24 augustus 2016

Algoritme kan depressie vroegtijdig herkennen

Een nieuw algoritme kan een depressie herkennen nog voordat een professional die heeft vastgesteld en dat aan de hand van wat de patiënt post op Instagram. Dat melden Andrew Reece van Harvard University in Cambridge, Massachusetts, en Chris Danforth van de University of Vermont in Burlington. Zoals te verwachten hebben depressieve mensen de neiging om somberder beelden te post dan geestelijk gezonde, dus opgewekte personen. Vooral het gebruik van blauwe en grijze tinten geven aan dat het individu lijdt aan een depressie.

Het algoritme kan dus de depressie herkennen aan de hand van Instagram-foto's. De researchers begonnen hun onderzoek met een vragenlijst voor 500 medewerkers Amazon's Mechanical Turk service die ook een Instagram account hadden. De Turkers vulden ook een standard clinical depression survey in. Vervolgens legden 166 deelnemers hun Instagram-beelden voor.

De onderzoekers onderzochten bijna 44.000 foto's van de 166 gebruikers van het social medium. Het algoritme paste gezichtsdetectie toe, voerde een kleurenanalyse uit en bekeek de metadata van de Instagram-foto's. Bij de test kon het algoritme in 70 procent van de gevallen juist aangeven of de Instagram-gebruikers een depressie hadden. In sommige gevallen kon het algoritme de depressie zelfs eerder herkennen dan professionals. De onderzoekers hopen daarom bij te kunnen dragen aan vroegtijdige herkenning van depressies.

 

Marc van Impe

Bron: MediQuality

16:17 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

23 augustus 2016

Wetenschappers maken radicaal nieuwe pijnstiller zonder bijwerkingen

Een krachtige pijnstiller, even sterk of beter nog dan morfine, maar zonder vervelende bijwerkingen, het zou dé uitkomst zijn. In Nature verschijnt nu een artikel van de hand van team van Amerikaanse en Duitse wetenschappers van de University of California-San Francisco, de University of North Carolina, en de Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg, waarin de resultaten van testen op muizen met een nieuwe molecule, PZM21 gedoopt, beschreven worden. En die zijn uiterst positief.

PZM21 richt zich op het brein-gemedieerde emotionele component van de pijn. Hierdoor stilt het de pijn net zo goed als morfine, zonder de bijwerkingen van respiratoire depressie en zonder dopamine-gedreven verslaving in de hersenen.

De onderzoekers lieten in computersimulaties meer dan 3 miljoen verschillende chemische structuren koppelen aan de μOR morfinereceptor in het brein. Ze letten bij de simulaties ook goed op of de nieuwe middelen in potentie delen van de hersenen beïnvloeden die kunnen zorgen voor bijwerkingen als constipatie of ademhalingsproblemen; iets waar veel andere pijnstillers berucht om zijn.

PZM21 blijkt effectiever dan morfine te zijn, zonder de bijwerkingen en dat aan gelijke dosering. "We zijn voorzichtig optimistisch," zegt Aashish Manglik, docent in de moleculaire en cellulaire fysiologie van Stanford University's School of Medicine en één van de belangrijkste auteurs van de studie.

Het onderzoek was niet zo diervriendelijk maar efficiënt: muizen werden op een hete plaat gezet, waarna onderzoekers turfden of ze hun pootjes optrokken, eraan begonnen te likken of van de plaat af probeerden te springen. PZM21 bleek de pijn net zo goed te stillen als morfine. Bovendien leken de muizen niet verslaafd te raken het spul; zo bleven ze niet langer hangen in ruimtes waar het middel werd toegediend, iets wat bij verslavende middelen doorgaans wel gebeurt. Of het nieuwe middel toch voor onverwachte bijwerkingen zorgt bij mensen, is nu nog een vraag.

De negatieve bijwerkingen van pijnstillers staan vooral in de Verenigde Staten hoog op de politieke agenda. Het Amerikaanse congres trok deze zomer 1,1 miljard dollar extra uit voor nieuw onderzoek om de verslavingsgevoeligheid van pijnstillers te dempen. Volgens de laatste cijfers van het Centers for Disease Control and Prevention stierven in 2014 meer dan 14.000 mensen vanwege een overdosis pijnstillers. Een van de bekendste slachtoffers was begin dit jaar de Amerikaanse zanger Prince die stierf aan de gevolgen van een "onopzettelijke" overdosis van de opioïde fentanyl.

Link naar de studie : http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/n...

Marc van Impe

Bron: MediQuality

 

 

 

09:19 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

22 augustus 2016

Foute medicatie voor vier op tien bejaarden

Uit Nederlands onderzoek van dr. Donna Bosch-Lenders e.a, blijkt dat patiënten van 80 jaar of ouder, en dan vooral mannen, die 5 of meer voorgeschreven medicijnen gebruiken, weinig kennis hebben over de reden van voorschrijven. Patiënten die thuis wonen met een partner weten meer dan anderen. De onderzoekers vonden geen verband met opleidingsniveau. De onderzoekers ondervroegen de patiënten over hun medicatie tijdens huisbezoeken en met schriftelijke vragenlijsten.

Artsen worden steeds vaker geconfronteerd met complexe medische besluitvorming bij oudere patiënten met multimorbiditeit en polyfarmacie. Vanwege de veranderde farmacokinetiek en -dynamiek verhoogt het gebruik van meerdere medicijnen het risico op bijwerkingen, vooral bij ouderen. Ook draagt het gebruik van veel medicamenten per dag bij aan therapieontrouw, wat onder andere samenhangt met de kennis die patiënten hebben over de indicaties van de aan hen voorgeschreven medicatie.

Aan het onderzoek namen 24 huisartsenpraktijken (43 huisartsen, 21 praktijkondersteuners), 17 openbare apotheken en de medische specialisten van 2 regionale ziekenhuizen deel. 754 patiënten met een gemiddelde leeftijd van 73,2 jaar gebruikten gemiddeld 9 voorgeschreven medicijnen. 47,2% van hen was vrouw. In totaal werden 6960 medicijnen voorgeschreven, gemiddeld 9,2 per patiënt. Slechts 15% van hen kon de juiste indicatie van al hun voorgeschreven medicijnen benoemen. Deelnemers hadden accurate kennis over 64,6% van de voorgeschreven medicatie, maar wisten de indicatie niet van 31,6% van de medicijnen en voor 3,9% van de voorschriften noemden ze een foute indicatie. De beste kennis hadden mensen over antidiabetica (81,9% correct benoemd) maar dit was niet verrassend omdat niet alleen orale antidiabetica maar ook insuline-injecties hiertoe hoorden.

Bejaarden die in een verzorgingstehuis woonden wisten minder (op ≥ 75%-niveau) dan zelfstandig alleenwonende bejaarden. Er was geen significante relatie tussen opleidingsniveau en kennis over de voorgeschreven medicatie.

Het resultaat van deze studie is veel minder dan in een Canadese studie, waarin 65% van de patiënten 100% accurate medicatiekennis had. Patiënten kunnen baat hebben bij een duidelijke uitleg door een arts, verpleegkundige of apotheker, met duidelijke visuele of schriftelijke inname-instructies. Als patiënten een slecht begrip hebben van de indicaties van medicijnen, zijn zij waarschijnlijk ook minder goed in staat om symptomen die mogelijk samenhangen met hun medicatiegebruik te interpreteren en te omschrijven. In dergelijke situaties is het belangrijk veranderingen van medicatie niet alleen met de patiënt te bespreken, maar ook met een familielid of een verzorgende.

bron: https://www.ntvg.nl/artikelen/wat-weten-ouderen-met-polyf...

Marc van Impe

Bron : MediQuality

 

 

18:18 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)