05 februari 2018

Draagmoederbank heeft zin


Dit weekend een bericht via LinkedIn: een hoogopgeleide vrouw, manager in een IT-bedrijf, alleenstaande, zoekt een draagmoeder. Vergoeding contractueel vastgelegd.

Enkele weken geleden zoekt een vriendin op facebook die aan een genetische afwijking blijkt te lijden en nooit zwanger kan worden, een draagmoeder. Ze is gehuwd en werkt in de media. Vergoeding af te spreken

Vroeger werd je er wel eens op aangesproken in je eigen kring. Nu gaat het op de sociale media en de boodschappen krijgen heel wat likes. België laat de praktijk van draagmoederschap toe als er niet betaald wordt. Maar die regel wordt meestal omzeild, zegt ons een specialist die aan het Brusselse UZ verbonden is. Er bestaat in ons land geen wettelijke regeling voor draagmoeders en wensouders. Çavaria, de Vlaamse belangenbehartiger van holebi's en transgenders, dringt er bij de federale regering wel op aan om een wettelijke regeling uit te werken die voldoende aandacht heeft voor de rechten van het kind. In oktober wou professor dr. En Europees Parlementslid Petra De Sutter (Groen) een rapport over draagmoederschap te laten goedkeuren in de plenaire zitting van de Raad van Europa. Maar dat mislukte. Er komt dus geen internationaal verbod op commercieel draagmoederschap, maar evenmin een totaalverbod op (commercieel en niet-commercieel) draagmoederschap. Alle Belgische vertegenwoordigers in de Raad van Europa stemden voor de aanbevelingen van het rapport.

Momenteel is in de meeste Europese landen commercieel draagmoederschap niet toegelaten. In Rusland, Oekraïne en Georgië is commercieel draagmoederschap wel toegelaten, maar enkel indien de wensouders hetero zijn. Oekraïne is de soepelste regelgever in deze. Nederlandse specialisten en de stichting FIOM pleiten nu voor de oprichting van een draagmoederbank, die wensouders koppelt aan vrouwen die bereid zijn een kind voor een ander te dragen.

Gynaecoloog Roel Schats van het VU medisch centrum in Amsterdam, het enige ziekenhuis in Nederland waar wensouders terechtkunnen voor zogenoemd 'hoogtechnologisch draagmoederschap' is pleitbezorger van dit project. Ook het FIOM, kenniscentrum voor vraagstukken rond zwangerschap en afstamming, ziet een groeiende belangstelling voor draagmoederschap, zowel bij heterostellen van wie de vrouw om medische redenen geen kind kan dragen als bij mannenkoppels. Het FIOM en Schats pleiten voor het 'Engelse model': een bemiddelingsorganisatie zonder winstoogmerk, waar wensouders en draagmoeders kunnen worden gescreend, begeleid en aan elkaar gekoppeld.

Er zijn ook in Groot-Brittannië nog te weinig draagmoeders. Toch blijken daar jaarlijks tientallen vrouwen uit altruïsme bereid een kind te dragen voor ouderkoppels die zij van tevoren niet kenden. De NVOG, de Nederlandse beroepsvereniging van gynaecologen, heeft evenmin principiële bezwaren. Wel bepleit zij terughoudendheid met draagmoederschap 'zolang de juridische aspecten niet voldoende zijn afgedekt'.

Marc van Impe

 

Bron: MediQuality

10:36 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

29 januari 2018

Innovatieve digitale zorg thuis nu ook voor ernstig zieke patiënten


Nederland zet een revolutionaire stap op het gebied van het digitaal thuis volgen van patiënten met chronische ziekten. Flow, het centrum voor Preventie, Telemedicine en Revalidatie Chronische Ziekten in Máxima Medisch Centrum in Utrecht is gestart met een nieuw Remote Patiënt Management-programma (RPM).

Met dit programma worden ernstig zieke patiënten met zowel chronisch hartfalen als COPD thuis gemonitord. Hiermee wil Flow een aantoonbaar hogere kwaliteit van leven realiseren tegen gelijkblijvende of gereduceerde kosten van zorg. Het nieuwe programma is volledig gebaseerd op voor patiënten belangrijke aspecten, zoals meer veiligheid doordat het medisch team dagelijks meekijkt, minder of kortere opnames, een betere kwaliteit van leven en minder complicaties. En dus minder angst en stress en toch goedkopere zorg.

Het programma is speciaal ontwikkeld voor patiënten met zowel chronisch hartfalen als COPD én een hoog risico op heropname. Zij worden dag en nacht in de thuissituatie gemonitord en begeleid door een multidisciplinair team. De patiënt meet zelf dagelijks bloeddruk, saturatie, gewicht, temperatuur, beweegactiviteit en hartslag en beantwoordt iedere dag vragen over mogelijke klachten op een digitaal platform. De data wordt bekeken door hun casemanager: hoogopgeleide hart- en longverpleegkundigen in MMC. Via chatberichten of videobellen hebben de patiënt en de casemanager contact. De casemanager consulteert de longarts en cardioloog tijdens een dagelijks multidisciplinair overleg (MDO). Voor interventies bij verslechtering van de situatie van de patiënt, zijn behandelprotocollen ontwikkeld. Stabiliseert de ziekte, dan is het mogelijk om de frequentie van de metingen aan te passen. Het programma is gebouwd op de ervaringen van de patiënten en niet op de veronderstellingen van de ontwerpers.

Hareld Kemps, medisch hoofd van Flow en cardioloog: "We hebben de patiënten gevraagd wat zij belangrijk vinden. Ze geven zelf aan dat ze structureel te laat aan de bel trekken als hun situatie verslechtert. Daardoor komen ze bijna altijd te laat in het ziekenhuis, waardoor een ziekenhuisopname noodzakelijk is. Terwijl een opname voor deze groep juist zeer grote gevolgen heeft: hun herstel duurt veel langer dan gemiddeld en de kans op een nieuwe opname neemt iedere keer toe. Snel medisch ingrijpen helpt deze patiënten op alle fronten."

Verder geven de patiënten aan dat ze het belangrijk vinden om één aanspreekpunt te hebben, dat de verschillende medisch specialisten betrokken bij hun verschillende ziektes, goed met elkaar communiceren en dat ze graag weer leren vertrouwen op de eigen lichaamssignalen. Een belangrijke factor, volgens Kemps: "Als medisch specialisten weten we veel van een bepaald vakgebied en we kunnen onze patiënten uitstekend behandelen op dit gebied. Patiënten hebben echter in heel veel gevallen twee chronische ziekten of meer. Mijn collega longarts en ik kunnen wanneer we de krachten bundelen onze patiënten betere expertise én betere service bieden. Een patiënt voelt zelf goed aan of een verslechtering meer door de longen of meer door het hart veroorzaakt wordt. Door daar goed naar te luisteren, en dat doen we nu dagelijks in het RPM zorprogramma, kunnen we veel gerichtere interventies inzetten. Zo leren wij als artsen veel van elkaar en van de patiënt over de combinatie van ziekten. En de patiënt leert steeds meer over zijn ziekten. Het stelt hem of haar beter in staat de eigen chronische ziekten zelf te managen."

Met een wetenschappelijke studie hoopt Flow aan te tonen dat deze nieuwe manier van zorg verlenen bijdraagt aan het behoud van kwaliteit van leven van de patiënten (ondanks progressie van hun ziekten), dat de zelfmanagementvaardigheden van de patiënten toenemen én dat de duur van de opnames korter wordt dan voorheen.

Marc van Impe

Bron: MediQuality

22:19 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

23 januari 2018

Driekwart bevolking wil eigen gezondheid monitoren


Patiënt empowerment. Sommigen blijven het er lastig mee hebben. Maar de evolutie is onomkeerbaar. In ons land zijn we specialist in het ontwijken van de realiteit: als we ze niet analyseren bestaat de werkelijkheid niet.

In Nederland daarentegen gaat men actief op zoek naar wat er echt gebeurt. Zo blijkt uit een onderzoek van het adviesbureau Enable U dat maar liefst driekwart van de Nederlanders graag zijn eigen gezondheid digitaal wil monitoren als dit de vrijheid, zelfredzaamheid, behandeling en veiligheid verbetert. Daarnaast is er een grote behoefte aan een gereguleerde omgeving met correcte adviezen waar consumenten zelfzorgadvies kunnen inwinnen. De meerderheid (54%) geeft aan voor het bezoek aan een huisarts zelf informatie te willen inwinnen via een app, zodat er in de spreekkamer direct spijkers met koppen geslagen kunnen worden. Het onderzoek van Enable U "De zorgsector door de bril van de patiënt" liep onder 1.002 respondenten.

Voor een groot gedeelte van de consumenten is langsgaan bij een huisarts in de toekomst zelfs helemaal niet meer nodig. 52 procent van de respondenten staat open voor een videochat met een medische specialist, omdat deze manier van contact tijdwinst oplevert en kosten bespaart. Bijna de helft van de consumenten (46%) geeft hiernaast aan in het geval van ziekte graag gebruik te maken van een app om informatie te delen met de huisarts zodat zij niet meer fysiek langs hoeven te komen.

"Wat opvalt is dat een ruime meerderheid van de Nederlandse patiënten absoluut meerwaarde ziet in het ontketenen van nieuwe innovaties, door eigen data op een veilige manier te delen", stelt Frank Arts, directeur en oprichter van Enable U. "Wearables, zelfzorgapps en videochat zijn slechts enkele voorbeelden van de impact die tech kan hebben op de maatschappij. De verdere adoptie van Internet of Things, eHealth en mHealth zullen dit alleen nog maar meer aanzwengelen. Er liggen tal van kansen om de zorg aan te sluiten op de behoefte van de patiënt. Een goede en veilige uitwisseling van digitale gegevens staat hierbij aan de basis."

Bron: Enable U

Marc van Impe

 

Bron: MediQuality

19:31 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)