dit lukt of niet hangt grotendeels af van het feit of de koper jouw extra kwaliteit écht wel zo belangrijk vindt. De kans is echter reëel dat een wat mindere kwaliteit voor de klant ook voldoende is. En dan doet hij/zij 2 mogelijke dingen: hij koopt de mindere dienstverlening of hij probeert te bekomen dat jij jouw betere dienstverlening verkoopt voor minder geld. Hij wilt wel wat jij hebt maar wilt er niet voor betalen.

Ik verneem dat bepaalde wachtposten een uurloon aan de arts van wacht betalen. Het bedrag dat ik hoor is 500 euro per 12 uur of 42 euro per uur.

Ik laat dat even inzinken.

42 euro per uur om 12 uur in het weekend, in de dag, in de nacht, uw tijd, kennis en expertise te leveren voor een vitale functie van de gezondheidszorg. Naast uw weekwerk.

Een tijdje geleden schreef ik dat een bedrag van 125 euro / uur maatschappelijk een correcte verloning is voor een huisarts, die ten slotte de centrale steunpilaar is van de gezondheidszorg.

Wat in het verhaal nog meer frappeerde is dat het management van die wachtpost voor hun managementvergaderingen zichzelf méér dan 42 euro / uur uitbetaalden (die situatie is nu veranderd).

Ik kwam niet bij van het lachten toen ik dat hoorde. En nog steeds, ook als ik dit nu aan het opschrijven ben, komt er een glimlach op mijn lippen. O ironie!

En het meest grappige is … het zijn de huisartsen die zichzelf 42 euro / uur uitbetalen. In het weekend. Wat gaan die doen als de tijd komt dat de huisarts in dienstverband komt? 20 euro / uur tijdens de week?

Wat iemand wilt betalen voor uw dienstverlening bepaalt wat hij of zij erover denkt.

Voor hoeveel je jezelf verkoopt bepaalt wat jij van jezelf denkt. Aan 42 euro / uur …."

De verontwaardiging spat er af. En terecht.

Ik rij naar huis en hoor op de radio een flard van een gesprek met een jonge geneesheer voor het volk die zegt blij te zijn met zijn nettoloon van 1.600€ per maand. En ik denk aan mijn oude vriend, dokter Kris Merckx, die samen met Ludo Martens in 1970 aan de wieg stond van AMADA, een organisatie die in 1979 vervelde tot de huidige PVDA. Hij startte samen met Michel Leyers op 4 januari 1971 de eerste praktijk van Geneeskunde voor het Volk (GvhV).

Dr. Merckx zetelde van 1976 tot aan de fusie in 1982 met Antwerpen in de gemeenteraad van Hoboken. Hij was 13 jaar lang hoofdredacteur van het partijblad Solidair en was ook woordvoerder voor de partij. Door zijn vele politiek werk moest hij zijn praktijk als arts laten vallen. Pas vanaf 2001 kon hij opnieuw halftime werken als arts in de groepspraktijk in Hoboken.

Dr. Kris Merckx ging met pensioen in de zomer van 2009. Bij de gemeente, districts- en provincieraadsverkiezingen van 2012 werd hij tweemaal verkozen als provincieraadslid en als districtsraadslid. Al die bijkomende activiteiten leverden hem niets op want dr. Merckx koos om tevreden te zijn met een gemiddeld werknemersloon, al het overige stortte hij in de partijkas. Nu leeft hij van een minimumpensioen. Zoals hij zijn er honderden artsen, indien niet meer: zij hebben heel hun leven hard gewerkt, en staan nu in overlevingsmodus. Het is een kwestie van verhoudingen.

Marc van Impe


Bron: MediQuality

08:40 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)