25 december 2017

3D-Echo maken kan straks met simpel plastic dopje


Een plastic dopje waarin her en der gaatjes zijn geprikt. Met deze ogenschijnlijk simpele aanpassing kunnen hoge kwaliteit 3D-echo’s worden gemaakt, voor veel minder geld.

Dr. Pieter Kruizinga van de afdeling Cardiologie van het Erasmus MC Rotterdam en promotieonderzoeker Pim van der Meulen van de Technische Universiteit Delft ontwikkelden met collega-wetenschappers de aanpassing*. De resultaten werden op 8 december in het vooraanstaand wetenschappelijk tijdschrift Science Advances gepubliceerd.

3D-echo's worden in het ziekenhuis en in onderzoek steeds belangrijker. Ze stellen artsen en wetenschappers in staat om bijvoorbeeld bloedvaten (denk aan vernauwingen door aderverkalking), baby's in de baarmoeder (denk aan het opsporen van afwijkingen tijdens de ontwikkeling) of tumoren in het lichaam te bestuderen.

Op basis van die 3D-beelden worden diagnoses gesteld of behandelingen uitgevoerd. Er is een nadeel: ze vereisen zeer kostbare apparatuur. Dat komt vooral door de duizenden sensoren die de echosignalen opvangen en omzetten in een 3D-beeld. De onderzoekers uit Rotterdam en Delft hebben nu een goedkope oplossing bedacht, zodat vergelijkbare beelden tot stand kunnen komen met een enkele sensor.

Kruizinga licht toe: "Een echoapparaat zendt geluidsgolven uit. Daarvan worden de echo's opgevangen door een of meer sensoren. In geval van een geavanceerd 3D-echoapparaat zijn dat er duizenden. We zijn erachter gekomen dat een plastic schijfje voor een enkele sensor dezelfde 3D-plaatjes kan opleveren. In het schijfje maken we gaatjes, in een complex patroon. Dat heeft tot gevolg dat de geluidsgolven alle kanten opgaan en dat de terugkerende echosignalen ingewikkelde patronen vormen. Dankzij een krachtige computer kun je berekenen waar de echo's vandaan komen. Zo ontstaat uit de wirwar van echosignalen een heel fraai plaatje dat anders alleen met een kostbare 3D-sensor tot stand was gekomen."

"Natuurlijk, onze aanpak vereist een krachtige computer en die is ook niet goedkoop", zegt Kruizinga, "maar de kosten daarvan zijn niet te vergelijken met die van een geavanceerd 3D-echoapparaat."

Van der Meulen: "We gaan onze aanpassing nog verbeteren, maar verwachten dat binnen afzienbare tijd ook met kleine, draagbare en goedkope echoapparatuur 3D-plaatjes van hoge kwaliteit kunnen worden gemaakt. Dat betekent - ook voor dokter in arme landen - een geweldige vooruitgang."

*Deze samenwerking tussen Erasmus MC en de Technische Universiteit Delft is een fraai voorbeeld van de vruchtbare kruisbestuiving tussen verschillende onderzoeksgroepen binnen Medical Delta.

Marc van Impe


Bron: MediQuality

12:16 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

Hoogte spiermassa voorspelt herstellend vermogen patiënt


Aan de hand van de omvang van de skeletspiermassa van patiënten kan in de toekomst worden voorspeld hoe de patiënt zijn operatie zal doorstaan.

Arts-onderzoeker en chirurg in opleiding Jeroen van Vugt ontdekte dat patiënten met een lage spiermassa na een operatie meer complicaties ontwikkelen, minder snel opknappen, en grotere kans hebben om te overlijden na de ingreep. Van Vugt promoveerde op 20 december aan het Erasmus MC te Rotterdam.

Van Vugt deed onderzoek bij patiënten die op de wachtlijst staan voor een levertransplantatie en bij patiënten die aan kanker in het maagdarmstelsel lijden, en daaraan geopereerd moesten worden. Hij zette de diagnostische CT-scans van de buik van alle patiënten op een rij en kleurde daarin de buik- en rugspieren aan. Die geven een goede indicatie van de gehele spiermassa.

Hij verdeelde de patiënten in verschillende groepen, al naar gelang van de hoogte van hun spiermassa. In de groep mensen met de laagste spiermassa ontdekte hij significant meer postoperatieve complicaties zoals wondinfecties. Bij de mensen die op de wachtlijst staan voor een levertransplantatie overleden bovendien significant meer mensen met lage spiermassa aan hun leverziekte, voordat zij getransplanteerd konden worden.

De spiermassa zegt iets over de algehele conditie van de patiënt: hoe minder goed ontwikkeld de spieren zijn, hoe slechter de conditie is. "Natuurlijk hangt het verlies van spiermassa samen met de ziekte die deze mensen hebben. Maar de conditie die zij hebben voordat ze ziek worden, is waarschijnlijk ook van invloed. Voldoende beweging, gezonde voeding en gezond gewicht zijn dus niet alleen belangrijk om gezond te blijven, maar ook om beter bestand te zijn tegen ziekten."

De resultaten van Van Vugts onderzoek zijn belangrijk omdat nu tijdig kan worden gekeken naar de spiermassa van patiënten. Als die laag blijkt te zijn, kan de patiënt voor en na de operatie worden aangemoedigd om de spiermassa te versterken. Bijvoorbeeld met een combinatie van psychosociale begeleiding en gezonde leefstijl (voeding en beweging). "Maar ons lab onderzoekt ook of medicatie kan worden ontwikkeld die aangrijpt op de ontstekingsprocessen die ervoor zorgen dat spiermassa verloren gaat."

Van Vugts uitkomsten zijn ook van belang omdat ermee wordt aangetoond dat de vergoedingen die aan ziekenhuizen worden betaald voor de behandeling van ziekten eigenlijk niet te standaardiseren zijn. "Dit onderzoek toont aan dat een lage skeletspiermassa ervoor zorgt dat meer kosten worden gemaakt voor de behandeling. Dat kan oplopen tot duizenden euro's per patiënt. Universitaire ziekenhuizen krijgen relatief veel kwetsbare, gecompliceerde patiënten, maar ontvangen nu dezelfde vergoedingen als ziekenhuizen die voornamelijk veerkrachtiger patiënten behandelen."

Probleem is voorlopig nog wel dat er geen standaard waarden zijn vastgesteld voor een gezonde spiermassa. Wat voor een 45-jarige vrouw van van 1.78 meter lang, of voor een 57-jarige man van 1.98 meter een optimale hoeveelheid spiermassa is, is nog niet bekend. "We zijn wel druk bezig om te komen tot een soort gemiddelde. Zoals het consultatiebureau beschikt over een groeicurve aan de hand waarvan wordt bekeken of een kind groeit zoals mag worden verwacht. Maar dat is methodologisch gezien een heel grote uitdaging."

Marc van Impe


Bron: MediQuality

08:12 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

24 december 2017

Bewijs dat caloriearm dieet diabetes type 2 kan genezen


Britse wetenschappers hebben de resultaten van de Diabetes Remission Clinical Trial (DiRECT) bekendgemaakt waaruit blijkt dat een caloriearm dieet bij patiënten met type 2-diabetes in 45 % van de gevallen ‘werkt’.

De deelnemers die een intensief caloriearm dieet voorgeschreven kregen, konden erin om na drie tot vijf maanden hun klassieke medicatie stop te zetten. De resultaten verschenen in The Lancet.

Aan de studie namen 300 patiënten deel, die gemiddeld 54 jaar oud waren en sinds gemiddeld drie jaar diabeet waren. Een deel van de patiënten volgde gedurende drie tot vijf maanden het Counterweight Plus Programme, een caloriearm maar 'nutriëntcompleet' voedingsprogramma . Daarna kregen deelnemers een stapsgewijze en gestructureerde voedselreïntroductie aangevuld met ondersteuning voor gewichtsbeheersing. Meer dan de helft bij wie diabetes in remissie ging, verloor tien tot vijftien kilogram. In de controlegroep bereikte slechts 4 % remissie. De wetenschappers denken dat gewichtsverlies de sleutel is voor het succes van behandeling, omdat de pancreas dan ook vetmassa verliest. Al gaat het dan maar om enkele grammen vet, het is toch voldoende om de pancreas terug aan de praat te krijgen.

Dit is de eerste algemene studie die aantoont dat aangepaste voeding diabetes in remissie kan brengen, zegt professor Michael Lean van de Universiteit van Glasgow. Eerdere studies waren klein of werden gedaan in gespecialiseerde centra. De Diabetes Remission Clinical Trial (DiRECT) toont nu aan dat de voedingsbehandeling ook in realistische omgevingen werkt. In een vervoilgstudie zal men nagaan wat na twee jaar de resultaten zijn.

Marc van Impe

 

Bron: MediQuality

19:10 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)