07 maart 2017

Verzekeraars stellen ongeoorloofde vragen: VPP en LUSS waren op de hoogte en toch niet

Dat verzekeraars vragen stellen is normaal. Medische vragenlijsten voor een schuldsaldo- of levensverzekering staan vaak vol met vragen waarbij je de vraag kan stellen of ze daar wel zaken mee hebben. Sterker nog, van de klant wordt verwacht –leest u de kleine lettertjes- dat hij geen enkel gezondheidsincident dat hem ooit overkwam, verzwijgt.


Zowel consumentenorganisaties als patiëntenorganisaties hebben die (wan)toestanden aangekaart. Test-Aankoop onderneemt nu verdere stappen tegen AXA Belfius en AG Insurance.


Uiteraard wil een verzekeraar kunnen inschatten welk risico hij neemt. Daarvoor dienen die medische vragenlijsten. Maar er is meer. De grote verzekeraars hebben een geautomatiseerd systeem ontwikkeld dat elke kandidaat of klant binnen een oogwenk door de chaos van het Internet haalt en alle relevante en niet relevante gegevens in een file gooit die vervolgens kan geanalyseerd worden.


Zo weet uw verzekeraar dat u skiet, wel eens een berg abseilt, van deltaplannen houdt, en diepzeeduikt. Geen ongevaarlijke bezigheden. Maar op het lijstje gevaarlijke sporten dat we toevallig in handen kregen staan ook moutainbiken, fietsen tout court, paardrijden, motorrijden, joggen en natuurwandelingen.


Eveneens levensgevaarlijk zijn auto's herstellen, schrijnwerken, zelf bouwen en verbouwen en daarvoor hoeft u zelfs helemaal het dak niet op. Wees ook maar geen vrijwillig brandweerlid, EHBO-helper, of lid van de burgerbescherming. Daar zit nog allemaal enige logica in. Maar wat te denken van vragen als "Heeft u onlangs verkoudheden gehad?, "volgt u een kinesitherapeutische, homeopatische of psychotherapeutische behandeling?", tot "hebt u wisselende seksuele partners?" Dit zijn maar enkele vragen die potentiële verzekeringnemers voorgeschoteld kregen. De simpelste vraag "bent u ooit eens moe?" leidt al tot een premieverhoging of een uitsluiting.


Test-Aankoop controleerde twaalf verzekeraars en ontdekte dat zowat alle medische vragenlijsten, op deze van Argenta na, bulkten van de vragen die veel te vaag waren of zelfs een inbreuk op de privacy. Bijna alle verzekeraars hielden de gegevens die ze verzamelden ook niet vertrouwelijk. Volgens de Belgische wet op de privacy mogen er alleen gegevens worden verzameld die noodzakelijk, relevant en niet-excessief zijn ten opzichte van het doel waarvoor ze zijn verzameld, in dit geval de evaluatie van het overlijdensrisico van de verzekeringsnemer. Omdat dit een impact heeft op uw levensverwachting mag een verzekeraar bijvoorbeeld wél vragen hoeveel u rookt en hoeveel alcohol u drinkt. Maar veel medische vragen gaan veel verder dan dat.


Volgens de consumentenorganisatie namen de verzekeraars een loopje met de wet door dergelijke vragen te stellen. "Op basis van zulke vage vragen kan een verzekeraar toch niet bepalen of u een verhoogde kans op vroegtijdig overlijden hebt en hij u dus beter een hogere premie voor uw schuldsaldoverzekering laat betalen", reageert de woordvoerder Simon November in de kranten.


Bij de verzekeringsmaatschappijen zelf speelt men de vermoorde onschuld: het Opvolgingsbureau (voor de tarifering schuldsaldoverzekering) onderzoekt alle weigeringen of voorstellen tot bijpremie voor een schuldsaldoverzekering. Het bureau is paritair samengesteld uit vertegenwoordigers van de verzekeringssector en vertegenwoordigers van de patiënten en consumenten, lees de LUSS en het VPP.


Het bureau wordt voorgezeten door een magistraat. Het bureau zal hierbij nakijken of de voorgestelde bijpremie of de weigering medisch en verzekeringstechnisch gerechtvaardigd is. Daarnaast moet het ook de formulering van de medische vragen, die de verzekeraar gebruikt voor de aanvraag van een schuldsaldoverzekering, goedkeuren.


En dat gebeurde ook zegt men bij de LUSS. "Zo kregen we wel inzage in de medische vragenlijsten en konden we die goedkeuren, maar daarnaast circuleerden er alternatieve vragenlijsten en waren er vragenlijsten ‘omtrent de gezondheid' die we niet mochten goedkeuren.'


In gewone mensentaal wil dit zeggen dat de patiëntenorganisaties VPP en LUSS perfect op de hoogte waren van de onwettige vragen die de verzekeraars stellen, maar daar formeel niets tegen konden doen. Ofwel hebben ze daar zitten slapen of ze hebben het echt niet begrepen en besloten zich strikt aan de formele opdracht te houden. Een duidelijk antwoord is er niet.


Omdat daarop te weinig reactie kwam op de ingebrekestelling, gaat de consumentenorganisatie nu een stap verder. Op 20 februari werd een vordering tot staking ingediend tegen AXA bij de rechtbank van koophandel in Brussel. Belfius en AG Insurance worden eveneens voor de rechter gesleept.


"Die drie zijn de slechtste leerlingen van de klas en de grootste verzekeraars op de markt. Wij willen dat ze ermee stoppen en vragen van de rechtbank hen een dwangsom op te leggen als ze dat niet doen", zegt November. Een uitspraak wordt pas ten vroegste verwacht over een jaar.


Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Marc van Impe


Bron: MediQuality

08:53 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

28 september 2016

Eindelijk opnieuw eigenaar van onze eigen data ?

Als het van de innovators en de Europese Unie afhangt worden we allemaal opnieuw eigenaar van onze eigen data en wordt al wie die data verzamelt aan de ketting gelegd. De gezondheidszorg zal de eerste sector zijn waar de nieuwe Europese Regel wordt toegepast. Op 1 mei 2018 is het zover.

Onze digitale voetafdrukken worden voortdurend ingescand. Bedrijven als Facebook en Google stemmen diensten op ons af met onze gegevens om daar winst uit te halen. Maar wijzelf hebben nog geen manier gevonden om onze eigen gegevens te exploiteren of om te ontdekken wat anderen over ons leren.

Dat gaat veranderen. In Helsinki werd begin deze maand een eerste MyData conferentie gehouden waarbij honderden researchers, beleidsmakers en start-ups zich bogen over nieuwe diensten die ons inzicht moeten geven in onze eigen data en zelfs hoe we daar nog aan kunnen verdienen ook.

Op dit moment hebben individuen zeer weinig controle of zeggenschap wanneer ze bijvoorbeeld gebruik maken van sociale netwerken of online winkelen: wij verstrekken gegevens en krijgen gerichte advertenties in retour. Maar de opkomst van ad blockers, nu gebruikt door honderden miljoenen mensen, tonen aan dat die deal niet langer werkt. "Er bouwt zich een perfecte storm op met persoonlijke gegevens," zegt Jamie Smith van digitale consultancy Ctrl-Shift. Want er komt een alternatief.

Over een week lanceert de Londense start-up CitizenMe een app waarmee gebruikers eenvoudig kunnen zien enkel welke gegevens ze met wie delen. "Er is zoveel informatie over jou verspreid over het internet,", zegt oprichter StJohn Deakins. "Nu zal je die op één plaats kunnen natrekken. En vervolgens beslissen wat je ermee doet". CitizenMe werkt als een "digitale spiegel". Informatie over u die uit sociale netwerken betrokken werd, vertelt zaken over uzelf en uw omgeving die u niet publiek bekend wil maken – dat u de bijvoorbeeld een net gescheiden alleenstaande bent, met een goed inkomen. Voor de handel is dit belangrijke informatie. CitizenMe, dat begon als een dienst voor marktonderzoek, betaalt nu zijn gebruikers een vergoeding als ze ervoor kiezen om hun gegevens anoniem te delen met de industrie en onderzoekers. Dat kan bijvoorbeeld door het beantwoorden van een korte vragenlijst of het delen van hun laatste paar tweets.

"We hebben mensen die op dit moment £8 per week verdienen," zegt Deakins. "Dat is niet veel, maar het betaalt je lunch. Wie waardevoller datasets aan het platform toevoegt, zal meer kunnen verdienen. En in ruil vertelt het systeem u dingen over jezelf en je omgeving die je misschien niet wist."

De UK start-up Digi.me helpt mensen dan weer zo veel mogelijk hun gegevens van sociale netwerken te kopiëren, om dit allemaal doorzoekbaar te maken op hun eigen apparaten. Het plan is om gebruikers ook hun medische gegevens op te laten slaan en hen via datamining individueel medische informatie te bieden. Diabeten worden zo van het laatste wereldwijde diabetisch nieuws op de hoogte gehouden.

Neil Lawrence van de Universiteit van Sheffield, Verenigd Koninkrijk, die een adviseur is van CitizenMe, zegt dat er zeker een niche bestaat voor deze nieuwe ondernemingen. Maar ze moeten makkelijk te gebruiken zijn en mensen waardevolle informatie bieden, zegt hij. "Gezondheid is een eerste domein waar dit zal toegepast worden."

Maar de belangrijkste stimulans komt van de wetgever. The European Union's General Data Protection Regulation, die op 1 mei 2018 van kracht wordt, bevat een reeks bepalingen gericht op de controle van persoonsgegevens. Deze regelgeving eist dat bedrijven en organisaties, ook de overheid, de uitdrukkelijke toestemming krijgen van de individuele eigenaar van de data om alle gegevens die zij verzamelen te mogen gebruiken en dit voor om het even welk doeleinde dit moge zijn. Tot zolang ze die toestemming niet hebben moeten ze met hun huidige praktijken stoppen. Wat de EU wil vermijden is dat er een digitale oligarchie ontstaat van instellingen en bedrijven die geen enkele verantwoordelijkheid moeten noch willen afleggen.

Marc van Impe


Bron: MediQuality

09:35 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)