23 oktober 2017

De prijs van de toekomstWelke geneesmiddelen zullen naar verwachting de komende 2 jaar op de markt komen? Is er al info over de verwachte prijs en maatschappelijke kosten? U ontdekt het hier.


Deze regering en de minister van Volksgezondheid in het bijzonder wil een langetermijnbeleid opzetten, daar willen we graag ons steentje toe bijdragen, weet de trouwe lezer. Daarom publiceerden we de Nederlandse Horizonscan Geneesmiddelen die beleidsmakers, artsen en patiënten inzicht biedt in de verwachte maatschappelijke kosten van nieuwe geneesmiddelen. Het overzicht is een van de wapens in de strijd tegen de oplopende kosten voor farmaceutische zorg. Op de lijst staan 227 geneesmiddelen die naar verwachting de komende 2 jaar op de markt zullen komen. Bijna de helft zijn oncologische middelen. Helaas worden voor slechts een kwart van de middelen (63 stuks) de verwachte prijs en maatschappelijke kosten vermeld.


Het is het Zorginstituut Nederland (ZIN) dat de lijst presenteert. De opgegeven aantallen patiënten slaan dus op Nederland, maar kunnen redelijkerwijs naar ons land geëxtrapoleerd worden.


Het duurste middel op de lijst is sebelipase alfa (Kanuma), tegen de zeldzame lysosomale zure lipase deficiëntie. Het middel kost 280.000 tot 1.000.000 euro per patiënt per jaar. Jaarlijks zouden (in Nederland) 3-10 patiënten, voornamelijk kinderen, er baat bij hebben. Abirateronacetaat (Zytiga) voor de behandeling van patiënten met gemetastaseerde hormoonsensitieve prostaatkanker brengt de hoogste maatschappelijke kosten met zich mee. Jaarlijks zouden 3000 patiënten ermee behandeld kunnen worden, tegen maximaal 135.000 euro per behandeling. In het duurste scenario kost dat de samenleving 405 miljoen euro.


De Nederlandse ZIN zal de lijst met steeds meer informatie vullen, en in de komende versies die we u zeker niet zullen onthouden, zal naar verwachting van meer geneesmiddelen een prijskaartje zijn opgenomen. De lijst geeft u ook een beeld op de prioriteiten van de farmaceutische industrie. Zij brengen de komende tijd veel nieuwe geneesmiddelen voor kleine groepen patiënten op de markt. Bijna de helft van de verwachte middelen is voor de oncologie (n = 98). Neurologische aandoeningen en endocrinologie kunnen op veel minder aandacht van de farmaceutische industrie rekenen, hiervoor worden respectievelijk 36 en 30 nieuwe producten verwacht. Hekkensluiter is de categorie longziekten, waarvoor de komende 2 jaar naar verwachting 10 nieuwe geneesmiddelen beschikbaar komen.


Bijgaand ook de observatie een inschatting van de Wereld Gezondheidsorganisatie waaruit blijkt dat er nauwelijks nieuwe antibiotica worden ontwikkeld. De horizonscan noemt er 5: de combinatie amoxicilline, omeprazol en rifabutine, en cadazolid, eravacycline, omadacycline en solithromycine, maar van die laatste is de registratie aanvraag afgelopen maart ingetrokken.

Zorginstituut Nederland. Uittreksel Horizonscan Geneesmiddelen 1 september 2017. Geraadpleegd op 27 september 2017.
WHO. Antibacterial agents in clinical development. September 2017.

Marc van Impe

Bron: MediQuality

17:05 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

22 oktober 2017

Seksleven Jan Modaal valt tegen


Actualiteitsmagazine Telefacts gaf onlangs nieuwe cijfers vrij uit ‘De Seksenquête 2017’. Daaruit blijkt dat het seksleven van de Vlaming wreed tegenvalt. Het seksleven van Jan Modaal krijgt een magere gemiddelde score van 5,9 op 10.


Bovendien is diezelfde Vlaming is nogal conservatief tussen de lakens. De cijfers tonen aan dat 36,2 procent van de geënquêteerden tijdens het vrijen de voorkeur geeft aan de klassieke missionarishouding. Zo'n 24 procent heeft liever de vrouw bovenaan en 16,7 procent geeft de voorkeur aan ‘op zijn hondjes'.


Liegen kan de doorsnee Vlaming beter: 36 procent zegt altijd een orgasme te krijgen, en begrijpe wie kan, 40 procent komt naar eigen zeggen meestal tot een seksuele climax. Het mysterie wordt nog groter en nog straffer: 94 procent van de mannen komt altijd écht tot een climax. Slechts één vrouw op de tien geeft aan dat ze tijdens het vrijen nooit een hoogtepunt bereikt. Toch blijven de Vlamingen op hun seksuele honger, er is volgens hen nog veel ruimte voor verbetering in hun seksleven. Sommige dames - 32,8 procent om precies te zijn - geven toe dat ze weleens een orgasme veinzen. Bij mannen komt faken zelden voor.

Niet zo uitzonderlijk zijn dames die meerdere keren na elkaar klaarkomen, wat in vaktermen een ‘superorgasme' wordt genoemd.

Marc van Impe


Bron: MediQuality

19:29 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

Essure: in EU van de markt gehaald, volgens Gezondheid.be niets aan de hand


‘Essure' werd gezien als de ideale sterilisatiemethode, omdat een operatie niet nodig is. Het inbrengen gaat via de vagina en baarmoeder. Wereldwijd komt het aantal vrouwen dat met Essure is behandeld op wel een miljoen. Maar het veertje blijkt lang niet zo ideaal.


Vrouwen rapporteerden steeds vaker scherpe pijn, en andere klachten. Bayer haalde Essure in juli „om commerciële redenen" en „een veranderde patiëntvraag" zelf van de markt in Nederland, Canada, het Verenigd Koninkrijk en Finland. Begin augustus weigerde de National Standards Authority of Ireland (NSAI), de keurmerkinstantie waar Essure oorspronkelijk was beoordeeld en een CE-keurmerk had gekregen, het keurmerk en de handelsvergunning van Essure te verlengen. De NSAI schortte de verlenging met drie maanden op omdat zij eerst afdoende antwoord wil op vragen over de veiligheid en effectiviteit.


Bayer liet op 18 september weten geen verlenging van het CE-keurmerk meer te willen. Daarmee is de verkoop van Essure binnen de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen feitelijk gestopt. In het persbericht daarover benadrukt Bayer dat deze beslissing geen verband houdt met „een probleem met de veiligheid of kwaliteit van het product".


Het lijkt erop dat de toelating van Essure te soepel is geweest. In oktober 2015 uitte The New England Journal of Medicine forse kritiek op de kwaliteit van de studies die aan de basis lagen van de toelating door de Amerikaanse FDA. Die waren nog uitgevoerd door het Amerikaanse bedrijf Conceptus, dat het product ontwikkelde en in 2013 voor ruim 850 miljoen euro door Bayer werd overgenomen. De veertjes uit roestvrij staal, nitinol -een nikkeltitaniumlegering- en PET-vezels, zijn bedoeld om levenslang in het lichaam te blijven zitten, maar in die eerste studies zijn de meeste deelnemers niet langer dan een jaar gevolgd, en slechts heel weinig tot twee jaar na de plaatsing. „Dat is veel te kort en met veel te weinig mensen om langetermijnbijwerkingen te kunnen opmerken", schreven de Amerikanen.


De studies werden ook niet blind uitgevoerd, en er werd op een vreemde manier geselecteerd in de deelnemers, waardoor de uitkomsten gunstiger leken. De studies richtten zich voornamelijk op de effectiviteit, in welke mate de methode ongewenste zwangerschappen kon voorkomen, niet op de bijwerkingen.


Volgens een grootschalige studie in de BMJ kunnen alleszins grote vragen gesteld worden bij de veiligheid van de Essure-methode. De kans op complicaties en her-operatie is veel groter dan bij de klassieke sterilisatie via laparoscopie. In de studie werden ruim 50.000 vrouwen gevolgd die tussen 2005 en 2013 in New York werden gesteriliseerd. De onderzoekers keken daarbij naar complicaties in de eerste dertig dagen na de operatie, en naar ongewenste zwangerschappen en her-operaties in de drie jaar na de ingreep.


Bij de Essure-methode was de kans op her-operatie tien keer groter dan bij de klassieke laparoscopie (wat neerkomt op ongeveer 21 extra operaties per 1.000 vrouwen). Het risico op een ongewenste zwangerschap was bij beide methoden vergelijkbaar (ongeveer 1 op 100).
Het ging hier om een zogenaamde observationele studie, waardoor de resultaten kunnen beïnvloed zijn door externe factoren waarmee geen rekening werd gehouden. Maar volgens de auteurs zijn de resultaten van die aard dat toch ernstige vragen kunnen gesteld worden bij de veiligheid van de Essure-methode.


De FDA besloot daarom vorig jaar dat er op de verpakking van Essure een zogeheten black box warning moest komen – een waarschuwing zoals wij die hier kennen van sigarettenpakjes. Bovendien werd Bayer verplicht tot een aanvullende studie met 2.400 patiënten, waarin laparoscopische sterilisatie vergeleken wordt met Essure. Diverse patiëntengroepen hebben in de VS al rechtszaken aangespannen tegen Bayer, tot nu toe zonder succes. Essure is in de VS nog altijd op de markt.


De hele kwestie brengt een ander probleem aan het daglicht: de eisen voor markttoelating van medische hulpmiddelen zijn een stuk lager dan voor geneesmiddelen. Markttoelating in Europa is feitelijk uitbesteed aan commerciële keurmerkorganisaties die door de fabrikant zelf mogen worden uitgekozen. Is het keurmerk verleend, dan mag het product in de hele Europese Unie op de markt komen. De lage standaard voor patiëntveiligheid heeft in het verleden geleid tot diverse affaires, onder meer met borstimplantaten en buikmatjes.


De Europese Unie werkt nu aan strengere regelgeving op dit gebied. Ten slotte nog dit: de website Gezondheid.be maakt wel melding van problemen met Essure maar is sinds twee jaar, oktober 2015 om precies te zijn, niet meer bijgewerkt. Nochtans zou men hier het publiek voorlichten op basis van evidence based medicine en practice.


www.acog.org/About-ACOG/Announcements/ACOG-Comments-to-FD...
www.evidence.nhs.uk/Search?q=the+Essure
www.medicinesresources.nhs.uk/en/Medicines-Awareness/Pres...
www.bmj.com/cgi/doi/10.1136/bmj.h5162

Marc van Impe

Bron: MediQuality

08:10 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)