11 februari 2018

Kanker niet langer hinderpaal voor gezonde zwangerschap

Zwanger zijn en kanker krijgen, het gebeurt maar het hoeft niet langer een onmogelijke strijd te worden tussen leven en dood. blijkt uit internationaal onderzoek in The Lancet Oncology van de Vlaamse hoogleraar gynaecologische oncologie Frédéric Amant aan het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis en het AMC in Nederland.

Amant verzamelde gedurende 10 jaar data uit zestien landen over zwangere kankerpatiënten en hun kinderen. Het resultaat zorgt voor schok in de oncologie: 'We zijn blijven aantonen dat de kinderen niet lijden, door erover te publiceren, door lezingen te geven.' Maar het beste resuyltaat is dat ‘we nu zien dat artsen onze boodschap oppakken, er ontstaat een mentaliteitsverandering.' arts .

Jaarlijks wordt bij een op de duizend zwangere vrouwen kanker vastgesteld. Behandeling betekende vroeger onherroepelijk schade aan het ongeboren kind. Niet behandelen leidde vaak tot de dood van de moeder. Nu blijkt dat de behandeling niet noodzakelijk schade toebrengt en dat de kinderen niet vaker afwijkingen hebben en zich in de eerste jaren na de geboorte net als andere kinderen ontwikkelen. De moeders overleven bovendien net zo vaak als kankerpatiënten die niet zwanger zijn.

De nieuwste studie in dit groots opgezette onderzoek is het promotieonderzoek van arts-onderzoeker Jorine de Haan (VUmc) die 1.170 zwangere vrouwen die tussen 1996 en 2016 de diagnose kanker kregen, volgde en wat de gevolgen waren voor moeder en kind. Onder hen 278 Nederlandse vrouwen. Het aantal vrouwen dat een kankerbehandeling kreeg, steeg elke vijf jaar met 10 procent. Vooral het aantal chemo's nam toe: tussen 2010 en 2016, de laatste onderzochte periode, kreeg 44 procent van de vrouwen een chemo en werd 36 procent geopereerd.

Het aantal levend geboren kinderen nam in twintig jaar tijd tot 90 procent toe. Het aantal te vroeg geboren kinderen nam af. 'Vroeger haalde de arts een kind vaak eerder, zodat de moeder na de bevalling meteen met de chemo kon beginnen', verduidelijkt Amant. 'Nu begint de arts al tijdens de zwangerschap met chemo en is er minder reden om het kind eerder te laten komen.'

Hoewel het aantal vroeggeboortes afneemt, zijn kinderen van kankerpatiënten bij de geboorte wel vaker te licht en hebben ze een grotere kans op opname op de neonatale intensive care. Ruim 40 procent van de pasgeborenen komt op die afdeling terecht. De onderzoekers zien een verband met de toename aan chemokuren. Bepaalde chemo's beschadigen het dna van cellen en dat kan de ontwikkeling van de placenta beïnvloeden. Maar ook andere zaken kunnen bij dat lage geboortegewicht een rol spelen, benadrukt Amant, zoals stress bij de moeder.

Tot nu toe laat onderzoek zien dat het lage geboortegewicht geen nadelige gevolgen heeft, aldus Amant. De kinderen hebben na een paar maanden een normaal gewicht, en een reguliere lengte en hoofdomtrek. Kankerpatiënten, zo blijkt ook uit deze studie, krijgen niet vaker dan gemiddeld een kind met een ernstige afwijking. Chemokuren worden niet voor de twaalfde week van de zwangerschap gegeven omdat in die periode de organen van het kind worden aangelegd, wat de kans op misvormingen vergroot. Na de twaalfde week, als de organen alleen nog maar groeien, is die kans uiterst klein. Toch is het belangrijk, zegt Amant in De Volkskrant, om zwangere kankerpatiënten heel goed in het oog te houden. 'De groei van de baby mag wat afvlakken maar als de achterstand te groot wordt, moeten we ingrijpen.'

http://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470...

Marc van ImpeBron: MediQuality

09:19 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

29 januari 2018

Bloeddruk hartpatiënten onder controle dankzij HartWacht


Uit Nederlands praktijkonderzoek blijkt dat dankzij de app HartWacht van de Cardiologie Centra Nederland (CCN) 64 procent van de resistente hypertensiepatiënten de hoge bloeddruk onder controle heeft gekregen in drie maanden.

Hartwacht is er voor patiënten met hartfalen, hartritmestoornissen en resistente hypertensie. Patiënten doen zelf thuis metingen en hun eigen cardioloog kijkt op afstand mee. Met het apparaatje een hartfilmpje kunnen maken of een ECG. De gegevens sturen ze via hun smartphone of tablet naar het datacentrum van CCN. Die meten dan structureel de klinische effecten en de effecten op de kwaliteit van leven van de inzet van Hartwacht bij verzekerden van zorgverzekeraar Zilveren Kruis. De zorgverzekeraar, die HartWacht voor zijn verzekerden vergoedt sinds 2016, noemt de eerste resultaten "indrukwekkend".

Enkele honderden verzekerden van Zilveren Kruis maken gebruik van Hartwacht. Het betreft patiënten die zijn doorverwezen door een huisarts omdat de hoge bloeddruk niet daalde na het gebruik van medicijnen. Igor Tulevski, cardioloog en medeoprichter van CCN: "Patiënten ervaren meer vrijheid en een verhoogde kwaliteit van leven. Doordat ze 24 uur per dag en 7 dagen per week in contact kunnen staan met een cardioloog voelen zij zich bovendien veiliger, ze zijn in staat eigen regie te nemen." Met de cVitals-app van FocusCura kunnen patiënten waarden als bloeddruk en hartslag monitoren en naar een cardioloog sturen.

Cardiologen zien de patiënt bij een traditionele behandeling vaak maar eens per jaar. Tulevski: "Dankzij HartWacht is het nu mogelijk vanuit huis veel meer metingen van vitale waarden te doen. Dit geeft vergaand inzicht in de situatie van de patiënt". Zodra de waarden van de patiënt afwijken kan een cardioloog op afstand hulp verlenen. "De data over het afgelopen jaar toont aan dat we uitschieters in de gezondheidsstatus van patiënten kunnen voorkomen, met een verlaging in spoedbezoeken tot gevolg."

HartWacht is een gezamenlijk initiatief van Zilveren Kruis, Cardiologie Centra Nederland (CCN) en het Nederlandse zorginnovatiebedrijf FocusCura. Verzekerden van Zilveren Kruis krijgen HartWacht op medisch voorschrift vergoed. Andere gaan nu ook Hartwacht vergoeden.

Marc van Impe

Bron: MediQuality

18:30 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

25 januari 2018

Een gemiste kans


Het Brusselse Universitair Ziekenhuis Saint-Luc start niet alleen een totale architecturale nieuwbouw, er wordt ook een totaal nieuw virtueel ziekenhuis opgezet. Spil in dat geheel is het elektronisch medisch dossier.

Saint-Luc koos daarvoor voor de software van Epic, een volledig geïntegreerd CMS-gecertificeerde electronic medical record (EMR) systeem en het meest gebruikte EMR in de VS. Tot op heden hebben meer dan 50 procent van de Amerikaanse bevolking hun medische dossiers opgeslagen onder Epic.

Zonder twijfel is dit een van de meest performante systemen, gebruikt in de belangrijkste Amerikaanse universitaire ziekenhuizen. Ook in Nederland is Epic zowat de standaard geworden. Maar niet in ons land. In dit land bestaat de surrealistische situatie dat zowat elk universitair ziekenhuis zijn eigen EMR heeft ontwikkeld of, zoals in het geval van Saint-Luc, aankoopt. De UZ's doen dit om de eenvoudige reden dat ze daardoor aan klantenbinding willen doen. Die klanten zijn niet de patiënten, want die hebben daar geen baat bij, maar de perifere ziekenhuizen die op die manier onlosmakelijk verbonden zijn met het betrokken UZ. Wat betekent dat artsen van dat UZ consultaties kunnen doen in de verbonden ziekenhuizen en direct toegang hebben tot de centrale database. Artsen van een ander, ‘concurrerend', UZ zien zich op die manier de pas afgesneden.

Uiteraard kunnen de verschillende systemen met elkaar op een of andere manier informatie uitwisselen maar dit gaat heel omslachtig en vaak is die informatie onvolledig, ontbreken er protocollen en medisch beeld.

Renaud Mazy, gedelegeerd bestuurder van het UZ Saint-Luc, erkent die situatie. Maar zegt er gelijk bij dat hij alleen maar kan hopen dat de andere Franstalige UZ's zich zullen aansluiten bij de keuze van zijn ziekenhuis. Of het dan niet logisch zou zijn dat tenminste een regionale minister van volksgezondheid na rijp beraad één norm zou opleggen. "Dat zou inderdaad een logische keuze," zegt hij, "maar blijkbaar ontbreekt daarvoor de politieke moed."

Moed of visie, het is maar hoe je het bekijkt. In elk geval is het eens te meer een gemiste kans.

Marc van Impe

Bron: MediQuality

19:47 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)