25 december 2017

Hoogte spiermassa voorspelt herstellend vermogen patiënt


Aan de hand van de omvang van de skeletspiermassa van patiënten kan in de toekomst worden voorspeld hoe de patiënt zijn operatie zal doorstaan.

Arts-onderzoeker en chirurg in opleiding Jeroen van Vugt ontdekte dat patiënten met een lage spiermassa na een operatie meer complicaties ontwikkelen, minder snel opknappen, en grotere kans hebben om te overlijden na de ingreep. Van Vugt promoveerde op 20 december aan het Erasmus MC te Rotterdam.

Van Vugt deed onderzoek bij patiënten die op de wachtlijst staan voor een levertransplantatie en bij patiënten die aan kanker in het maagdarmstelsel lijden, en daaraan geopereerd moesten worden. Hij zette de diagnostische CT-scans van de buik van alle patiënten op een rij en kleurde daarin de buik- en rugspieren aan. Die geven een goede indicatie van de gehele spiermassa.

Hij verdeelde de patiënten in verschillende groepen, al naar gelang van de hoogte van hun spiermassa. In de groep mensen met de laagste spiermassa ontdekte hij significant meer postoperatieve complicaties zoals wondinfecties. Bij de mensen die op de wachtlijst staan voor een levertransplantatie overleden bovendien significant meer mensen met lage spiermassa aan hun leverziekte, voordat zij getransplanteerd konden worden.

De spiermassa zegt iets over de algehele conditie van de patiënt: hoe minder goed ontwikkeld de spieren zijn, hoe slechter de conditie is. "Natuurlijk hangt het verlies van spiermassa samen met de ziekte die deze mensen hebben. Maar de conditie die zij hebben voordat ze ziek worden, is waarschijnlijk ook van invloed. Voldoende beweging, gezonde voeding en gezond gewicht zijn dus niet alleen belangrijk om gezond te blijven, maar ook om beter bestand te zijn tegen ziekten."

De resultaten van Van Vugts onderzoek zijn belangrijk omdat nu tijdig kan worden gekeken naar de spiermassa van patiënten. Als die laag blijkt te zijn, kan de patiënt voor en na de operatie worden aangemoedigd om de spiermassa te versterken. Bijvoorbeeld met een combinatie van psychosociale begeleiding en gezonde leefstijl (voeding en beweging). "Maar ons lab onderzoekt ook of medicatie kan worden ontwikkeld die aangrijpt op de ontstekingsprocessen die ervoor zorgen dat spiermassa verloren gaat."

Van Vugts uitkomsten zijn ook van belang omdat ermee wordt aangetoond dat de vergoedingen die aan ziekenhuizen worden betaald voor de behandeling van ziekten eigenlijk niet te standaardiseren zijn. "Dit onderzoek toont aan dat een lage skeletspiermassa ervoor zorgt dat meer kosten worden gemaakt voor de behandeling. Dat kan oplopen tot duizenden euro's per patiënt. Universitaire ziekenhuizen krijgen relatief veel kwetsbare, gecompliceerde patiënten, maar ontvangen nu dezelfde vergoedingen als ziekenhuizen die voornamelijk veerkrachtiger patiënten behandelen."

Probleem is voorlopig nog wel dat er geen standaard waarden zijn vastgesteld voor een gezonde spiermassa. Wat voor een 45-jarige vrouw van van 1.78 meter lang, of voor een 57-jarige man van 1.98 meter een optimale hoeveelheid spiermassa is, is nog niet bekend. "We zijn wel druk bezig om te komen tot een soort gemiddelde. Zoals het consultatiebureau beschikt over een groeicurve aan de hand waarvan wordt bekeken of een kind groeit zoals mag worden verwacht. Maar dat is methodologisch gezien een heel grote uitdaging."

Marc van Impe


Bron: MediQuality

08:12 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

24 december 2017

Bewijs dat caloriearm dieet diabetes type 2 kan genezen


Britse wetenschappers hebben de resultaten van de Diabetes Remission Clinical Trial (DiRECT) bekendgemaakt waaruit blijkt dat een caloriearm dieet bij patiënten met type 2-diabetes in 45 % van de gevallen ‘werkt’.

De deelnemers die een intensief caloriearm dieet voorgeschreven kregen, konden erin om na drie tot vijf maanden hun klassieke medicatie stop te zetten. De resultaten verschenen in The Lancet.

Aan de studie namen 300 patiënten deel, die gemiddeld 54 jaar oud waren en sinds gemiddeld drie jaar diabeet waren. Een deel van de patiënten volgde gedurende drie tot vijf maanden het Counterweight Plus Programme, een caloriearm maar 'nutriëntcompleet' voedingsprogramma . Daarna kregen deelnemers een stapsgewijze en gestructureerde voedselreïntroductie aangevuld met ondersteuning voor gewichtsbeheersing. Meer dan de helft bij wie diabetes in remissie ging, verloor tien tot vijftien kilogram. In de controlegroep bereikte slechts 4 % remissie. De wetenschappers denken dat gewichtsverlies de sleutel is voor het succes van behandeling, omdat de pancreas dan ook vetmassa verliest. Al gaat het dan maar om enkele grammen vet, het is toch voldoende om de pancreas terug aan de praat te krijgen.

Dit is de eerste algemene studie die aantoont dat aangepaste voeding diabetes in remissie kan brengen, zegt professor Michael Lean van de Universiteit van Glasgow. Eerdere studies waren klein of werden gedaan in gespecialiseerde centra. De Diabetes Remission Clinical Trial (DiRECT) toont nu aan dat de voedingsbehandeling ook in realistische omgevingen werkt. In een vervoilgstudie zal men nagaan wat na twee jaar de resultaten zijn.

Marc van Impe

 

Bron: MediQuality

19:10 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

23 december 2017

Blauw licht verstoort de slaap ...


Blauw licht verstoort de slaap, dat is bekend. Toch ontwikkelde de Amsterdamse neurowetenschapper Els van der Helm een slaap-app, met het advies die niet te gebruiken in het uur voordat je gaat slapen.

De app bestaat uit zes modules met elk tien sessies over een bepaald slaapthema. Na het invullen van de slaapscan, een nogal lange vragenlijst over je slaapgedrag, krijg je een persoonlijke module toegewezen met een dagelijkse opdracht; om de tien dagen start je met een nieuwe module. De app is opgezet vanuit de wetenschappelijke visie: eerst kennis opdoen, daarna kijken hoe je die kennis kunt toepassen.

Van der Helm promoveerde in Californië op het effect van slaap op ons geheugen, stemming en emotionele reactiviteit. In 2013 werkt ze als consultant bij McKinsey in ­Amsterdam, waar ze 'als hobby' start met het geven van slaapworkshops. In 2016 begon ze een eigen slaapconsultancybureau. De app Shleep is het resultaat van tien jaar ervaring met slaapproblematiek. De app kan je gratis downloaden op http://www.shleepbetter.com/shleep-for-me/ . Een slaapscan en drie sessies zijn gratis, daarna betaal je €5,99 per maand.

Een alternatief voor wie niet direct aan de app wil: Van der Helm: "Ik ben bijvoorbeeld groot fan van brillen met oranje glazen die blauw licht blokkeren. Als je dan toch eens 's avonds achter de laptop moet om een mail te sturen, dan is dat een prima oplossing."

Marc van Impe

 

Bron: MediQuality

08:50 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)