07 januari 2018

Meer kinderen overleven na levertransplantatie


In de afgelopen twintig jaar is de overlevingskans na levertransplantatie bij kinderen gestegen met 12 procent. Van de kinderen die in de afgelopen tien jaar een donorlever ontvingen, was 83% na vijf jaar nog in leven. Tien jaar daarvoor was dat nog 71%. De resultaten van kinderen die een donorlever van een levende donor ontvingen, zijn nog beter: na vijf jaar is 95% van hen nog in leven. Onderzoekers van het UMCG Transplantatiecentrum publiceerden over de resultaten van het nationaal kinderlevertransplantatie-programma in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Onlangs werd in het UMCG de 500ste kinderlevertransplantatie uitgevoerd.

De onderzoekers analyseerden gegevens van kinderen die in de periode 1995-2016 een levertransplantatie hadden ondergaan in het UMCG. Hierbij vergeleken zij de uitkomsten van kinderen die een levertransplantatie hadden ondergaan in de periode 1995-2005 en in 2006-2016.

De verbetering van de uitkomsten in de afgelopen twee decennia is waarschijnlijk het resultaat van verbeterde operatietechnieken, selectiever gebruik van afweer-onderdrukkende medicijnen, betere infectiebestrijding en antistolling. Daarnaast worden kinderen met een aangeboren afwijking van de galwegen (biliaire atresie) vroeger verwezen, mede dankzij de centralisatie van de zorg voor deze kinderen.

Levende donor

Ook de invoering van de levende donorlevertransplantatie sinds 2004 is van belang. Hierbij staat een levende donor, meestal een van de ouders, een stuk lever af aan zijn of haar kind. De goede uitkomsten van levende donorlevertransplantatie kunnen worden verklaard door de (ruim van tevoren) geplande operatie waardoor zowel ontvanger als donor in optimale conditie kunnen zijn, de korte tijd dat de lever buiten het lichaam is omdat de operaties gelijktijdig in hetzelfde ziekenhuis plaatsvinden en de uitgebreid gescreende en gezonde donor.

Mijlpalen

Het UMCG had de primeur van de eerste levertransplantatie bij een volwassene in Nederland (1979) en van de eerste levertransplantatie bij een kind (1982). Het UMCG is het enige ziekenhuis in Nederland dat deze bijzondere vorm van chirurgie mag toepassen bij kinderen. Inmiddels worden er in Nederland jaarlijks circa 150 levertransplantaties verricht, waarvan tegenwoordig ongeveer 20 bij kinderen. In 2017 bereikte het UMCG een nieuwe mijlpaal met de 500ste kinderlevertransplantatie.

Marc van Impe

 

Bron: MediQuality

08:27 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

05 januari 2018

Brits ontbijt verhoogt risico op borstkanker


Een groot Brits onderzoek van de Universiteit van Glasgow koppelt het klassieke Britse ontbijt met ham, spek en worst aan een groter risico op borstkanker bij oudere vrouwen.

Postmenopauzale vrouwen die meer dan 9g verwerkt vlees per dag aten - ruwweg gelijk aan twee worstjes of drie sneetjes spek - bleken tot vijfmaal meer kans te hebben om borstkanker te ontwikkelen dan vrouwen die verwerkt vlees volledig vermeden. Bij jongere vrouwen kon dergelijk verband met borstkanker niet aangetoond worden.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn gezouten, gepekelde, gerookte en gefermenteerde vleeswaren net als sigaretten, alcohol en asbest de belangrijkste oorzaken van kanker, en bestaat er in dit geval een duidelijke relatie met darmkanker. Deze voedingswaren hebben meestal een hoog gehalte aan verzadigde vetten en chemicaliën zoals aminen, nitraten en nitrieten die kankerverwekkende verbindingen in het lichaam kunnen vormen.

De analyse van de data meer dan 260.000 Britse vrouwen van middelbare leeftijd suggereert nu dat de Britse ontbijtgewoonte ook verantwoordelijk is voor honderden vermijdbare gevallen van borstkanker per jaar. De bevindingen, die vandaag gepubliceerd worden in het European Journal of Cancer, tonen aan dat zelfs degenen die slechts af en toe of een kleine portie aten 15 procent meer kans maakten borstkanker te ontwikkelen dan degenen die het bij brood en beleg hielden.

Een meta-analyse van tien eerdere studies waarbij 1,7 miljoen vrouwen en 40.000 gevallen van borstkanker onderzocht werden, wijzen erop dat verwerkt vlees de kans op borstkanker bij postmenopauzale vrouwen met een tiende vergroot. Het onderzoek vond echter geen verband tussen borstkanker en rood vlees. Een Amerikaans ontbijt met gebakken aardappelen en steak mag dus.

https://www.journals.elsevier.com/european-journal-of-can...

Marc van Impe

Bron: MediQuality

08:07 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

04 januari 2018

Overdrijving in medisch nieuws begint al in het persbericht


Geen nieuws is zo onbetrouwbaar als gezondheidsnieuws. Dat blijkt uit een groots opgezet onderzoek van de Universiteit Leiden. En meestal zijn het de universiteiten of academische ziekenhuizen zelf die verantwoordelijk voor die onnauwkeurige berichtgeving.

Wetenschappers uit Leiden deden onderzoek naar 142 gezondheidsberichten in Nederlandse media, kranten, bladen, omroepen en online nieuwssites voor het brede publiek. Ze vergeleken de weergave in de media met de conclusies in wetenschappelijke tijdschriften. In veertig artikelen (28 procent) in de kranten troffen ze een overdrijving aan.

De overdrijving is de regel. Niet alleen in journalistieke stukken zitten slordigheden, ook in academische persberichten worden resultaten overdreven, schrijven de wetenschappers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en de Universiteit Leiden, in een betrouwbaar artikel vandaag verschijnt vandaag in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

De onderzoekers bestudeerden nieuws over onderzoeken die zijn verricht aan Nederlandse universiteiten en academische ziekenhuizen. Als een persbericht de conclusie van een studie overdreef, bevatten de nieuwsberichten over deze studie in 92 procent van de gevallen dezelfde overdrijving. Als het persbericht niet overdreef, was slechts 6 procent van de nieuwsberichten overdreven. Ook bleek dat over onderzoeken met een overdreven persbericht een groter aantal nieuwsberichten verscheen.

Een op de vijf persberichten over gezondheidsonderzoek en meer dan een op de vier nieuwsartikelen stellen oorzaak-en-gevolgrelaties sterker voor dan de onderzoekers dat zelf doen. "Dat kan kwalijke gevolgen hebben", zegt een van de auteurs, basisarts interne geneeskunde Joop Schat. "Die onjuiste informatie komt samen met de patiënten onze spreekkamer binnen."

Het onderzoek had, in navolging van een vergelijkbare studie die enkele jaren geleden in het wetenschappelijke tijdschrift BMJ verscheen over publicaties in Engeland, als doel te bepalen hoe vaak Nederlandse pers- en nieuwsberichten overdrijvingen bevatten en te onderzoeken waar deze overdrijving ontstaat in het traject tussen wetenschappelijke publicatie en krant.

Van associatie naar causaal verband

Een voorbeeld van hoe het mis kan gaan, is een studie naar het verband tussen creatieve beroepen en de ziekte van Parkinson. Volgens het wetenschappelijke artikel hierover hebben mannen die op latere leeftijd nog een creatief beroep uitoefenen, een lagere kans om Parkinson te ontwikkelen. In de media werd dit weergegeven als ‘een creatief beroep kan beschermend werken tegen Parkinson'. Die uitspraak maakt een causaal verband van de associatie die het originele artikel constateerde.

Voor hun studie ‘Overdreven gezondheidsnieuws' vergeleken de onderzoekers wetenschappelijke artikelen, de persberichten daarover en de nieuwsartikelen naar aanleiding van het wetenschappelijke artikel met elkaar. Ze noteerden onder meer hoe vaak de oorspronkelijke conclusie van het wetenschappelijke artikel afweek van en de conclusie in het persbericht en de nieuwsberichten.

Cruciale schakel tussen wetenschap en nieuws

De onderzoekers analyseerden 129 persberichten van Nederlandse universiteiten en universitair medische centra en alle 185 daarmee geassocieerde nieuwsberichten uit 2015. Van de persberichten overdreef 20 procent de conclusie of causale claim en van de nieuwsberichten was dit 29 procent. De kans op een overdreven nieuwsbericht was 16 keer hoger bij overdreven dan bij niet-overdreven persberichten. Dit duidt volgens de onderzoekers op een sterke associatie tussen overdrijving in het persbericht en nieuwsberichten.

Om overdrijving te ondervangen stellen de onderzoekers dat academische persvoorlichters zelf een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit van gezondheidsnieuws door de nauwkeurigheid en juistheid van hun persberichten te monitoren. Journalisten moeten volgens de auteurs op hun beurt kritisch omgaan met academische persberichten.

Het onderzoek is een samenwerking tussen Science Communication and Society, Journalistiek en Nieuwe Media en Public Health en Eerstelijns Geneeskunde van de Universiteit Leiden/LUMC.

Tenslotte nog dit: Belgische universiteiten bezondigen zich veel minder aan de zonde der overdrijving. Dat komt niet omdat ze eerlijker zijn in hun communicatie, maar omdat ze nauwelijks persberichten uitsturen.

https://www.ntvg.nl/artikelen/overdreven-gezondheidsnieuws

Marc van Impe

 

Bron: MediQuality

19:04 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (1)