26 november 2017

Nieuwe Nederlandse minister zegt ‘nee’ tegen absurde medicijnprijzen


‘Een mensenleven en onze gezondheid zijn heel veel waard. Maar onze budgetten zijn niet oneindig’, aldus Bruno Bruins, de kersverse Nederlandse minister van VWS, tijdens het algemeen overleg met de fracties. ‘Ik zeg nee tegen absurde prijzen.’ Dat de uitgaven aan dure medicijnen jaarlijks met ruim tien procent stijgen, is onhoudbaar aldus Bruins. Hij gaat daarom op zoek naar alternatieve maatregelen. Daarom gaat hij met zijn Belgische, Duitse en Oostenrijkse collega’s rond de tafel zitten en overleggen hoe me de druk op de farmaceuten kan opvoeren.


Ook wordt er een coalitie met stakeholders en deskundigen gestart. Volgens de minister is de problematiek rondom het medicijnbeleid een maatschappelijk vraagstuk. Hij gaat daarbij niet over één nacht ijs: Op de tafel ligt een rapport van de Raad van State(RVS) dat een aantal ingrepen voorziet. Bruins gaat de komende weken al de juridische mogelijkheden onderzoeken.


De RVS en de minister willen de ‘ijzeren greep' van farmaceutische bedrijven doorbreken. ‘Dwanglicenties en apothekersbereidingen zijn interessante alternatieven. De RVS wil deze drukmiddelen inzetten bij prijsonderhandelingen met farmaceutische bedrijven', zegt de minister. Daarbij gaat hij nauw samenwerken met het ministerie van Economische zaken. Naar analogie met wat de APB recent in België aankondigde dekt de minister aan magistrale bereidingen door de apotheker die een stuk goedkoper zijn. Hij wil de apothekers de kans geven om dure geneesmiddelen goedkoper na te maken. Hiermee worden verstrekte octrooien omzeild.


De minister denkt ook aan het verlenen van dwanglicenties waardoor andere bedrijven dan de octrooihouder een medicijn goedkoper kunnen namaken. Ook hier dus generieken. Dit verstevigt de onderhandelingspositie van het VWS over medicijnprijzen met de farmaciebedrijven. Volgens de RVS hebben landen het wettelijke recht om geneesmiddelen breed toegankelijk te maken en daarmee het octrooirecht te ‘schenden'.


Tenslotte haalt Bruins het sluisinstrument aan, waarbij het VWS afspraken maakt met farmaciebedrijven over kortingen op prijzige medicijnen. De teller staat volgens de minister op vijfentwintig en het totale bespaarde bedrag op ruim honderdvijftig miljoen euro.


Minister Bruno Bruins voor Medische wil ook van ziekenhuizen, de geestelijke gezondheidszorg en organisaties voor wijkverpleging horen hoe zij denken dat de zorguitgaven beheerst kunnen groeien. Het nieuwe kabinet wil hoofdlijnenakkoorden afsluiten met de ziekenhuizen, ggz en wijkverpleging. In de regeringsverklaring staat dat die moeten zorgen voor een besparing van 1,9 miljard euro over de periode 2017-2021. Dat betekent niet dat de zorguitgaven met 1,9 miljard euro krimpen. Tot 2021 is er volgens de ramingen van het ministerie van VWS 10 miljard euro extra beschikbaar. Het nieuwe kabinet wil 1,9 miljard euro van die 10 miljard groei afhalen. De minister wil nog niet vooruitlopen op exacte maatregelen die genomen kunnen worden om de kostengroei te beperken. Maar in het AD zegt hij dat er te denken valt aan minder bureaucratie, lagere kosten door technologische vooruitgang en meer behandelingen bij de huisarts of in de thuisomgeving.

Marc van Impe


Bron: MediQuality

19:50 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

Hoeveel bedraagt mijn pensioen? Minder dan u denkt!


Meer dan 160.000 landgenoten hebben zich de eerste dag aangemeld op mypension.be, de website waar u aan de hand van uw e-identiteitskaart naast uw pensioenleeftijd nu ook uw pensioenuitkering kunt berekenen. 'Mypension moet de toekomst tastbaarder maken', zegt minister van Pensioenen dr. Daniel Bacquelaine (MR). Hoe tastbaar dat dan wel is, ervaarden we toen na ampele seconden het magische cijfer oplichtte.


We gaan tegen de Belgische traditie in en geven u het nauwkeurige bedrag: het wordt een kleine 936,20 euro. De berekening is gebaseerd op de huidige wetgeving en zoals we weten komt er in het jaar dat de geleerde vrouw met pensioen mag, een nieuwe regering. Nieuwe gouvernementen betekent nood aan nieuwe centen. Er kan dus nog een slok van de borrel afgaan voor we hem aangereikt krijgen. De Standaard liet zes mensen de test doen, en die uitkomst willen we u niet onthouden.


Een 53-jarige poetsvrouw die netto per maand 1.500 euro verdient en 10 jaar ouderschapsverlof genoot, kan op 67 jaar (2031) met pensioen en krijgt dan netto per maand 1.050 euro. Het aantal studiejaren dat die sanitaire expert investeerde is zero.


Een zelfstandige boekhouder (41) verdient netto per maand 4.000 à 4.500 euro (1.800 euro nettoloon + variabel deel afhankelijk van de winst), met bedrijfswagen, heeft op de wettelijke pensioenleeftijd van 67 jaar (2043) recht op een netto pensioen van 1.322 euro. Als hij twee jaar vroeger met pensioen gaat, is dat netto nog 1.267 euro. Een boekouder studeerde doorsnee drie jaar en volgt af en toe bijscholing, in de tijd die hij zijn klanten doorrekent.


Uw geliefde ambtenaar daarentegen is 39 en verdient netto per maand (vier vijfde ouderschapsverlof) 2.275 euro. Voltijds zou dat 2.629 euro netto zijn. Haar hogere studiejaren tellen nu nog mee voor de pensioenberekening. Zij kan op 64 jaar (2042) met pensioen, en krijgt dan netto per maand 2.353 euro, wat ze wel een schappelijk bedrag vindt. "Al is het moeilijk te vergelijken met het pensioen in de privésector, want daar heb je vaak nog een aanvullend pensioen."


De treinbegeleidster (36) uit Buggenhout verdient netto per maand ongeveer (varieert volgens de premie) 2.000 euro. Omdat ze nu al weet dat ze dan maar 170 euro meer krijgt als ze twaalf jaar langer blijft werken, gaat ze liever al op haar 55ste met pensioen. "Het verschil is te klein om nog zo veel langer met onregelmatige uren te blijven werken." Dat wordt dan netto per maand 1.569 euro. Als ze op de wettelijke pensioenleeftijd van 67 jaar met pensioen gaat, krijgt ze netto per maand 1.738 euro. Zij heeft een middelbare schooldiploma.


Een 41-jarige arbeider verdient netto per maand 2.100 euro. Hij kan op 62 jaar (2038) met pensioen, en krijgt dan netto per maand 1.518 euro. Als hij op de wettelijke pensioenleeftijd van 67 jaar (2043) met pensioen gaat, krijgt hij netto per maand 1.609 euro. We gaan ervan uit dat hij geschoold is.


Niet gehinderd door illusies noch defaitisme, maar gewoon uit nieuwsgierigheid, hebben we dus de even de rekening van de geleerde vrouw gemaakt, zeven jaar geneeskunde, zeven jaar opleiding waarvan vijf jaar buitenland, hard gewerkt, we komen uit op zo'n kleine 940 €. Na een onvermijdelijk onvolledige loopbaan die tot haar 65 jaar duurt. Want studeren en specialiseren is geen werk, dus geen pensioen. Die mag je zelf financieren en als je wil mag je die ook nog eens ‘afkopen'. De vijfjarige opleiding in het EU-buitenland telt niet mee.


Een laatste vergelijking ter ontnuchtering: mijn vriend, het Parlementslid kan op 55 jaar met pensioen en trekt dan 4.250 euro. Parlementsleden zouden ook langer moeten werken, maar zij die zetelden voor 1 juni 2014 kunnen nog steeds op 55 jaar met pensioen – en met vervroegd pensioen op 52 jaar – zonder enige loopbaanvoorwaarde. De volgende generatie parlementsleden zullen wel tot 67 jaar te moeten werken.


Ook een minister als Daniel Bacquelaine zal een nettopensioen van 4.250 euro per maand trekken. Dit pensioen wordt bovendien gecumuleerd met pensioenrechten die hij opbouwde als burgemeester of schepen in een gemeente, of als bestuurder in een instelling of vennootschap van de overheid. En daarbij komt de cumul met een wettelijk pensioen uit de privésector.


Voor de minister van Pensioenen dr. Daniel Bacquelaine betekent dat het maximumpensioen voor ambtenaren (6.283 euro bruto). Hij is niet alleen parlementslid, maar ook burgemeester en docent aan de universiteit. En hij is altijd actief geweest als arts. Stel dat hij een half loon kreeg voor zijn prestaties als arts (2.000 euro bruto of 1.000 euro netto). Dat levert hem een wettelijk pensioen op van ongeveer 1.200 euro bruto per maand. Het pensioen uit de privé- en de overheidssector tezamen is dan gelijk aan 7.483 euro bruto of 4.250 euro netto per maand.
Het is iets dat de onderhandelaars voor de conventie in het achterhoofd mogen houden.

Marc van Impe

Bron: MediQuality

08:07 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

25 november 2017

Geneeskunde is geen familiezaak meer


Ooit was geneeskunde een familietraditie, men werd arts van vader op zoon, maar die tijd is al lang voorbij. Tweederde van de artsen zou hun vak niet aanbevelen aan hun kinderen, zo blijkt uit nieuw Brits onderzoek onder ziekenhuisartsen, huisartsen en stagiairs. Het Royal Medical Benevolent Fund start een campagne Together for Doctors, die het tekort aan medische professionals wil tegengaan, en peilde bij daarom naar de arbeidsvreugde bij de Britse artsen. Die is bijzonder laag.


Amper 62% van de artsen zou opnieuw voor de geneeskunde kiezen, 92% is van mening dat de arbeidsomstandigheden in de Britse ziekenhuizen het afgelopen decennium verslechterd zijn en 93% maakt zich zorgen over het aantal artsen dat ervoor kiest het beroep te verlaten. En het is de NHS die daarvoor de schuld krijgt. Het RMBF steunt honderden artsen en hun families die worstelen met financiële zorgen, een slechte gezondheid of verslaving.


Misschien herkent u de belangrijkste klacht: 75% van de ondervraagden wil extra administratieve ondersteuning.


Uit het onderzoek bleek ook dat er onder artsen nog steeds een stigma bestaat rond het vragen om hulp en ondersteuning. Meer dan de helft (56%) van de ondervraagden denkt dat een arts een bijzonder "persoonlijkheidstype" heeft dat hem bijzonder veerkrachtig maakt bij het werken onder toenemende druk, maar driekwart (75%) klaagt wel over het gebrek aan steun en sympathie voor artsen die hulp zoeken voor stress- en psychische problemen. 93% van de ondervraagden zegt dat er onder artsen een macho cultuur heerst waardoor ze elkaar ertoe aanzetten lange uren te kloppen en niet te klagen.

Marc van Impe


Bron: MediQuality

 

18:01 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)