02 november 2017

Ectogenese, een nieuw element in het abortusdebat


De abortuswet wordt weer op de agenda gezet. Het is niet onmogelijk dat we een nieuwe wending zien ontwikkelen in het decennialange abortusdebat dat in feite nooit gestopt is. Daarom wil ik graag dit bericht onder uw aandacht brengen.


Begin dit jaar, schreven Eric Mathison en Jeremy Davis, twee onderzoekers van de Universiteit van Toronto in het tijdschrift Bioethics dat vrouwen weliswaar het recht hebben op abortus, maar geen recht hebben om een foetus te doden. Ter ondersteuning van hun verbluffende argumentatie en halen ze bio-ethici Peter Singer en Judith Jarvis Thompson aan, twee van de meest uitgesproken aanhangers van abortusrechten.


Hoezo? Ziezo! Theoretici als Singer en Thompson hebben onderscheid gemaakt tussen het recht op een abortus en het recht om een foetus te doden. Omdat abortus met de huidige technologie bijna altijd dodelijk is, wordt abortus geïdentificeerd met moord. Maar theoretisch onderscheiden ze zich van elkaar. Zegt Thompson: "Ik heb betoogd dat als je jezelf van je foetus loskoppelt, en er een wonder gebeurt en hij overleeft, dit geenszins betekent dat je dan het recht hebt om hem de keel dicht te knijpen. Je kunt van de foetus scheiden ook als dit hem zijn leven kost; maar dat geeft je nog geen recht op de garantie dat hij op een of andere manier dood gaat." En Singer schrijft: "Vrijheid om te kiezen wat er met iemands lichaam gebeurt, is één ding; vrijheid om de dood te eisen van een wezen dat in staat is om buiten je lichaam te leven is een ander."


We kunnen dus de vraag stellen hoe we ethisch moeten handelen als een foetus zou kunnen overleven na zijn verwijdering uit de baarmoeder? Mathison en Davis wijzen er in hun artikel op dat dit ooit mogelijk zal worden - misschien wel in de niet al te verre toekomst. De sciencefiction haalt ons in. Wetenschappers werken aan ectogenese, in kunstmatige baarmoeders, waarin een foetus geïncubeerd kan worden. Eén voorbeeld: de incubatie van premature lammeren in kunstmatige drachtzakken zoals in april van dit jaar ontwikkeld aan het Center for Fetal Research in Philadelphia toonde aan dat foetale ontwikkeling ex utero snel mogelijk zal zijn. Remember Dolly!


Als dat bij menselijke embryo's ooit mogelijk wordt, dan kan men zich de vraag stellen of een vrouw in zo'n geval nog het recht heeft om haar foetus te doden? De conclusie van Mathison en Davis is negatief.


Er zijn drie gebruikelijke redenen om tot een tegengestelde conclusie te komen, die zij alle drie weerleggen. Het eerste argument houdt in dat een biologische link de vrouw het recht geeft om het lot van haar foetus te bepalen. De status die we echter aan sperma- en eiceldonors en surrogaatmoeders toekennen, toont aan dat de biologische link niet determinerend is. Ten tweede zou het een schending zijn van de genetische privacy als een kind met genen van zijn moeder zou bestaan zonder haar toestemming. Een kind heeft echter maar de helft van haar genoom. De moeder heeft dus geen 100% zeggenschap. En ten derde, de foetus zou haar eigendom zijn.
Maar om verschillende redenen waar ik hier niet over ga uitweiden, zeggen bijna alle theoretici dat kinderen, zelfs ongeboren kinderen, geen eigendom van hun ouders zijn. Genetische ouders hebben ook geen recht op de vernietiging van gecryopreserveerde embryo's die worden gebruikt voor in-vitrofertilisatie. Dit laatste argument brengt ons terug naar AF.


Mathison en Davies laten veel vragen onbeantwoord, deels omdat ze weigeren een standpunt in te nemen over de vraag of de foetus een mens is. Een zaak blijft overeind: in het abortusdebat wordt zelden een onderscheid gemaakt tussen het recht van een vrouw om haar baarmoeder te ‘ledigen' en haar recht om ervoor te zorgen dat de foetus sterft. Ectogenese zorgt er dus voor dat er nog lang geen einde is gekomen aan het abortusdebat.


Integendeel, de mogelijkheid van ectogenese roept belangrijke en interessante ethische vragen op, zoals deze van de Australische drs. Xavier Symons uit Melbourne: "Zal ectogenese ons in staat stellen pro-choice en pro-life standpunten over abortus met elkaar te verzoenen?" Sommige ethici denken van wel.


In theorie betekent de nieuwe technologie dat we niet langer hoeven te discussiëren over de last die zwangerschap op een moeder legt, omdat ectogenese letterlijk de lichamelijke belasting van het kind wegneemt (althans voor de duur van foetale ontwikkeling). Het verwijderen van een foetus uit de baarmoeder en deze in ectogenese plaatsen is een manier om de rechten van de moeder zowel als de rechten van de foetus te eerbiedigen. Mathison en Davies noemen hun oplossing voor het dilemma van de abortus "ectogenetische abortus".


Maar sommige ethici zijn het daar niet mee eens. In een onlangs gepubliceerd artikel in het tijdschrift Bioethics stelt Joona Räsänen, van de universiteit van Helsinki, dat zelfs als de foetus uit de moeder is verwijderd, ouders nog steeds recht hebben op genetische privacy en dus eigendomsrechten hebben. Deze rechten geven hen, aldus de Finse op hun beurt een "recht op de dood van de foetus".


Als ectogenese werkelijkheid wordt, zullen sommige vrouwen (en mannen) genetische kinderen krijgen die hun genetisch materiaal zonder hun toestemming bij zich dragen. In dit scenario, wordt hun recht op genetische privacy geschonden, en de enige manier om dit te voorkomen is dat ze een recht op de dood van de foetus hebben...[en stelt Räsänen ] er is nog een andere manier om te bevestigen dat de genetische ouders recht hebben op de dood van de foetus: "de genetische ouders zijn altijd eigenaar van de foetus, en zodoende worden hun eigendomsrechten geschonden als de foetus zich ontwikkelt in een kunstmatige baarmoeder zonder hun toestemming."
Waarbij ik me tenslotte de vraag stel: wat als die ecto-kinderen naar analogie met de donorkinderen, op rijpere leeftijd de identiteit van hun genetische ouders gaan opeisen?


http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bioe.12331/full


http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bioe.12404/abs...

 

Marc van Impe


Bron: MediQuality

16:54 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

01 november 2017

Wordt de apotheek het volgende doelwit van Amazon ?


Gisteren werd bekend dat de farmaceutische wereld het nieuwste doelwit is van de pakjesboer Amazon. Vorige week werd bekend dat Amazon in minstens een dozijn staten van de VS groothandelslicenties bestemd voor apotheken verkreeg. Maar er is meer: de licenties stellen het bedrijf ook in staat om andere soorten producten te verkopen.


In Connecticut bijvoorbeeld is de licentie bestemd voor "groothandel in geneesmiddelen, cosmetica en medische hulpmiddelen", terwijl ze in Louisiana werd verleend aan een "verdeler van geneesmiddelen of hulpmiddelen". Sinds de overname van de kruideniersketen Whole Foods voor $14 miljard, werd gespeculeerd dat Amazon hiermee de ideale locaties verworven heeft voor een nieuwe keten van apotheken. De warenhuisketens Target en Walmart deden immers net hetzelfde. De eerste reactie komt van apotheekketen CVS Health dat nu Aetna, een van de grootste zorgverzekeraars in de VS, wil kopen. Op die manier probeert de grootste Amerikaanse farmacieketen op zijn beurt zijn klanten aan zich te binden.


Volgens Brittain Ladd, een voormalige consultant van Amazon, is Jeff Bezos' bedrijf op het overnamepad: "Amazon is van mening dat de gezondheidszorg in het algemeen en de apotheek in het bijzonder klantonvriendelijk en te duur is," zegt hij. "De bestaande apotheekbedrijven maken zich terecht zorgen. Amazon gaat de apotheek en de gezondheidszorg innoveren en een nieuw concept neerzetten voor de farmaceutische industrie en gezondheidszorg." Wat dat betekent hebben uitgeverij, consumentenelektronica, clouddiensten, kruidenierszaken en de aan-huis-geleverde horeca mogen ervaren. Als Amazon besluit om een markt te betreden, kan dit alle richtingen uitgaan. Maar een zaak is zeker: Amazon domineert en de markt wordt gedecimeerd.  En het gaat over veel meer dan het opzetten van een postorderapotheek die zich richt op prijsgevoelige klanten zonder zorgverzekering of die geneesmiddelen zelf vooraf moeten betalen. Alleen al die laatste groep klanten vertegenwoordigt 5 tot 10 procent van $560 miljard die de Amerikaanse markt van geneesmiddelen op voorschrift waard is. Amazon overweegt dan ook een intrede op de verzekeringsmarkt waardoor het niet enkel zou fungeren als apotheek maar ook als ziekenfonds, al dan niet in samenwerking met verzekeraars en grote werkgevers. Daarbij zal het dan de hulp nodig hebben van een typisch Amerikaanse tussenpersoon: de zogenaamde benefit manager, die als poortwachter beslist welke apotheken de verzekerde wel dan niet kan gebruiken. De benefit managers exploiteren ook hun eigen postorderapotheken, waardoor ze minder bereid zouden zijn om met Amazon samen te werken. Maar een van de belangrijkste benefit managers, Express Scripts, heeft al aangegeven daar geen bezwaar tegen te hebben en wil met Amazon samenwerken.


Maar de nieuwste ontwikkeling zal nog andere gevolgen hebben voor de consument. Amazon kan gepersonaliseerde data ook gebruiken om bijvoorbeeld een patiënt die lijdt aan een depressie ook zelfhulpboeken, of andere producten aan te bieden. Amazon is immers in de eerste plaats een gigantische marktplaats voor data en krijgt nu nieuwe mogelijkheden om onschatbare informatie te verzamelen.

Marc van Impe


Bron: MediQuality

08:57 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

31 oktober 2017

Pesticiden beïnvloeden de kans op succes bij IVF


De pesticiden die achterblijven op fruit en groenten kunnen de vruchtbaarheid van een paar beïnvloeden, concluderen de onderzoekers van de Harvard T. H. Chan School of Public Health in de JAMA. De wetenschappers volgden 325 vrouwen, gedurende 541 ART cycli uit de Environment and Reproductive Health (EARTH) prospective cohort study (2007-2016).


Ze gingen na wat en hoeveel fruit en groenten zij aten alvorens zij naar een kliniek voor in-vitrofertilisatie of een andere geassisteerde reproductieve behandeling kwamen. Vervolgens gingen de onderzoekers na hoeveel vrouwen uiteindelijk zwanger werden en een kind kregen. " De groep vrouwen die meer groenten en fruit aten waarop veel bestrijdingsmiddelenresidu vastgesteld werd, leed vaker aan een spontane abortus en kreeg minder kinderen dan vrouwen die minder bestrijdingsmiddelen hadden ingenomen.


Twee porties hoog gecontamineerd fruit of groenten per dag, vergeleken met slechts één portie met pesticiden bewerkt fruit en groenten, leidde tot 18% minder kans op succes bij IVF en 26% minder kans op een voldragen zwangerschap.


Meer dan 90% van de Amerikaanse bevolking heeft aantoonbare concentraties van pesticiden of metabolieten in urine- of bloedmonsters. Die zijn hoofdzakelijk afkomstig van conventioneel geteelde groenten en fruit. In de Verenigde Staten worden pesticiden gereguleerd en geëvalueerd door het Amerikaanse Environmental Protection Agency.


De Trump administratie heeft net de regelgeving dienaangaande versoepeld. Desalniettemin is er bezorgdheid ontstaan over het feit dat de toelaatbare gehalten aan residuen in levensmiddelen die door middel van traditionele toxicologische tests zijn vastgesteld, te hoog kunnen zijn, met name voor gevoelige bevolkingsgroepen zoals zwangere vrouwen of zuigelingen. Wat bij deze bewezen lijkt te zijn.


De resultaten van het onderzoek verscheen vorige maandag in JAMA (voorheen het Journal of the American Medical Association).

Marc van Impe

Bron: MediQuality

18:50 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)