22 februari 2018

Lyme: nieuwe bewijzen voor persistente borrelia-infectie


Wetenschappers van de Tulane University, Louisiana, hebben bevestiging gevonden voor het bestaan van persistente borrelia-infectie, beter bekend als de ziekte van Lyme.

Resusapen werden geïnfecteerd met Borrelia burgdorferi en vier maanden later 28 dagen lang behandeld met een antibioticum. Het antibioticum slaagde er niet in om de borreliabacterie volledig uit te roeien: 7 tot 12 maanden later konden de wetenschappers de bacterie terugvinden in verschillende weefsels, weliswaar in lage concentraties.

Borrelia kan dus ontsnappen aan het immuunsysteem van het lichaam, een antibioticumbehandeling doorstaan en vitale organen zoals hart en hersenen invaderen, zo besluiten de onderzoekers. Het gaat eerder om zwakke infecties met lage aantallen aan bacteriën, maar precies daarom is het goed mogelijk dat een persistente infectie oorzaak kan zijn van vele niet-specifieke ('vage') symptomen zonder dat de infectie bij mensen waarneembaar is.

Begin deze maand nog verscheen in Knack een virulent artikel waarin wetenschapsjournalist Dirk Draulans en viroloog professor Marc Van Ranst de persistente borrelia-infectie naar het rijk der fabelen verwezen. Prof. Van Ranst had het in die context over de 'nog grotere schurken' die voor hem 'de artsen (zijn) die zijn overgegaan naar de dark side om hun duistere magie te beoefenen'.

Het onderzoek toont ook het bestaan van infectie in afwezigheid van de normaal verwachte antilichaamrespons. De immuunrespons is erg variabel, waarschijnlijk ook bij de mens, ondanks het gebruik van een duidelijk gedefinieerde borreliastam. Op diverse plekken in het lichaam worden tekenen van ontsteking gezien. Bovendien toonden de wetenschappers aan dat de teruggevonden borreliabacteriën levensvatbaar zijn.

De meeste lymepatiënten worden succesvol behandeld, maar een groep blijft langdurig ziek. Omdat bij deze patiënten geen infectie meer vastgesteld kan worden, spreken wetenschappers van post-Lyme disease of post-treatment persistence. Wat de oorzaak is van post-Lyme disease is lange tijd onderwerp van een pittige discussie geweest. De consensus is vandaag nog steeds dat de symptomen niet te wijten kunnen zijn aan een blijvende infectie.

Eerdere experimenten met muizen hadden al de suggestie gewekt dat borrelia na antibioticum in het lichaam kan achterblijven. Daaruit bleek inderdaad dat borrelia 12 maanden na behandeling kan terugkeren. Maar het verloop van een infectie bij muizen verschilt sterk van die bij mensen.

Marc van Impe

Referenties

Embers ME, Hasenkampf NR et al. Variable manifestations, diverse seroreactivity and post-treatment persistence in non-human primates exposed to Borrelia burgdorferi by tick feeding.PLoS One. 2017 Dec 13;12(12):e0189071 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29236732

Crossland NA, Alvarez X, Embers ME. Late Disseminated Lyme Disease: Associated Pathology and Spirochete Persistence Post-Treatment in Rhesus Macaques. Am J Pathol. 2017 Dec 11. pii: S0002-9440(17)30894-5 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/29242055/

 

Bron: MediQuality

09:07 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

21 februari 2018

Google werkt samen met hulpdiensten


Google USA heeft een proefproject met 50 noodoproepdiensten in de VS opgestart waarbij het samen werkt met ambulancediensten om locatiedata van bellers onmiddellijk te delen. Op die manier krijgen hulpverleners van 911 automatisch nauwkeurige locatiegegevens te zien.

Volgens The Wall Street Journal deelt Android preciezere locatiegegevens dan de telecomoperatoren, en volgens de Google zijn de eerste resultaten positief. In 80 procent van de gevallen bleken locatiegegevens nauwkeuriger te zijn, vergeleken met data die door de providers werd gedeeld. Google denkt dat het per jaar zo'n 10.000 levens kan redden als het ambulancediensten automatisch kan inlichten over de locatiegegevens van een bellers. Belangengroepen voeren al langer druk uit op Apple en Google om de locatiegegevens van gebruikers te delen bij noodgevallen. Apple gaat daar voorlopig niet op in, terwijl Google wil wel meer experimenteren.

Meer info: https://www.wsj.com/articles/google-tests-system-to-help-...

Marc van Impe

 

Bron: MediQuality

13:12 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

Helft Nederlanders niet zeker over privacy medische gegevens


De Nederlander gaat massaal gebruikmaken van nieuwe privacyrechten die op 25 mei van kracht worden. De Europese GDPR (General Data Protection Regulation) verstrengt de privacybescherming van EU-burgers.

Maar uit het rapport ‘Weten is willen', een nieuw opinieonderzoek van KPMG naar privacy en veiligheid, blijkt dat minder dan 20% van de Nederlanders op de hoogte is van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 80% eist herkenbaarheid van bedrijven die persoonsgegevens verwerken. 46% ruilt privacy voor veiligheid; 25% verruilt veiligheid voor privacy. En 70% zet vraagtekens bij bescherming van het Electronisch Patientendossier.

Nederlanders gaan massaal gebruikmaken van de rechten die de nieuwe privacywet hen biedt. De AVG die eind mei 2018 van kracht wordt, krijgen burgers onder meer het recht om al hun persoonlijke gegevens in te zien, te verwijderen, en om onjuiste persoonlijke gegevens te corrigeren.

"Gewezen op hun nieuwe rechten, wil meer dan 80% in actie komen. Dat betekent dat bedrijven en instanties hun borst kunnen natmaken", aldus Koos Wolters, privacy expert van KPMG. In het licht van het aanstaande referendum over de vernieuwde Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten is het ook opvallend dat bijna de helft van de Nederlanders privacy inlevert voor veiligheid.

Uit dit opinieonderzoek blijkt dat minder dan 20% van de Nederlanders op dit moment op de hoogte is van de nieuwe wetgeving die in mei van kracht wordt.

Wolters: "Als straks het besef doorklinkt welke rechten burgers krijgen, zullen organisaties alle zeilen bij moeten zetten om aan alle eisen te voldoen. Immers, organisaties die hun maatregelen op orde hebben, genieten meer vertrouwen bij consumenten waardoor zij sneller toegang krijgen tot persoonsgegevens."

Nederlanders willen vooral weten wie wat verzamelt. Meer dan 80% vindt dat bedrijven en instanties die beschikken over bijzondere persoonsgegevens dit duidelijk moeten vermelden en moeten garanderen dat dit volledig privacy-proof gebeurt.

 

Veiligheid belangrijker dan privacy

Nederlanders vinden hun veiligheid belangrijker dan hun privacy. Bijna de helft (46%) van de Nederlanders is van mening dat de overheid meer bevoegdheden zou moeten krijgen om de criminaliteit terug te dringen, ook als dit ten koste zou gaan van de privacy.

Wolters: "Andersom is slechts 25% bereid om veiligheid in te leveren voor privacy. Overigens vindt een meerderheid van de Nederlanders dat de overheid er goed in geslaagd is de juiste balans te vinden in het borgen van veiligheid en privacy."

Zorgen om bescherming medische gegevens

Uit het onderzoek van KPMG blijkt dat Nederlanders zich met name zorgen maken om de wijze waarop wordt omgegaan met hun medische gegevens. 70% heeft twijfels over het gebruik van dit soort persoonlijke informatie, vooral in het elektronisch patiëntendossier (EPD).

Wolters: "90% heeft nog nooit het eigen EPD ingezien. Veel mensen zetten bovendien vraagtekens bij de veiligheid van hun gegevens bij de huisarts. Minder dan de helft van de Nederlanders denkt dat medische gegevens die worden bewaard door de huisarts of dokter goed beschermd zijn."

Marc van Impe

Bron: MediQuality

09:06 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)