27 november 2017

Wereldprimeur: operatie geslaagd bij eerste patiënt met steunhart


In het Erasmus MC te Rotterdam heeft voor het eerst een patiënt een steunhart èn een speciale sensor gekregen. De sensor kan vanaf overal gegevens doorgeven over de conditie van de patiënt aan de cardioloog in het Erasmus MC. De cardioloog kan vervolgens op afstand medicatie aanpassen en zo op tijd ingrijpen bij problemen. Hierdoor loopt de patiënt minder lang door met klachten en hoeft hij veel minder vaak te worden opgenomen in het ziekenhuis of naar het ziekenhuis te komen. Met de eerste patiënt gaat het goed. De operatie is vorige week met succes uitgevoerd.


Patiënten met hartfalen die regelmatig vocht vasthouden kunnen tegenwoordig op afstand in de gaten worden gehouden met een speciale sensor (CardioMEMS). Het Erasmus MC loopt voorop met deze nieuwe techniek en heeft deze inmiddels bij meerdere patiënten succesvol toegepast. Dr. Jasper Brugts, cardioloog in het Erasmus MC, heeft deze techniek nu wereldwijd voor het eerst toegepast in combinatie met een steunhart. Brugts: "De combinatie van het steunhart en de druk sensor als hybride constructie gaat de behandeling van hartfalen in de toekomst drastisch veranderen en zal ons vele nieuwe inzichten geven.''


Het aantal mensen dat hartfalen krijgt neemt snel toe en zo ook het aantal mensen dat een steunhart krijgt. Een steunhart neemt de pompfunctie van de linker hartkamer over, wanneer deze tekortschiet. De pomp heeft alleen mechanische informatie en ondersteunt de rechter hartkamer niet. De sensor geeft juist informatie over de bloeddruk aan de rechter kant en geeft directe feedback over de conditie van de patiënt. Door het samenbrengen van deze twee technieken komt volstrekt nieuwe informatie beschikbaar. Het doel is om patiënten in betere conditie naar de operatie te brengen en na de operatie complicaties eerder te ontdekken. Na de steunhart operatie moeten patiënten vaak naar het ziekenhuis, voor controles, maar ook voor opnames. Met de sensor kan de cardioloog al ingrijpen voordat de patiënt naar het ziekenhuis komt, waardoor de uitkomst van de behandeling beter is.


De sensor zit in de longslagader en meet continu de druk in het hart. Het verlagen van de druk, wanneer deze toeneemt, is de essentie van de behandeling van hartfalen. ,,Door vanaf afstand te kunnen zien of de druk toeneemt, kunnen we ook zeer tijdig bijsturen, bijvoorbeeld door extra medicatie te geven'', zegt Brugts. Ook geeft het ons inzicht in hoe het met de patiënt thuis gaat. Een innovatie op het gebied van ehealth en telemonitoring, echte zorg op maat voor de patiënt, aldus Brugts. De sensor blijft dankzij twee lusvormige draadjes op de juiste plek in de longslagader zitten. Daar wordt hij na een tijdje bedekt met een dun laagje cellen van het bloedvat, waardoor hij veilig kan blijven zitten.


De patiënt krijgt een speciaal kussen mee. Daarin zit een apparaatje dat contact legt met de sensor als de patiënt op het kussen gaat liggen. Die registreert gedurende 18 seconden de druk in het hart. Vervolgens worden de gegevens via een beveiligde internetverbinding naar het ziekenhuis gestuurd. Het kussen kan overal ter wereld gebruikt worden, dus kan ook mee op vakantie. ,,De cardioloog kijkt als het ware over de schouder mee.''

Marc van Impe

 

Bron:MediQuality

18:59 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

Rijkste patiënt opgepakt in Frankrijk


De man die in 2006 de rijkste patiënt van België genoemd werd, riskeert nu in Frankrijk tien jaar cel. De onderzoeksrechter van Nice heeft de Russische senator en miljardair Soeleiman Kerimov opgepakt wegens witwassen en fiscale fraude. Rusland is boos over de arrestatie.


Kerimov is de eigenaar van een bescheiden villa op Cap d'Antibes die volgens Nice-Matin getaxeerd wordt op 150 miljoen euro. Frankrijk verdenkt hem ervan dat hij enkele belendende percelen heeft gekocht onder een valse naam - en bovendien voor hogere bedragen dan hij aan de fiscus heeft opgegeven.


Soeleiman Kerimov is een bekend figuur aan de Côte d'Azur en in ons land. Op zaterdag 25 november 2006 reed de miljardair zijn peperdure Ferrari Enzo te pletter tegen een boom op de Promenade des Anglais. Na de crash vloog de bolide onmiddellijk in brand. De bloedmooie televisiepresentatrice Tina Kandelaki kwam er met lichte brandwonden van af. Maar Kerimov zelf werd met brandwonden over 30 procent van zijn lichaam opgenomen in het Brandwondencentrum van het ziekenhuis La Timone in Marseille. Dat ziekenhuis heeft een ijzersterke reputatie voor de verzorging van brandwonden.


Toch verkoos de entourage van Kerimov hem te laten overplaatsen naar het Universitair Ziekenhuis Erasmus in Brussel dat vele rijke, gulle Russen heeft behandeld. Professor Jean-Louis Vincent vertrok toen spoorslags met een ploeg naar Marseille en besloot dat het beter was om de man naar Neder-Over-Heembeek te evacueren. Omdat geen enkele privéfirma dit medische transport aan kon, vroeg dokter Vincent toenmalig PS-minister van Defensie André Flahaut om een militair vliegtuig en een ploeg specialisten van het Brandwondencentrum. André Flahaut aarzelde niet ,,om humanitaire redenen''.


Waarom dat allemaal moest was toen niet helemaal duidelijk. Nu blijkt dat toen al een fiscaal onderzoek aan de gang was.


Kerimov die op goede voet staat met president Poetin, heeft nu een diplomatiek paspoort en zou als senator immuniteit voor buitenlands strafrecht bezitten. Maar volgens het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken geldt die immuniteit alleen voor daden die hij uit hoofde van zijn functie heeft verricht. Kerimov bracht twee nachten op het politiebureau door, waarna hij werd vrijgelaten tegen een borgsom van vijf miljoen euro.


Tegenwoordig is hij eigenaar van Polyus, de grootste goudproducent van Rusland. Volgens het Amerikaanse zakenmagazine Forbes is hij nummer 72 op de lijst van de 100 rijkste mensen ter wereld. Zijn vermogen wordt geschat op vijf miljard euro.

Marc van Impe


Bron: MediQuality

08:45 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

26 november 2017

Nieuwe Nederlandse minister zegt ‘nee’ tegen absurde medicijnprijzen


‘Een mensenleven en onze gezondheid zijn heel veel waard. Maar onze budgetten zijn niet oneindig’, aldus Bruno Bruins, de kersverse Nederlandse minister van VWS, tijdens het algemeen overleg met de fracties. ‘Ik zeg nee tegen absurde prijzen.’ Dat de uitgaven aan dure medicijnen jaarlijks met ruim tien procent stijgen, is onhoudbaar aldus Bruins. Hij gaat daarom op zoek naar alternatieve maatregelen. Daarom gaat hij met zijn Belgische, Duitse en Oostenrijkse collega’s rond de tafel zitten en overleggen hoe me de druk op de farmaceuten kan opvoeren.


Ook wordt er een coalitie met stakeholders en deskundigen gestart. Volgens de minister is de problematiek rondom het medicijnbeleid een maatschappelijk vraagstuk. Hij gaat daarbij niet over één nacht ijs: Op de tafel ligt een rapport van de Raad van State(RVS) dat een aantal ingrepen voorziet. Bruins gaat de komende weken al de juridische mogelijkheden onderzoeken.


De RVS en de minister willen de ‘ijzeren greep' van farmaceutische bedrijven doorbreken. ‘Dwanglicenties en apothekersbereidingen zijn interessante alternatieven. De RVS wil deze drukmiddelen inzetten bij prijsonderhandelingen met farmaceutische bedrijven', zegt de minister. Daarbij gaat hij nauw samenwerken met het ministerie van Economische zaken. Naar analogie met wat de APB recent in België aankondigde dekt de minister aan magistrale bereidingen door de apotheker die een stuk goedkoper zijn. Hij wil de apothekers de kans geven om dure geneesmiddelen goedkoper na te maken. Hiermee worden verstrekte octrooien omzeild.


De minister denkt ook aan het verlenen van dwanglicenties waardoor andere bedrijven dan de octrooihouder een medicijn goedkoper kunnen namaken. Ook hier dus generieken. Dit verstevigt de onderhandelingspositie van het VWS over medicijnprijzen met de farmaciebedrijven. Volgens de RVS hebben landen het wettelijke recht om geneesmiddelen breed toegankelijk te maken en daarmee het octrooirecht te ‘schenden'.


Tenslotte haalt Bruins het sluisinstrument aan, waarbij het VWS afspraken maakt met farmaciebedrijven over kortingen op prijzige medicijnen. De teller staat volgens de minister op vijfentwintig en het totale bespaarde bedrag op ruim honderdvijftig miljoen euro.


Minister Bruno Bruins voor Medische wil ook van ziekenhuizen, de geestelijke gezondheidszorg en organisaties voor wijkverpleging horen hoe zij denken dat de zorguitgaven beheerst kunnen groeien. Het nieuwe kabinet wil hoofdlijnenakkoorden afsluiten met de ziekenhuizen, ggz en wijkverpleging. In de regeringsverklaring staat dat die moeten zorgen voor een besparing van 1,9 miljard euro over de periode 2017-2021. Dat betekent niet dat de zorguitgaven met 1,9 miljard euro krimpen. Tot 2021 is er volgens de ramingen van het ministerie van VWS 10 miljard euro extra beschikbaar. Het nieuwe kabinet wil 1,9 miljard euro van die 10 miljard groei afhalen. De minister wil nog niet vooruitlopen op exacte maatregelen die genomen kunnen worden om de kostengroei te beperken. Maar in het AD zegt hij dat er te denken valt aan minder bureaucratie, lagere kosten door technologische vooruitgang en meer behandelingen bij de huisarts of in de thuisomgeving.

Marc van Impe


Bron: MediQuality

19:50 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)