29 januari 2018

Innovatieve digitale zorg thuis nu ook voor ernstig zieke patiënten


Nederland zet een revolutionaire stap op het gebied van het digitaal thuis volgen van patiënten met chronische ziekten. Flow, het centrum voor Preventie, Telemedicine en Revalidatie Chronische Ziekten in Máxima Medisch Centrum in Utrecht is gestart met een nieuw Remote Patiënt Management-programma (RPM).

Met dit programma worden ernstig zieke patiënten met zowel chronisch hartfalen als COPD thuis gemonitord. Hiermee wil Flow een aantoonbaar hogere kwaliteit van leven realiseren tegen gelijkblijvende of gereduceerde kosten van zorg. Het nieuwe programma is volledig gebaseerd op voor patiënten belangrijke aspecten, zoals meer veiligheid doordat het medisch team dagelijks meekijkt, minder of kortere opnames, een betere kwaliteit van leven en minder complicaties. En dus minder angst en stress en toch goedkopere zorg.

Het programma is speciaal ontwikkeld voor patiënten met zowel chronisch hartfalen als COPD én een hoog risico op heropname. Zij worden dag en nacht in de thuissituatie gemonitord en begeleid door een multidisciplinair team. De patiënt meet zelf dagelijks bloeddruk, saturatie, gewicht, temperatuur, beweegactiviteit en hartslag en beantwoordt iedere dag vragen over mogelijke klachten op een digitaal platform. De data wordt bekeken door hun casemanager: hoogopgeleide hart- en longverpleegkundigen in MMC. Via chatberichten of videobellen hebben de patiënt en de casemanager contact. De casemanager consulteert de longarts en cardioloog tijdens een dagelijks multidisciplinair overleg (MDO). Voor interventies bij verslechtering van de situatie van de patiënt, zijn behandelprotocollen ontwikkeld. Stabiliseert de ziekte, dan is het mogelijk om de frequentie van de metingen aan te passen. Het programma is gebouwd op de ervaringen van de patiënten en niet op de veronderstellingen van de ontwerpers.

Hareld Kemps, medisch hoofd van Flow en cardioloog: "We hebben de patiënten gevraagd wat zij belangrijk vinden. Ze geven zelf aan dat ze structureel te laat aan de bel trekken als hun situatie verslechtert. Daardoor komen ze bijna altijd te laat in het ziekenhuis, waardoor een ziekenhuisopname noodzakelijk is. Terwijl een opname voor deze groep juist zeer grote gevolgen heeft: hun herstel duurt veel langer dan gemiddeld en de kans op een nieuwe opname neemt iedere keer toe. Snel medisch ingrijpen helpt deze patiënten op alle fronten."

Verder geven de patiënten aan dat ze het belangrijk vinden om één aanspreekpunt te hebben, dat de verschillende medisch specialisten betrokken bij hun verschillende ziektes, goed met elkaar communiceren en dat ze graag weer leren vertrouwen op de eigen lichaamssignalen. Een belangrijke factor, volgens Kemps: "Als medisch specialisten weten we veel van een bepaald vakgebied en we kunnen onze patiënten uitstekend behandelen op dit gebied. Patiënten hebben echter in heel veel gevallen twee chronische ziekten of meer. Mijn collega longarts en ik kunnen wanneer we de krachten bundelen onze patiënten betere expertise én betere service bieden. Een patiënt voelt zelf goed aan of een verslechtering meer door de longen of meer door het hart veroorzaakt wordt. Door daar goed naar te luisteren, en dat doen we nu dagelijks in het RPM zorprogramma, kunnen we veel gerichtere interventies inzetten. Zo leren wij als artsen veel van elkaar en van de patiënt over de combinatie van ziekten. En de patiënt leert steeds meer over zijn ziekten. Het stelt hem of haar beter in staat de eigen chronische ziekten zelf te managen."

Met een wetenschappelijke studie hoopt Flow aan te tonen dat deze nieuwe manier van zorg verlenen bijdraagt aan het behoud van kwaliteit van leven van de patiënten (ondanks progressie van hun ziekten), dat de zelfmanagementvaardigheden van de patiënten toenemen én dat de duur van de opnames korter wordt dan voorheen.

Marc van Impe

Bron: MediQuality

22:19 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

Bloeddruk hartpatiënten onder controle dankzij HartWacht


Uit Nederlands praktijkonderzoek blijkt dat dankzij de app HartWacht van de Cardiologie Centra Nederland (CCN) 64 procent van de resistente hypertensiepatiënten de hoge bloeddruk onder controle heeft gekregen in drie maanden.

Hartwacht is er voor patiënten met hartfalen, hartritmestoornissen en resistente hypertensie. Patiënten doen zelf thuis metingen en hun eigen cardioloog kijkt op afstand mee. Met het apparaatje een hartfilmpje kunnen maken of een ECG. De gegevens sturen ze via hun smartphone of tablet naar het datacentrum van CCN. Die meten dan structureel de klinische effecten en de effecten op de kwaliteit van leven van de inzet van Hartwacht bij verzekerden van zorgverzekeraar Zilveren Kruis. De zorgverzekeraar, die HartWacht voor zijn verzekerden vergoedt sinds 2016, noemt de eerste resultaten "indrukwekkend".

Enkele honderden verzekerden van Zilveren Kruis maken gebruik van Hartwacht. Het betreft patiënten die zijn doorverwezen door een huisarts omdat de hoge bloeddruk niet daalde na het gebruik van medicijnen. Igor Tulevski, cardioloog en medeoprichter van CCN: "Patiënten ervaren meer vrijheid en een verhoogde kwaliteit van leven. Doordat ze 24 uur per dag en 7 dagen per week in contact kunnen staan met een cardioloog voelen zij zich bovendien veiliger, ze zijn in staat eigen regie te nemen." Met de cVitals-app van FocusCura kunnen patiënten waarden als bloeddruk en hartslag monitoren en naar een cardioloog sturen.

Cardiologen zien de patiënt bij een traditionele behandeling vaak maar eens per jaar. Tulevski: "Dankzij HartWacht is het nu mogelijk vanuit huis veel meer metingen van vitale waarden te doen. Dit geeft vergaand inzicht in de situatie van de patiënt". Zodra de waarden van de patiënt afwijken kan een cardioloog op afstand hulp verlenen. "De data over het afgelopen jaar toont aan dat we uitschieters in de gezondheidsstatus van patiënten kunnen voorkomen, met een verlaging in spoedbezoeken tot gevolg."

HartWacht is een gezamenlijk initiatief van Zilveren Kruis, Cardiologie Centra Nederland (CCN) en het Nederlandse zorginnovatiebedrijf FocusCura. Verzekerden van Zilveren Kruis krijgen HartWacht op medisch voorschrift vergoed. Andere gaan nu ook Hartwacht vergoeden.

Marc van Impe

Bron: MediQuality

18:30 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

25 januari 2018

Een gemiste kans


Het Brusselse Universitair Ziekenhuis Saint-Luc start niet alleen een totale architecturale nieuwbouw, er wordt ook een totaal nieuw virtueel ziekenhuis opgezet. Spil in dat geheel is het elektronisch medisch dossier.

Saint-Luc koos daarvoor voor de software van Epic, een volledig geïntegreerd CMS-gecertificeerde electronic medical record (EMR) systeem en het meest gebruikte EMR in de VS. Tot op heden hebben meer dan 50 procent van de Amerikaanse bevolking hun medische dossiers opgeslagen onder Epic.

Zonder twijfel is dit een van de meest performante systemen, gebruikt in de belangrijkste Amerikaanse universitaire ziekenhuizen. Ook in Nederland is Epic zowat de standaard geworden. Maar niet in ons land. In dit land bestaat de surrealistische situatie dat zowat elk universitair ziekenhuis zijn eigen EMR heeft ontwikkeld of, zoals in het geval van Saint-Luc, aankoopt. De UZ's doen dit om de eenvoudige reden dat ze daardoor aan klantenbinding willen doen. Die klanten zijn niet de patiënten, want die hebben daar geen baat bij, maar de perifere ziekenhuizen die op die manier onlosmakelijk verbonden zijn met het betrokken UZ. Wat betekent dat artsen van dat UZ consultaties kunnen doen in de verbonden ziekenhuizen en direct toegang hebben tot de centrale database. Artsen van een ander, ‘concurrerend', UZ zien zich op die manier de pas afgesneden.

Uiteraard kunnen de verschillende systemen met elkaar op een of andere manier informatie uitwisselen maar dit gaat heel omslachtig en vaak is die informatie onvolledig, ontbreken er protocollen en medisch beeld.

Renaud Mazy, gedelegeerd bestuurder van het UZ Saint-Luc, erkent die situatie. Maar zegt er gelijk bij dat hij alleen maar kan hopen dat de andere Franstalige UZ's zich zullen aansluiten bij de keuze van zijn ziekenhuis. Of het dan niet logisch zou zijn dat tenminste een regionale minister van volksgezondheid na rijp beraad één norm zou opleggen. "Dat zou inderdaad een logische keuze," zegt hij, "maar blijkbaar ontbreekt daarvoor de politieke moed."

Moed of visie, het is maar hoe je het bekijkt. In elk geval is het eens te meer een gemiste kans.

Marc van Impe

Bron: MediQuality

19:47 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)