21 september 2017

Na het feest

 
Ik heb twee trouwpartijen op één weekend achter de rug. Toevallig was het telkens de zoon van een psychiater die de grote sprong waagde. Tweemaal twee dolverliefde jonge mensen die voor zichzelf en de buitenwereld het ja-woord uitspraken. En telkens was één van de ouders afwezig.


Bij de ene betrof het de vader van de bruidegom, die ondanks al zijn psychiatrisch hoogleraarschap niet inzag dat je aanwezigheid als vader op zo'n dag geen detail is. Bij de andere was het de moeder van de bruidegom, die nu haar eigen leven leidt en zoveel geluk niet aankon.


Waarom overkomt dit de kinderen van een psychiater? Je zou denken dat juist zij, beschermd door ouders die bekend zijn met de onbewuste wanen en angsten die ons allemaal bij tijd en stond teisteren, een ongestoord gelukkige en evenwichtige jeugd mogen beleven. Niets is minder waar.


Op een recent symposium, waarvan de resumé (nog) niet op het internet verschenen is, hoorde ik dat dokters geen gewone mensen zijn. Integendeel. Hier zijn de belangrijkste punten: het is bekend dat wie medicijnen studeert de persoonlijkheidskenmerken perfectionisme, zelfkritiek en afhankelijkheid vertoont.


Artsen lijden vaker aan een psychische stoornis dan de doorsnee bevolking. Ze hebben vaker problemen met alcohol, drugs en zijn vaker depressief. Tot 7% van de artsen misbruikt medicijnen. Ze rapporteren zelf vaker een probleem in hun leven. En vooral anesthesisten, huisartsen, vrouwelijke artsen en psychiaters plegen vaker zelfmoord.


Geneeskunde op zich is een stressvol beroep. De belangrijkste oorzaken zijn: werkdruk, ontoereikende middelen en slechte ondersteuning. Daarnaast lijden de artsen onder de aard van hun job die veeleisend is maar weinig controlemogelijkheden geeft en dat in combinatie met het inherente trauma van omgaan met lijden.


Artsen hebben doorgaans slechte verhoudingen met hun collega's en teamwerken is aan hen niet besteed. Bovendien werken ze onder de constante druk van evaluaties, onderzoeken, klachten tot en met rechtszaken. En zelf zweren ze bij de karikatuur dat goede artsen geen fouten maken en dat ziekte, vooral als ze psychisch is, wordt beschouwd als een zwakte.


En wie vervroegd met pensioen gaat heeft in 40% van de gevallen psychiatrische problemen. Zelfs wie met ernstige psychische problemen kampt krijgt zelden de juiste hulp en ondersteuning op het werk. Wie vrij neemt laat zijn collega's én zijn patiënten in de steek.


De doorsnee dokter neemt drie dagen ziekteverlof per jaar. De doorsnee patiënt is 15 dagen per jaar afwezig wegens ziekte.


Kortom, één op de tien artsen heeft op een gegeven moment, een ernstig probleem met zijn geestelijke gezondheid. Komt daarbij dat een psychiater geen collega-specialisten te hulp kan roepen om een diagnose te stellen of een aandoening uit te sluiten. Beelden van de radioloog krijgen een peer review bij een derde radioloog. Een patholoog kan in geval van twijfel een biopt laten analyseren door een collega. Maar zet twee psychiaters rond een probleem aan tafel en je krijgt drie meningen.


Wie wil dan nog wel het kind van een psychiater zijn? Een niet onbelangrijk detail: geen van beide kinderen studeerde geneeskunde. Net zo min als onze zoon.


Ik lig in het donker en hoor de rustige ademhaling van de geleerde vrouw. Verliefd worden is net als iets op je hand schrijven, bedenk ik. Er blijven lang sporen na. En, liefde is saffraan, ruzie maken is augurk. Liefde mag in het donker, ruzie moet met het licht aan. Droeve mensen zien de wereld door de ogen van een hond: in de tinten grijs, groen en bruin. Verliefde mensen zien de wereld door een caleidoscoop. Beide waarnemingen zijn onwerkelijk, maar ik weet wat ik in het donker zie.

Marc van Impe

Bron: MediQuality

17:07 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

20 september 2017

Na kanker komt vaak ook de juridische pijn


Kom op tegen Kanker vraagt meer aandacht voor leven na kanker: "Want genezing betekent niet dat klachten verdwijnen" De groep mensen die kanker overleeft wordt steeds groter, voor de afgelopen tien jaar gaat het om 339.202 mensen in België. Voor velen van hen wacht opnieuw een jarenlange strijd.


Kom op Tegen Kanker (KOTK) roept de overheid op meer werk te maken van een betere nazorg voor kankeroverlevers. Want een genezing betekent niet dat de klachten verdwijnen, zegt Mark Michils die een nieuw onderzoeksrapport aan federaal minister voor Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) en Vlaams minister Jo Vandeurzen (CD&V) overmaakte.


In 2016 deed Kom op Tegen Kanker een oproep aan kankeroverlevers om hun positieve en negatieve ervaringen te delen. Liefst 782 mensen gaven hieraan gehoor, en hun getuigenissen werden gebundeld in het onderzoeksrapport 'Zorgen na kanker'. De patiënten hebben na hun behandeling te kampen met onder meer pijn, extreme vermoeidheid en concentratie- en geheugenproblemen. Dat maakt het voor hen moeilijk om hun leven weer op te pikken. Maar er is meer.


Merkwaardig genoeg maakt het rapport geen melding van een belangrijke klacht die tal van ex-kankerpatiënten hebben, met name de moeilijke zo niet onmogelijke omgang met hun private verzekeraar.


Nogal wat gewezen patiënten hebben naast de verplichte ziekteverzekering een bijkomende inkomsten-, schuldsaldo- of levensverzekering afgesloten. Zij gaan ervan uit dat hun verzekeraar de beloofde waarborgen zonder meer zou uitbetalen, uiteraard na het indienen van een gerechtvaardigde claim en de nodige medische verslagen die moeten bewijzen dat de patiënt geheel of gedeeltelijk werk onbekwaam is gebleven.


Dat is niet alle gevallen zo, maar wel in heel wat gevallen. En dan begint de miserie. Meerdere huisartsen hebben ons de voorbije jaren de moeilijke omgang met de verzekeringsexperts en –artsen gemeld. Een medische expertise is in ons land vaak een tweede lijdensweg voor de patiënt. En het ziet er niet naar uit dat men dat proces efficiënter kan maken. Komt daarbij dat de patiënt altijd in een zwakkere positie staat. KOTK zou dus naast alle morele steun die ze de patiënt aanbieden best ook juridisch de handen uit de mouwen mogen steken.


Er dreigt bovendien een ander gevaar achter de horizont: de verzekeringsmaatschappijen lobbyen al jaren voor de invoering van een "forfaitaire schadevergoeding": één vast bedrag van 50.000 euro per casus, ongeacht de leeftijd, het beroep, de pijn, de letsels. Dit proces zou "stapsgewijs" moeten gebeuren. Het lijkt een "vernieuwend" idee: het verschil tussen tijdelijke of langdurige gezondheidsschade wordt weggewerkt, iedereen krijgt hetzelfde bedrag dat binnen het jaar wordt uitbetaald. Kom op tegen Kanker moet weten dat ook dit meer aandacht vraagt en dat een essentieel onderdeel is van de levenskwaliteit.


"Er moet meer correcte medische info gegeven worden over de gevolgen van de behandeling", zo stelde KOTK-voorzitter professor Jean-Jacques Cassiman, maar de verzekeraars moeten die correcte info zonder discussie willen aanvaarden. Minister De Block gaat volgend jaar start met pilootprojecten rond geïntegreerde zorg.


Juridische zorg mag daar gerust deel van uitmaken. De organisatie zal het komende jaar een aantal concrete aanbevelingen uitwerken om de re-integratie en de levenskwaliteit van kankerpatiënten na hun behandeling te verbeteren. Laten ze dit aspect niet vergeten.


Te weinig aandacht


KOTK wijst erop dat er bij artsen soms nog te weinig aandacht bestaat voor de levenskwaliteit. "Er moet meer correcte medische info gegeven worden over de gevolgen van de behandeling", zo stelt KOTK-voorzitter Jean-Jacques Cassiman, die onder meer verwijst naar de gevolgen voor het geheugen en het seksleven. Ook de overgang van het ziekenhuis naar de thuiszorg moet veel vlotter, klinkt het.


"Er is een overleving van gemiddeld meer dan zestig procent na kankerbehandelingen, voor die groep mensen moeten we bekijken wat de nodige omkadering moet zijn", reageert De Block. Wel benadrukte ze dat de federale overheid nu al jaarlijks een kleine 47 miljoen euro investeert in multidisciplinaire zorgprogramma's, en volgend jaar start met pilootprojecten rond geïntegreerde zorg.


Vandeurzen zei op zijn beurt dat Vlaanderen verschillende preventieprogramma's kent, en dat de darmkankerscreening gerust "een megasucces" mag genoemd worden. Het rapport bevestigt volgens hem dat de barrières tussen zorg en welzijn moeten worden opgeheven.


De organisatie zal het komende jaar een aantal concrete aanbevelingen uitwerken om de re-integratie en de levenskwaliteit van kankerpatiënten na hun behandeling te verbeteren.

Marc van Impe

Bron: MediQuality

07:53 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

19 september 2017

Zware griepepidemie op komst


Als de algoritmes juist zijn krijgen we volgende winter een zware griepepidemie. Volgens de Britse NHS-baas Simon Stevens moeten we ons in West-Europa voorbereiden op een ' zware uitbraak' van een bijzonder virulente griep die vooral slachtoffers dreigt te maken onder het oudere deel van de bevolking.


De NHS-baas baseert zich op griepcijfers uit het zuidelijk halfrond. Op dit ogenblik zijn Australië en Nieuw-Zeeland in de greep van de ergste griepuitbraak sinds jaren. Tot nu toe zijn er dit jaar in Australië alleen al meer dan 70.000 gevallen van griep gemeld, waaronder een record van 30.000 gevallen vorige maand.


"Ik ben ervan overtuigd dat dit de grootste griepuitbraak is die we al enige tijd hebben gezien ", aldus professor Paul VanBuynder, voorzitter van de Australische Immunisatiecampagne. Het vorige grieprecord deed zich voor in 2015 toen meer dan 100.000 mensen positief voor griep testten. In 2016 waren er in totaal 7.851 griepmeldingen tegenover een totaal van 15.659 meldingen in 2015. Directeur pneumologie bij Melbourne University dr. Lou Irving zegt dat dit grieptype zeer gevaarlijk is voor mensen met chronische ziekten zoals astma, chronisch obstructieve longziekte, diabetes en hartkwaal.


De Engelse deskundigen dringen er bij de bevolking op aan om tijdig een griepvaccin te nemen om verdere verspreiding van de ziekte te voorkomen. Het duurt tien dagen voordat het griepvaccin goed werkt, zodat artsen mensen aansporen om nu in actie te komen.


Stevens zond zijn waarschuwing de wereld in op de NHS Expo in Manchester: " Dit wordt de hoogste prioriteit voor elke NHS-directeur. We weten nu al dat we meer ziekenhuisbedden nodig zullen hebben, we weten dat we beter voorbereid zijn, maar we weten ook dat de druk echt hectisch zal zijn."


De Wereldgezondheidsorganisatie is nog volop bezig met de ontwikkeling van nieuwe vaccins en bevestigt dat als het hier winter wordt, het zeer druk zal worden voor huisartsen en ziekenhuizen. De ontwikkeling van het vaccin gaat minimaal nog zes weken duren.

Marc van Impe

Bron: MediQuality

08:44 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)